השוט החדש של תאגידי המים: קנסות לעסקים

תאגידי המים והביוב רשאים לדגום את מערכת הביוב של כל "מפעל" - ולהטיל קנסות אם מתגלה זיהום חריג ■ מה הבעייתיות במצב זה?

הירקון / צילום:אורלי גנוסר
הירקון / צילום:אורלי גנוסר

יותר מ-50 תאגידים פרטיים תפסו בשנים האחרונות את מקומן של הרשויות המקומיות בכל הנוגע להסדרת משק המים והביוב.

הרגולטור העניק לתאגידים החדשים סמכויות נרחבות בכל הנוגע לפיקוח על מערכת המים והביוב. במסגרת סמכויות אלה מתאפשר לתאגידי המים והביוב לדגום את מערכת הביוב של כל "מפעל". "מפעל" מוגדר בכללים כמקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים או נותנים שירותים, ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה, במישרין או בעקיפין.

"שפכי תעשייה" מוגדרים כ"שפכים שמקורם במפעל, המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב. כל זאת, "למעט שפכים סניטריים". לשיטת התאגידים, הגדרה רחבה זו כוללת גם מרכזים מסחריים, מסעדות, אולמות וגני אירועים, בתי-מלון, בתי-חולים, בתי דיור מוגן, תחנות דלק ועוד נכסים הזקוקים למערכת ביוב ציבורית.

מטרת הכללים היא להגן על תשתית הביוב הציבורית מהזרמה של חומרים מזיקים וכן לפצות על העלויות העודפות הנגרמות לתאגיד המים, או מי מטעמו, בעת הטיפול בשפכים חריגים. לכן, התאגידים מורשים לבצע דגימות של איכות השפכים, הממומנות על-ידי הצרכן.

יתרה מכך: אם הדגימה מאתרת הזרמה לא תקינה של חומרים למערכת הביוב העירונית, רשאי התאגיד להטיל חיוב על המפעל. החיוב מחושב בהתאם לנוסחה המשקללת את הזיהום והעלויות הנדרשות לטיפול בנזק.

התוצאה הכספית המתקבלת מהנוסחה עלולה לקבל ביטוי בסכום של מאות אלפי שקלים. בסופו של דבר, החיוב שיוטל על המפעל המזהם יחושב עבור תקופה שחלה מהרגע שנלקחה הדגימה האחרונה או בחצי השנה שקדמה לגילוי, לפי הקצרה מביניהן.

כל עוד לא תיקן המפעל את הליקויים שהביאו להזרמת השפכים, או התקין מערכות המבצעות סינון של השפכים בתחומו, הוא צפוי לעמוד בפני תשלום חיובים נוספים. כך שגם חויב מפעל בתשלום חיוב, אין בתשלום זה משום היתר או הסכמה לפעולת ההזרמה.

המפעל רשאי לפנות מראש אל תאגיד המים שבתחומו ולבקש היתר להזרים את השפכים החריגים. אם התאגיד מחליט לאשר את ההזרמה - גם אז הוא זכאי לתשלום אגרה, אך בשיעור מופחת ביחס לחיוב.

יצוין כי הכללים סובלים מאי בהירות רבה ועומדים בפני בחינה מחדש על-ידי רשות המים. למשל, כמה מתאגידי המים בוחנים את רכיבי הביוב בנקודת דיגום המצויה בתוך הנכס (המזוהמת ביותר), אשר כלל אינה מייצגת את רכיבי הביוב הזורמים למערכת העירונית.

בתקופה האחרונה אנו נתקלים בתאגידי מים רבים אשר החלו ליישם את הכללים, ומפעלים רבים החלו לקבל חיובים בגין הזרמה של חומרים חריגים או אסורים לשפכים. ראוי לציין כי אם יש מחלוקת בין הצדדים, החוק קובע פרוצדורה של הגשת הליכים הן לרשות המים והן לממונה על איכות הסביבה.

■ הכותב מתמחה במיסוי מוניציפלי, ממשרד עורכי הדין כץ גבע איצקוביץ (KGI)

צרו איתנו קשר *5988