מהיום: ניתן למשוך מקופת גמל לא פעילה עד 7,000 ש' ללא מס

הוראת השעה תפוג במארס 2015, כאשר אגף שוק ההון יבחן את הצורך להאריך את התקופה

הוראת השעה המאפשרת לחוסכים בקופות גמל שבחשבונותיהם עד 7,000 שקל למשוך את כספם בפטור ממס נכנסה היום (ה') לתוקף.

עד סוף החודש יודיעו קופות הגמל לחוסכים הזכאים לכך על זכותם למשוך את כספם והוראות לביצוע המשיכה. הוראת השעה תפוג במארס 2015, כאשר אגף שוק ההון יבחן את הצורך להאריך את התקופה.

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יזם את ההוראה במטרה לאפשר לציבור החוסכים משיכת כספים בפטור ממס, לייעל את מערכת החיסכון הפנסיוני ולמנוע סבסוד צולב בין חוסכים.

בקופות גמל קיימים קרוב ל-3 מיליון חשבונות ישנים עם יתרות נמוכות שאינם פעילים עוד. חשבונות אלה מהווים מעל 40% מסך החשבונות בקופות הגמל, לעומת כ-2% מסך הכספים המנוהלים בקופות הגמל.