מתגרש ויש לך עסק? כך תתמודד עם הערכת השווי ע"י ביהמ"ש

למרבית העסקים יש שווי כלכלי שניתן לחישוב, גם אם בעליו סבור שהעסק נטול שווי ■ הסיכון בביצוע הערכות שווי וחוסר השליטה על התוצאה המתקבלת, יכול לפעול לשני הכיוונים

הליך גירושין כרוך מטבעו בחלוקת הרכוש המשפחתי. הרכוש המשפחתי אינו רק דירת המגורים, החפצים שבתוכה, המכוניות וחשבונות הבנק. הרכוש המשפחתי הוא גם כלל הזכויות הפנסיוניות, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, ימי החופש הצבורים, פיצויי הפיטורין וגם הנכסים העסקיים.

למרבית העסקים יש שווי כלכלי שניתן לחישוב, גם אם בעליו סבור שהעסק נטול שווי. גם אם העסק אינו עומד למכירה, גם אם העסק בנוי כולו על עבודתו של אחד מבני הזוג, שלולא עבודתו בו לעסק לא היה זכות קיום - גם אז עומד אותו עסק לשומה והערכה, ושוויו נכלל ברכוש המשפחתי העומד לחלוקה. לכן, אם בבעלותכם עסק ואתם עומדים לפני הליך גירושין, כדאי להכין את עצמכם מראש לעניין זה ולקבל את ההחלטות הנכונות בטרם יעשה זאת עבורכם בית המשפט.

ההליך המשפטי בכל הנוגע להערכת שווי עסק צפוי מראש: בית המשפט ממנה מומחה מטעמו, על פי רוב רו"ח, לצורך ביצוע הערכת שווי של החברה או העסק המשפחתי. חוות דעת פרטית מטעם אחד הצדדים אינה מתקבלת כראיה בבית המשפט לענייני משפחה, אלא במקרים חריגים. המומחה עורך הערכת שווי נכון למועד מסוים, שהינו על פי רוב מועד תחילת ההליך המשפטי המכונה "מועד הקרע".

הערכת שווי של חברה אינה מדע מדויק. יש כמה שיטות להערכת שווי, אולם בכל אחת מהן, להתרשמותו האישית של המומחה יש משקל רב, על אף שבסופו של דבר חוות הדעת מבוססת על חישובים ומספרים.

כך, יכולים נתונים בחוות הדעת להשפיע באופן מהותי על השווי שמתקבל, כגון: שיעור ההיוון, המכפיל שנקבע, תחזית הצמיחה שנקבעת ואחוז ההפחתה בגין אי סחירותו של העסק. בהערכת שווי של חברה פרטית מובא בחשבון, על פי רוב, גורם אי סחירות מניותיו כגורם המפחית את שוויו. אל מול גורם זה קיימים גורמים נוספים כמו יציבות העסק, מספר שנותיו, קיום מתחרים והתחום בו הוא פועל כגורמים המשפיעים על אחוז ההפחתה בשל אי סחירות.

תוצאת הדברים היא שגם חברות ועסקים פרטיים יקבלו לעת הגירושין שווי כלכלי, שעל פי רוב אינו צפוי ותלוי במומחה שמתמנה. לעניין זה ראוי לציין שעל פי רוב מחויב הצד המחזיק בחברה לשלם לצד השני את מחצית השווי בכסף ולא במניות, כך שגם הניסיון להעביר את מניות החברה בפועל (ולהקים עסק חדש) לא יצלח על פי רוב.

לא תמיד ניתן למנוע הליך משפטי והערכת שווי, אך רצוי לבוא מוכנים. לשם כך יש לבצע מספר מהלכים. ראשית, לקבל את העובדה שלעסק המשפחתי יש שווי בר חלוקה ולא להיאחז בטענה כי העסק חסר שווי. שנית, לנסות לצפות מראש את שוויו. לשם כך ניתן לפנות באופן פרטי לרו"ח לצורך קבלת חוות דעת אובייקטיבית.

מצוידים בנתונים חשובים אלה, מומלץ לנהל מו"מ עם בן הזוג ולהגיע לנוסחה מוסכמת. במקרים רבים מקובל לשלם, כתחליף לביצוע הערכת שווי, סכום חודשי לפרק זמן של מספר שנים ובכך לנטרל, מחד, את ביצוע הערכת שווי ומאידך, לספק ביטחון כלכלי למי שנותר ללא הכנסות העסק המשפחתי. אופציה נוספת היא ביצוע התחשבנות המביאה בחשבון את שווי החברה המוערך, תוך קיזוז סכום מוסכם מנכסים משפחתיים אחרים, וחלוקתם באופן לא שווה. הסכמות מעין אלו, המנטרלות את הסיכון שבביצוע הערכת שווי מטעם בית המשפט, יכולות לתת פיתרון טוב לשני הצדדים, שכן הסיכון בביצוע הערכות שווי וחוסר השליטה על התוצאה המתקבלת, יכול לפעול לשני הכיוונים.

■ הכותבת הינה מומחית בדיני משפחה ובעלת משרד בתחום www.getup.co.il

צרו איתנו קשר *5988