ועדת לוקר: עסקאות במזומן רק עד סכום של 7,500 שקל

העסקאות במזומן בין צדדים פרטיים יוגבלו ל-15 אלף שקל ■ הוועדה ממליצה בנוסף על שורת הגבלות בשימוש בצ'יקים ■ כתחליף לשימוש במזומן וצ'יקים הוועדה ממליצה על שימוש בכרטיסי דביט וכרטיסים נטענים

מגבלה של 7,500 שקל על עסקאות במזומן ובצ'קים סחירים; חובת ביצוע עסקה בסכומים מעל המגבלה באמצעות צ'קים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים; והטלת חובה על הבנקים להציע כרטיס דביט לכל לקוח תוך פיקוח על עמלות - אלו הן ההמלצות המרכזיות של ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. ההמלצות יצאו לשימוע ציבורי נוסף לקראת הבאתן לאישור הממשלה.

מטרת הוועדה הייתה להילחם בכלכלה השחורה ולהגיע למיצוי פוטנציאל גביית המס, כאשר המסקנות נוגעות לשלושה תחומים: הגבלת השימוש במזומן, בצ'קים וקידום השימוש באמצעים אלקטרוניים. לפי חברי הוועדה, המזומן הוא "הדלק" מאחורי הכלכלה השחורה, הפגיעה הכלכלית והלבנת ההון. לפי הנתונים, רק בשנת 2012 התבצעו בין עסקים כ-3 מיליון עסקאות בסכומים גבוהים מ-5,000 שקל, ששווין הגיעו ל-273 מיליארד שקל (כרבע מהתמ''ג הישראלי), זאת ללא זיהוי של מבצעי העסקה. מספרים אלו עקביים עם אומדנים המצביעים על כך שהכלכלה השחורה בישראל מהווה מעל 20% מהתוצר.

בראש הוועדה עמד הראל לוקר מנכ''ל משרד רה''מ, ובוועדה היו חברים: מנהל רשות המסים משה אשר; יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פול לנדס; מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל עירית מנדלסון; המשנה ליועמ"ש רז נזרי; סגן המפקח על הבנקים אור סופר; המשנה לפרקליט המדינה יהודה שפר; וראש אגף חקירות במשטרה ניצב מני יצחקי. שותפים נוספים להמלצות הוועדה הם המפקח על הבנקים, דודו זקן והממונה על ההגבלים העסקיים דיויד גילה.

ללא דיווח או תיעוד

הוועדה טיפלה לא רק בנושא המזומן כאמור, אלא גם בצ'קים המהווים לפי חבריה כלי שימושי להעלמות מס, שכן בישראל ניתן להסב צ'קים ללא הגבלה על הסכום או על מספר ההסבות וללא תיעוד, כך שניתן להעביר צ'קים מיד ליד ללא כל דיווח.

לגבי הגבלת השימוש במזומן, הוועדה קבעה כי עסקאות במזומן ובצ'קים סחירים תוגבלנה באופן מיידי ל-7,500 שקל ולאחר שנה ממועד החקיקה הסכום ירד ל-5,000 שקל. עם זאת, מי שקונה רכב משומש יוכל עדיין לשלם עבורו במזומן עד לסכום של 50,000 שקל. כמו כן, סכום העסקה בין צדדים פרטיים יוגבל ל-15,000 שקל. הפרת המגבלה הזו תיקבע כעבירה פלילית שבגינה יוטל קנס מנהלי.

נזכיר, כי החוק הנוכחי מגביל תשלום במזומן רק בין עסקים ורק החל מ-20,000 שקל, כך שעל עסקאות שבין אנשים פרטיים או בין פרטיים לבין עסקים לא חלה כל מגבלה.

לגבי הגבלת השימוש בצ'קים, הוועדה ממליצה להגביל את השימוש במכשירים אלו בסכומים דומים כמו במזומן. בד בבד, הוועדה המליצה לאסור בעתיד על מסחר צ'קים בכל סכום. כמו כן, יחול איסור הוצאה או קבלת צ'קים שלא מצוין עליהם שם המוטב (צ'ק פתוח), וסכום העסקה המותרת בהמחאה יוגבל לעד מיליון שקל.

החלק השלישי של הרפורמה מורכב מקידום השימוש באמצעי תשלום אלקטרונים מתקדמים. בהקשר הזה קבעה הוועדה כי על בנקים מסחריים להציע כרטיס דביט או כרטיס נטען מזוהה לכל לקוח (ראו הרחבה על כרטיס הדביט בידיעה נפרדת בעמ' 4).