"לעומק התודעה" יטפל בתקציב DHL; אשכנזי-זלצמן יטפל באונ' בר-אילן

היקף בפרסום של DHL נאמד ב-1.5 מ' ש' בשנה ותקציב אונ' בר-אילן נאמד ב-3 מ' ש'

משרד הפרסום "לעומק התודעה" יטפל בתקציב הפרסום של חברת השילוח DHL.

אמנם מדובר במותג בינלאומי, אך היקף הפרסום שלו בארץ קטן יחסית ועומד על כ-1.5 מיליון שקל בשנה. חלק ניכר מהתקציב מופנה לפרסום בעיתונות או לפעילות ממוקדת באינטרנט. בנוסף משמשת החברה כנותנת חסות למכבי תל-אביב.

למרות הפעילות הפרסומית המצומצמת, אחת לכמה שנים משקיעה החברה בהיקפים מעט יותר גדולים ואף עולה לטלוויזיה.

תקציב נוסף שמצא בית חדש באחרונה הוא תקציב אוניברסיטת בר-אילן, שיטופל במשרד הפרסום אשכנזי-זלצמן. המשרד זכה בתקציב במסגרת מכרז, לאחר שגבר בשלב הקריאטיבי על מקאן אריקסון ודחף.

התקציב מוערך ב-3 מיליון שקל בשנה במחירים ריאליים. בשנים האחרונות פרסמה האוניברסיטה בעיקר ימים פתוחים ואת לימודי התואר השני. באשכנזי-זלצמן סירבו להגיב.