הוגשה בקשה לפירוק חברת חלמיש: "הגיעה לחדלות פירעון"

את הבקשה הגישה חברת מלרג, בטענה כי חלמיש ממאנת לשלם לה חוב בסך 8.4 מיליון שקל ■ מבקשת למנות את עו"ד גד טיכו כמפרק זמני של החברה

חברת התשתיות מלרג הגישה בקשה לפירוק החברה הממשלתית עירונית חלמיש עקב חדלות פירעון.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, באמצעות עורכי הדין גד טיכו ועומרי רוזנברג ממשרד כספי ושות', טוענת מלרג כי ב-2008 התקשרה עמה חלמיש בהסכם לביצוע עבודות פיתוח במתחם הצורפים ביפו.

לטענתה, חלמיש עיכבה במשך זמן רב את התשלום בגין העבודות, הן במהלכן והן לאחריהן. הסכום הסופי שנדרשה חלמיש לשלם בתום העבודות עמד על 14 מיליון שקל, ובניכוי תשלומי עבר, נותרה חלמיש עם חוב של 8.4 מיליון שקל. אלא שחלמיש טענה כי החוב שנותר עומד על 5.6 מיליון שקל בלבד, ומתוכו שילמה רק 4.9 מיליון שקל.

במסגרת הבקשה דורשת מלרג מבית המשפט להוציא צו לפירוק חברת חלמיש ולמנות את עו"ד גד טיכו כמפרק זמני של החברה.

חלמיש היא חברה שמחציתה בבעלות משרד השיכון ומחציתה בבעלות עיריית תל-אביב. בין שאר פעילויותיה היא מנהלת את דירות הדיור הציבורי, מפתחת רחובות בשכונות השיקום של תל-אביב ויפו, מפתחת ומשווקת קרקעות בשכונת כפר שלם ומממשת קרקעות לצורכי בנייה.

לטענת מלרג, חלמיש מצויה בסטגנציה, אינה מתנהלת באופן תקין כבר זמן רב, ורשויות שונות, ובהן רשות החברות הממשלתיות, בודקות לגביה אי-סדרים.

למשל, באפריל 2013 שיגר ניסים סלמן, סגן בכיר למנהל רשות החברות הממשלתיות, מכתב ליו"ר דירקטוריון חלמיש לשעבר, רחל תורג'מן, שבו הוא מציין כי הרשות מודאגת ממצבה של החברה ומהעובדה שלא מכהן בה מנכ"ל לאורך תקופה של כמעט שנה, וכי לא מתקיים בה הליך של ביקורת פנימית תקין. בנוסף כתב כי הרשות רואה בחומרה את העובדה שבניגוד לחוק החברות הממשלתיות, חלמיש לא מעבירה לרשות פרוטוקולים הנוגעים לקבלת החלטות בדירקטוריון החברה.

מלרג אף טוענת כי על ניהולה הבעייתי של חלמיש מעידות כמה עובדות ובהן שבחברה לא מכהנים מנכ"ל קבוע ויועץ משפטי קבוע מאמצע 2012, הדוחות הכספיים מאושרים באיחור רב, ומערך הביקורת הפנימית של חלמיש אינו תקין. עוד נטען כי כתוצאה מהתנהלותה הלא תקינה, נושי החברה מתקשים לקבל ממנה תשלומי חובות.

"לאור מצבה הכלכלי הקשה של חלמיש אין ביכולתה לפרוע את החובות שצברה, ועל כן נמצאת במצב של חדלות פירעון", מציינת מלרג בבקשה. לכך צורפה חוות-דעת כלכלית באשר לכשרות הפירעון של חלמיש לסוף 2013, שכתב ד"ר טל מופקדי, וממנה עולה כי חלמיש נמצאת במצוקה פיננסית מהותית וכי פעילויותיה הפסדיות.

עוד עולה כי נכון ל-2013 שווי נכסי חלמיש עמד על 113 מיליון שקל, אך סך התחייבויותיה עומד על 145 מיליון שקל. כלומר לחברה גירעון של 30 מיליון שקל.

מלבד זאת, לפי מלרג, תשלום חובות לבעלי המניות שלה - עיריית תל-אביב והמדינה - יעמיד אותה במצב של מצוקה ודאית ושל חוסר יכולת להחזיר חובות לנושים אחרים.

להערכת מלרג, חלמיש תעדיף להשיב כספים לבעלי חובות בטווח הקצר מאשר לבעלי חובות בטווח הארוך, ועל כן נדרשת התערבות בית המשפט.

בבקשה מציינת מלרג כי גם רואי החשבון של חלמיש אישרו כי החברה גירעונית, וכי במסגרת התקציב שאושר ל-2013 צפוי לחברה גירעון בגובה 8.1 מיליון שקל.

"חלמיש צפויה לממש את כלל הנכסים השוטפים שברשותה ובפרט המזומנים ושווי ערך המזומנים בטווח הקצר, לפני שהיא תידרש לממש את הנכסים הקבועים שברשותה כדי לעמוד בהתחייבויותיה. כלומר, בטווח הזמן הקצר קיימת סבירות גבוהה להתממשות המצוקה הפיננסית שחלמיש נמצאת בה".