נציגות השופטים דורשת: לא לפטר את העוזרים המשפטיים

ועד העוזרים המשפטיים זוכה לתמיכה רבה מצד חלק מהשופטים, שאף הביעו נכונות להיאבק למען העוזרים כתף אל כתף ■ נציגות השופטים: יש להימנע מלפטר את העוזרים המשפטיים עד לגיבוש עמדה בנושא מצד הנציגות עצמה

נציגות השופטים דורשת מהנהלת בתי המשפט להימנע מלפטר את העוזרים המשפטיים בלשכות השופטים וכן מביצוע צעדים חד-צדדיים כלשהם, עד לגיבוש עמדה בנושא מצד הנציגות עצמה - כך עולה ממכתב בהול ששיגרה בסוף השבוע יו"ר נציגות השופטים, שופטת בית הדין הארצי לעבודה ורדה וירט-ליבנה, למנהל בתי המשפט, מיכאל שפיצר, אשר הגיע לידי "גלובס".

"יש לנו מה לומר בנושא", כתבה וירט-ליבנה, "אודה לך מאוד אם תעכב כל החלטה שאינה הפיכה, עד לקבלת עמדתנו".

"כידוע לך", כתבה יו"ר הנציגות למנהל בתי המשפט, "נציגות השופטים היא הגוף שמייצג את כלל השופטים, ותפקידו לדאוג לתנאי עבודתם ורווחת סביבת העבודה שלהם. חלק משמעותי ביותר מהסיוע שניתן לנו במסגרת עבודתנו האינטנסיבית הוא העוזר/ת המשפטי/ת שלנו. צר לנו שבנושא כה חשוב לשופטים, עמדת הנציגות אינה מתבקשת, ואין אנו מעורבים בנושא כה משמעותי בחיי העבודה שלנו. אנו ניזונים מהעיתון וממכתבך שנשלח היום.

"נתקבלו בנציגות פניות רבות של שופטים לטפל בנושא. אנו חושבים שמעבר לעדכון של הנשיאים יש לנו מה לומר בנושא, ואנו משמשים שופר לקולם של השופטים. במהלך חודש יוני מתוכננת ישיבת חברי הנציגות שבה נדון בנושא לרבות קבלת החלטה לגבי העמדה שלנו. אודה לך מאוד אם תעכב כל החלטה שאינה הפיכה עד לקבלת עמדתנו".

פיטורים הדרגתיים

בשבוע שעבר נחשף כי הנהלת בתי המשפט נערכת לפיטורים הדרגתיים של העוזרים המשפטיים, נוכח הקיפאון במשא-ומתן הקיבוצי מול ועד העוזרים המשפטיים, אך מודיעה כי לכל המפוטרים תינתן תקופה ממושכת של הודעה מוקדמת, כדי לאפשר לכל אחד מהם להיערך להיקלט בתפקיד אחר בשוק העבודה.

בהנהלת בתי המשפט ציינו כי במקרה קיצוני נשקלת אפשרות לשוב ולהעסיק מתמחים בלבד בלשכות שופטים, כפי שהיה נהוג בכלל בתי המשפט, למעט בית המשפט העליון, עד לפני כעשור.

"העוזרים המשפטיים שנקלטו לעבודה במדורג החל משנת 2005 חתמו על חוזה העסקה לתקופה קצובה בת 4 שנים", כתב שפיצר במייל לכלל השופטים. "ביסוד הרצון לקבוע תקופת העסקה קצובה עמדה התפיסה שנועדה לאפשר לעורכי דין צעירים בראשית דרכם הזדמנות לעבוד במערכת המשפט ולרכוש יידע וניסיון שיקנו להם כלים להמשך הדרך, בין אם בשירות הציבורי או הפרטי. בהתקרב מועד סיום ההעסקה החל משנת 2009, עלו דרישות מכיוונים שונים להמשיך בהעסקה, ואכן תקופת ההעסקה הוארכה בשנתיים נוספות".

שפיצר הוסיף כי "נוהלו מספר ישיבות משא-ומתן, ומשלא עלה בידי הצוותים המקצועיים להגיע להסכמה בנושא קציבת תקופת ההעסקה, הובהר כי לא יהיה מנוס מסיום העסקתם של העוזרים המשפטיים שחלפה תקופת העסקתם. עם זאת, בכוונתנו לפעול במתינות ולהביא בשלב ראשון לסיום העסקתם של העוזרים המשפטיים בעלי תקופת העבודה הארוכה ביותר, וזאת בהתאם לכללי הדין והפסיקה ותוך מתן תקופת הודעה מוקדמת ממושכת.

"יצוין כי הפרסום ולפיו צפויים לפיטורים מיידיים 250 עוזרים משפטיים, אין בו ממש. באשר לעוזרים המשפטיים הנותרים, הכוונה היא להאריך את תקופת העסקתם לתקופה נוספת של מספר חודשים, על מנת להמשיך במשא-ומתן או בהערכות להמשך סיום העסקתם".

מכתב לוחמני

מכתבו של שפיצר בא בעקבות מכתב לוחמני שהפיצה יו"ר ועד העוזרים המשפטיים, עו"ד שרית טוביס, לכלל השופטים. "התחוור לנו כי הנהלת בתי המשפט מלעיטה אתכם במידה מוטעה באשר למתנהל בשולחן המשא-ומתן, ומדברת סרה באשר להתנהלות הוועד. נציין כי מעולם לא דרשנו קביעות, אין אנו נאחזים בקרנות המזבח, מעולם לא ביקשנו לחדול מלבחון את ההעסקה מדי שנה של העוזר המשפטי, ללא קשר למספר השנים שבו הוא עובד במערכת. מי שמבקשת להתערב ברגל גסה באותו מרקם רגיש ומיוחד שבין השופט לעוזרו המשפטי,היא דווקא הנהלת בתי המשפט, האומרת כי גם אם השופט ועוזרו מעוניינים להמשיך את העסקת העוזר המשפטי, היא איננה מעוניינת בכך.

"ומדוע? כי שהנהלת בתי המשפט, לדאבון הלב, מטילה ספק ביכולתכם לדעת מה טוב עבורכם. היא חוששת שאינם אמיצים דייכם לומר לעוזר המשפטי כי אינכם מרוצים ממנו. בנוסף היא חוששת משיפוט סמוי - שתחתמו באופן עיוור על הטיוטות שאנחנו כותבים עבורכם. היא סבורה כי אין זה ראוי שעוזר משפטי בעל ותק יעבוד יחד עם שופט חדש, מחשש שמא העוזר המשפטי יהיה השופט בפועל. עד כדי כך הנהלת בתי המשפט מעריכה אתכם".

ועד העוזרים המשפטיים זוכה לתמיכה רבה מצד חלק מהשופטים, שאף הביעו נכונות להיאבק למען העוזרים כתף אל כתף. במסגרת זו טענו כמה שופטים באוזני "גלובס" כי "התנהלות ההנהלה היא שערורייתית", ואף הביעו הסכמה עם עמדת העוזרים המשפטיים, שלפיה "ההנהלה אינה סופרת לא את העוזרים המשפטיים ולא את השופטים עצמם".

בקרב חלק מהשופטים הועלתה הצעה להצטרף לשביתה אפשרית של העוזרים המשפטיים, ובכך להביע סולדריות עמם.

צרו איתנו קשר *5988