מלאי התיקים הפתוחים במערכת המשפט ב-2013 - כ-400 אלף

דוח מערכת המשפט: בשנת 2013 נפתחו במערכת בתי המשפט 20 אלף תיקים יותר מאשר בשנת 2012, ונסגרו 10 אלפים תיקים יותר מבשנה הקודמת

בשנת 2013 נפתחו במערכת בתי המשפט 20 אלף תיקים יותר מאשר בשנת 2012, ונסגרו 10 אלפים תיקים יותר מבשנה הקודמת. למרות זאת, "קצב שמיעת התיקים" עומד על 104%, ופירוש הדבר שעל כל 100 תיקים שנפתחו, נסגרו כ-104 תיקים. וזאת כתוצאה מהטמעת נוהל שמיעת התיקים ברצף, שיזמו נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס ושרת המשפטים ציפי לבני. כך עולה מהדוח השנתי של מערכת המשפט לשנת 2013, שפורסם היום (א'). עוד משקף הדוח ירידה של יותר מ-17% במלאי התיקים הישנים - שנפתחו לפני יותר מארבע שנים בבתי המשפט המחוזיים, או שלוש שנים בבתי הדין לעבודה.

על פי נתוני סיכום הפעילות, נפתחו אשתקד בבית המשפט העליון 3,542 תיקים ונסגרו 3,849; בבתי המשפט המחוזיים נפתחו 59,489 תיקים ונסגרו 58,986 תיקים - הערכאה היחידה שבה גדל מלאי התיקים; בבתי משפט השלום נפתחו 608,801 תיקים ונסגרו 635,920 תיקים; ובבתי הדין לעבודה נפתחו 52,513 תיקים ונסגרו 54,172 תיקים. בסה"כ נפתחו במערכת המשפט 724,345 תיקים בשנת 2013, לעומת 704,230 תיקים בשנת 2012; ונסגרו 752,927 תיקים בשנת 2013, לעומת 742,684 בשנה הקודמת. כתוצאה מכך עומד מלאי התיקים הפתוחים על 440,850 - הסך הנמוך ביותר זה 17 שנים.

במערכת בתי המשפט אומרים כי הנתונים "מעידים על העומס הרב המוטל על בתי המשפט ברחבי הארץ בכל ערכאות השיפוט, ומהווים עבור המערכת כלי ניהולי המסייע לשיפור וייעול המערכת". לדברי מנהל בתי המשפט, השופט מיכאל שפיצר, "הנתונים המתפרסמים בדו"ח לגבי התנהלות התיקים בבתי המשפט השונים, מציגים נתונים רבים ומפורטים המהווים עבורנו כלי ניהול לשיפור מתמיד ולייעול המערכת, כחלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת. כחלק משיפור השירות הניתן לציבור המתדיינים בבתי המשפט, שמנו לעצמנו למטרה לצמצם את מלאי התיקים הוותיק במערכת ואכן, אודות לפעילות יעילה ומאומצת של נשיאי בתי המשפט, השופטים והרשמים, אנו עדים לצמצום במלאי התיקים הוותיקים המתבטא בירידה של כ-17.5%".

בבית המשפט בלוד מטופלים יותר תיקים מאשר כל מחוזי אחר

כאמור, מלאי התיקים הפתוחים הכללי יורד במערכת המשפט, ובבית המשפט העליון מגמה זו נשמרת החל משנת 2007, אז נרשמו 4,753 תיקים פתוחים, לעומת 3,773 בסוף שנת 2013. המגמה שלפיה נסגרים יותר תיקים מאשר נפתחים נרשמה בכל סוגי ההליכים בעליון - הן תיקי בג"ץ, הן ערעורים אזרחיים ופליליים, והן ערעורים על עתירות מינהליות. מתוך סך התיקים שנרשמו כפתוחים ביום האחרון של 2013, כ-61% מהם נפתחו במהלך אותה שנה. כ-23% מהם נפתחו בשנת 2012, והיתר נפתחו בשנים קודמות. 32 תיקים נותרו פתוחים בעליון עוד משנת 2005 וקודם לכן. אורך חיי תיק בבית המשפט העליון, עומד על כ-19.2 חודשים בהליכי ערעור אזרחי; 12.1 חודשים בערעור על עתירות מינהליות; 12.3 בהליכי ערעור פלילי; ו-10.5 חודשים בהליכי בג"ץ.

בתי המשפט המחוזיים מציגים תמונה פחות יעילה מאשר יתר הערכאות מבחינת קצב הטיפול בתיקים. מלאי התיקים הפתוחים עלה ב-23% במשך העשור האחרון. זאת, בין היתר כתוצאה מעלייה משמעותית במספר התיקים שנפתחו בערכאה זו - 59,489 תיקים בכלל בתי המשפט המחוזיים בשנת 2013, לעומת 41,409 תיקים בשנת 2004. עם זאת, יצוין שבתקופה זו חלה עלייה גדולה גם במספר השופטים המחוזיים, ונפתח בית משפט מחוזי חדש - מחוזי מרכז - הנחשב כיום שני בגודלו בית המחוזיים מבחינת מספר השופטים, וראשון מבחינת מספר התיקים המטופלים בו.

ואכן, היקף הפעילות מצביע על כך, שבבית המשפט בלוד מטופלים יותר תיקים מאשר כל מחוזי אחר, וזאת אף שמספר שופטיו, העומד על 31, קטן משמעותית מהמחוזי בתל אביב, שלו 50 שופטים. בלוד נפתחו אשתקד 13,591 תיקים ונסגרו 13,682; בתל אביב נפתחו 12,224 ונסגרו 12,847; בחיפה נפתחו 10,726 תיקים ונסגרו 10,071; בבאר שבע נפתחו 8,389 תיקים ונסגרו 8,190; בירושלים נפתחו 8,023 תיקים ונסגרו 7,846; ובנצרת נפתחו אשתקד 6,536 תיקים לעומת 6,350 תיקים שנסגרו. מדד היעילות של המחוזיים עומד איפוא על 99.2% אחוז, ופירוש הדבר עלייה נוספת במלאי התיקים הפתוחים.

קרוב ל-83% מהתיקים במחוזיים הם תיקי תביעות אזרחיות, כ-10% מהם הם כתבי אישום, מעצרים וערעורים פליליים, וכ-7% הם עתירות מינהליות. יותר ממחצית מהתיקים האזרחיים עוסקים בהלכי פירוק ופשיטת רגל. בבתי המשפט המחוזיים ניכרת גם ירידה בגובה סכומי התביעות, לאורך העשור האחרון, מממוצע של 4.8 מיליון שקלים בשנת 2004, לממוצע של 3.9 מיליון שקלים לתביעה בשנת 2013 (בשיערוך למחירי 2004). לעומת זאת, בבתי משפט השלום ניכרת עלייה בסכומי התביעה, מממוצע של 32,791 שקל בשנת 2004, לממוצע של 66,480 שקל ב-2013 (במחירי 2004).

סיכום פעילות בתי המשפט לשנת 2013
 סיכום פעילות בתי המשפט לשנת 2013