S&P מאשררת את דירוג האשראי של ישראל ברמה של A+

בהודעה שפורסמה צוין כי אישרור הדירוג בא על רקע השיפור במסגרת הפיסקלית, צמיחה כלכלית יציבה והמשך הורדת יחס חוב-תוצר ■ 2 מגבלות עיקריות לשיפור הדירוג: הסיכונים הגיאו-פוליטיים והמצב הפיסקלי

סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P אישררה היום (ו') את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו על כנו ברמה של A+ עם תחזית יציבה. בהודעה שפרסמה סוכנות הדירוג צוין כי אישרור הדירוג בא על רקע השיפור במסגרת הפיסקלית, צמיחה כלכלית יציבה והמשך הורדת יחס חוב-תוצר. מדובר באישרור דירוג שני מאז הביקור השנתי של נציגי החברה בישראל שהתרחש באוגוסט 2013.

נציגי S&P מציינים לחיוב את הכלכלה המגוונת והמשגשגת של ישראל וכן את ההשפעה החיובית של תגליות הגז על פוטנציאל הצמיחה והחשבונות החיצוניים של המדינה. בנוסף, מצוין השיפור במצבה הפיסקלי של המדינה הנובע הן מהקונצנזוס בנוגע לשמירה על המסגרת הפיסקלית, צעדי המדיניות שננקטו בתקציב 2013-2014 והן בשל הגידול בתוצר הנמדד כתוצאה מהשינוי בשיטת החישוב של הלמ"ס בשילוב עם הכנסות חד-פעמיות גבוהות בשנת 2013.

S&P מציינת כי קיימות 2 מגבלות עיקריות לשיפור הדירוג: הסיכונים הגיאו-פוליטיים וכן המצב הפיסקלי, אף על פי שצוין כי הוא נמצא במגמת שיפור.

הגידול בתוצר לנפש המוערך על ידי S&P מציב את ישראל בקבוצת הכלכלות בעלות ההכנסה הגבוהה עם מגמת צמיחה בגבול העליון בהשוואה למדינות הייחוס שלה. סוכנות הדירוג צופה צמיחה ריאלית של 3.2% בשנת 2014 ו-3.4% בשנים 2015-2017, הודות להתאוששות הצפויה במדינות אליהן מייצאת ישראל.

מוסדות המדינה מתוארים בהודעת החברה כיעילים, שקופים ומהימנים והרפורמה האחרונה בשיטת הבחירות צפויה להפחית את אי-היציבות הפוליטית.

האתגרים המרכזיים העומדים בפני המשק הישראלי לפי S&P הינם סיכונים גיאו-פוליטיים אשר עלולים לפגוע בדירוג האשראי של המדינה בשל הרתעת משקיעים זרים, שעלולה לפגוע בפוטנציאל הצמיחה ובגמישות הפיסקלית של המדינה.

בהודעתה מציינת חברת S&P כי שיפור ניכר במצב הגיאופוליטי והמשך הורדה משמעותית ביחס חוב תוצר עשויים להביא להעלאת דירוג, בעוד הידר-דרות במצב הגיאו-פוליטי ועצירת המגמה של הורדת יחס חוב תוצר עלולים לפגוע בדירוג המדינה.

שר האוצר יאיר לפיד ציין כי "נמשיך במדיניות הכלכלית האחראית של המשק הישראלי לטובת אזרחי ישראל".

החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו: "אישרור הדירוג מדגיש את החשיבות שבהמשך השמירה על מסגרות פיסקליות והורדת יחס חוב תוצר לצורך שמירה על דירוג האשראי הגבוה של מדינת ישראל".

צרו איתנו קשר *5988