להחזיר את יצחק בתשובה?

לרמאי אסור לחזור, אבל לטועה מותר, אם יבוא בהצעה טובה ממש

גיוס החוב הענק של שותפויות החיפושים מקבוצת דלק בהיקף חזוי של כ-2 מיליארד דולר, דורג בדירוג מקומי גבוה AA הנדיר יחסית בזירת החוב המקומית, ולפיכך צפוי לעורר עניין מסחרי רב.

על-פי הערכות, כרבע מן החוב המגויס צפוי להגיע ממקורותיהם של משקיעים מוסדיים מקומיים, כלומר מכספי הפנסיה של הציבור הישראלי. פיתוח מאגרי הגז "תמר" ו"לוויתן" הוא מטרה מבורכת ברמה הלאומית, ולפיכך ראוי כי כולנו נייחל להצלחת הגיוס.

אולם העובדה כי מדובר בגיוס חוב לחברות הנמצאות בשליטתו של יצחק תשובה, אשר אחראי בעברו הלא רחוק לתספורת ענק באיגרות החוב של חברת דלק נדל"ן, מעלה שוב על סדר היום הציבורי את השאלה הערכית, האם ראוי להלוות כספי ציבור לחברות בשליטתו.

המחמירים גורסים כי על המשקיעים המוסדיים המקומיים לסמן אות-קין על מצחו של תשובה, ולא להקצות לו ולו שקל נוסף מכספי החיסכון ארוך-הטווח של הציבור הישראלי, מבלי להביא בחשבון את נסיבות הסדר החוב שבו היה מעורב, ואת תרומתו למזעור הנזקים של המשקיעים בעת התממשות הסדר החוב.

ההיגיון הפשוט והנקי של המשקיעים, שאותם נכנה "מצפוניסטים", הוא שבכך לכאורה יאותת שוק ההון המקומי לכל הלווים בשוק החוב הקונצרני המקומי, כי אי-תשלום מלא של חובות יפגע בהם קשות בעתיד, ולפיכך השאיפה היא כי לווים אלה יעשו כל מאמץ להחזר חובות מלא.

התרומה לכלל החיסכון הפנסיוני לפי גישה זו היא, כי שיעור הדיפולטים בכלל תיק החוב יקטן, ויפצה ואף יותר מכך על החמצת הזדמנות ההשקעה הנקודתית - אטרקטיבית ככל שתהיה.

בצד השני של המשוואה ניצבים המשקיעים שאותם נכנה לטובת הדיון "אופורטוניסטים", הסבורים כי תפקידם המקצועי מסתכם בחתירה למקסם את התשואה לחוסכים שלהם ברמת סיכון נתונה, תוך שיפור מערך הביטחונות וההתניות הפיננסיות, ולפיכך אין זה מתפקידם לעסוק בחינוך בעלי הון סוררים ובסוגיות ערכיות הכרוכות בכך.

לא עוסקים בוונדטות

עמדה מעין זו הציגה לאחרונה מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק-עמינח, שאמרה בראיון טלוויזיוני בתוכנית "עובדה", כי היא לא תוותר על 150 מיליון שקל שהיא יכולה להכניס לבנק כדי לחנך מישהו. רוסק-עמינח ציינה כי המוטיבציה שלה בהסדר חוב היא לא איך היא פוגעת בצורה הכי כואבת בלקוח אלא כיצד היא פועלת בצורה הכי טובה לבנק לאומי.

באותו האופן סבורים מנהלי השקעות כי מצופה מהם למקסם תשואה לחוסכים, ולא לעסוק בהתרעה וחינוך. אותם מנהלי השקעות אף חוששים, כי אי-השתתפות בהנפקה תייצר עבורם חסרון יחסי בביצועים ביחס למתחרים שכן ישתתפו בהנפקה.

חלק ניכר מן המשקיעים הגורסים בפומבי כי אין לממן את עסקיו של תשובה, משקיעים באופן שוטף בניירות קבוצת דלק בשוק המשני. לפיכך, מיקוד המאמץ החינוכי בהימנעות בהשתתפות בהנפקותיו בלבד הוא החלטה בעייתית, שלא לומר תמוהה.

העולם הפיננסי הגלובלי נוטה ברובו לגישה השקעות עניינית הממוקדת בניתוח הזדמנות ההשקעה, ואינה מתמקדת בוונדטות וחינוך כאשר מדובר בכישלונות עסקיים וניהוליים. לראיה, לאחרונה חזינו בחזרתה המהירה של יוון לגיוס בשוקי האג"ח, לאחר שרק לפני מספר מועט של שנים הואשמה בהונאת משקיעים וביצעה תספורת עצומה.

אנו סבורים כי יש להבחין בין כישלונות עסקיים לבין מעשי מירמה. רמאים אל להם לדרוך שוב בשוק ההון, ואילו יזמים שתרמו משאבים ניכרים כדי להקטין את הנזק לנושים, לגיטימי כי ילמדו מן הטעויות ויציגו בפני המשקיעים הצעת השקעה שלא יוכלו לסרב לה.

* הכותב הוא האסטרטג הראשי בקבוצת איילון.

צרו איתנו קשר *5988