המבקר: התנגדות הוועד לפרויקט מחשוב עלתה לחח"י 5 מ' ש'

בדיקה שערך מבקר המדינה, יוסף שפירא, במערכת המחשוב (‏ERP‏) של חברת החשמל מגלה ‎‎חריגה גדולה ממסגרת התקציב, ביצוע תוכניות עבודה ותקציבים ללא אישור ובקרה ועיכוב של שנים בלוחות הזמנים

‎‎חריגה גדולה ממסגרת התקציב, ביצוע תוכניות עבודה ותקציבים ללא אישור ובקרה ועיכוב של שנים בלוחות הזמנים - אלה חלק ממצאי בדיקה שערך מבקר המדינה, יוסף שפירא, במערכת המחשוב הכוללת (‏ERP‏) של חברת החשמל.

בנוסף, מתברר כי התנגדות העובדים מונעת מחברת החשמל ליישם את הוראות החוק משנת 1997 המחייבות אותה להגיש דוחות כספיים מבוקרים לפי מרכזי רווח.

עוד עולה כי במינהל הדלקים עדיין לא פועלת מערכת מחשוב מלאה, למרות העובדה שמדובר בגוף שניהל רכישות בהיקף של 13 עד 20 מיליארד שקל בשנים 2011 ו-2012‏‎.‎‏

‎"‎פרויקט הקמת מערכת‎ ERP ‎הוא פרויקט אסטרטגי של חברת החשמל", מדגיש המבקר בדוח. מערכת‎ ERP ‎היא מערכת מידע כוללת לניהול תהליכי עבודה ומשאבים, שמבוססת על איחוד כלל מערכות המידע של הארגון למערכת אחת. ב-2002 החלה חברת החשמל בפרויקט להקמת מערכת ‏ERP‏, ועד 2012 הושקעו בפרויקט כ-442 מיליון שקל. במקור תכננה חברת החשמל ליישם את מערכת ה-‏ERP‏ על פני 4 שנים ולסיים את העבודה ב-2006, אלא שב-2005 נעצר הפרויקט ל-3 שנים עקב התנגדות ועד העובדים. הנזק שנגרם כתוצאה מכך לחברה מוערך ב-5 מיליון שקל. רק ב-2010 הוחל ביישום השלב האחרון של הפרויקט, וב-2013 הוכנה תוכנית ליישומי‎ ERP ‎בהשקעה כוללת של 320 מיליון שקל‎.‎‏

‏ביקורת המבקר העלתה כי עד יוני 2013 הוחלפו רק 50% ממערכות המחשוב שהחברה תכננה להחליף, וכי השלב האחרון בפרויקט (שלב ג') בוטל ללא שהנושא נבחן ואושר על ידי ועדת ההיגוי העליונה של הפרויקט. הוועדה עצמה התכנסה רק פעם אחת ב-3.5 שנים (מפברואר 2010 ועד ספטמבר 2013), ולא אישרה את תוכנית העבודה השנתית של הפרויקט ואת התקציב לשנים 2011 ו-2013 ולא קיימה בקרה על יישום תוכנית העבודה והתקציב לשנת 2012‏‏‎.‎‏

‏מחברת החשמל נמסר בתגובה: ‏"הדוח המדובר נערך תוך שיתוף-פעולה מלא בין משרד המבקר וחברת החשמל. בביקורת עלו מספר נקודות לטיפול אשר נלמדו ונבחנו על ידי חברת החשמל. חברת החשמל הפיקה את הלקחים והנקודות לטיפול תוקנו או נמצאות בתהליך תיקון, בהתאם ללו"ז שהוגדר לנושא‎.‎‏ חברת החשמל העבירה למבקר המדינה תגובה מפורטת לכל אחת מהנקודות לעיל‎"‎‏. ‏‎‎‏