הרופאים המתמחים השיגו חיסכון מס של כ-150 מיליון שקל

רשות המסים וההסתדרות הרפואית הגיעו לפשרה, לפיה המענקים למתמחים ברפואה ימוסו בשיעור של עד 30% במקום 48%

סוף לסאגת מיסוי המענקים שקיבלו המתמחים ברפואה לאחר מחאתם בקיץ 2011 - רשות המסים וההסתדרות הרפואית הגיעו להסכם פשרה במסגרתו תעמוד חבות המס של המתמחים בגין המענקים על שיעור של פחות מ-30%.

מבחינת המתמחים, מדובר בהסכם מצוין המעניק לכל אחד מהם "הנחת מס" בשווי עשרות אלפי שקלים, מאחר שטרם ההגעה להסכם עמדה חבות המס בגין המענקים שקיבלו המתמחים מהמדינה על כ-48% מגובה המענק. ההסדר, המוערך בהפחתת מס לרופאים בהיקף של 140-150 מיליון שקל, אושר בידי בית המשפט המחוזי בלוד.

לפי ההסכם, תשלומי המענקים שישולמו לרופאים יסווגו כהכנסה מעבודה (הכנסה פירותית) לצורך ניכויים, קיזוזים ופטורים; ואולם, נכתב בהסכם כי "לצורכי פשרה בלבד, ולאור הנסיבות המיוחדות שהביאו לחתימת הסכם המענקים", הוסכם על מנגנון חישוב מס מיוחד, במסגרתו חלק מהמענק ייחשב כהכנסה הונית לצורכי מס, ותינתן לכל רופא הנחת מס בשיעור של 42% לגבי מענקים שסכומם 300 אלף שקל, והנחת מס של 33% על מענקים שסכומם 500 אלף שקל.

כתוצאה מההסכם, חבות המס הממוצעת הכוללת לכל מתמחה המקבל מענק תעמוד על עד 30%. כך, מתמחה הזכאי למענק בגובה 300 אלף שקל, יישאר עם למעלה מ-210 אלף שקל - בעוד שלפי עמדת רשות המסים המקורית, היה על כל מתמחה להיפרד מעוד כ-65 אלף שקל; בדומה, מתמחה הזכאי למענק בגובה 500 אלף שקל, ישלם מס בגובה של כ-140 אלף שקל - היינו שיעור מס הנמוך מ-30%.

הפשרה הושגה לאחר מאבק ממושך שניהלו הרופאים אשתקד על היקף תשלומי המס שיידרשו לשלם בגין מענקים ותמריצים שקיבלו במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם האוצר.

כזכור, לאחר המחאה הממושכת שניהלו הרופאים - ובראשם יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר ליאוניד אידלמן - נגד משרדי האוצר והבריאות ב-2011, הוסכם כי למתמחים במקצועות הרפואה המצויים במחסור, וכן למתמחים שיהיו מוכנים להעתיק את מקום מגוריהם לפריפריה, יוענקו 3 סוגי מענקים: רופא מתמחה או מומחה שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה ורופא המועסק במשרה מלאה בפריפריה יקבלו מענק של 300 אלף שקל מהמדינה; וסך של 500 אלף שקל יוענק לרופא שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה בפריפריה, בהתאם לתקופות ההתחייבות שנקבעו בהסכם.

ואולם, כפי שנחשף ב"גלובס", על ההישג בקבלת התמריצים העיב נטל המס שהתבקשו הרופאים לשלם למדינה. ככלל, תשלומים המתקבלים בידי העובד מאת מעבידו מסווגים כהכנסת עבודה, ושיעור המס החל עליהם הינו שיעור המס השולי של העובד - העומד על 33%-45%. בנוסף, על ההכנסה יחול חיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של כ-12%.

כיוון שמענק הרופאים סווג על-ידי הרשות כהכנסת עבודה, חבות המס הכוללת בגין תמריץ בסך 300 אלף שקל עמדה על כ-156 אלף שקל - יותר ממחצית מסכום המענק. ההכנסה נטו שהייתה אמור להיוותר בידי הרופא עמדה על כ-147 אלף שקל. ביחס לרופאים המקבלים מענקים בסך של 500 אלף שקל (מקצוע במצוקה בפריפריה), עמד המס הכולל על סך של למעלה מ-260 אלף שקל.

"בשורה של ממש"

ביולי 2012, לאחר שכל המגעים בין הצדדים כשלו, עתרו ההסתדרות הרפואית וכ-170 רופאים הזכאים למענקים לבית המשפט המחוזי נגד רשות המסים.

העותרים, באמצעות עורכי הדין משה מזרחי ועמית קריגל ממשרד משה מזרחי-נח-קריגל, ביקשו כי המענקים לרופאים לא יהיו חייבים במס כלל - או לחילופין שיוכרו כרווח הון וימוסו בשיעור של 20%-25%, ולא ייחשבו כהכנסת עבודה ששיעור המס בגינה יכול להגיע ל-48%.

במהלך השנה האחרונה, בעידוד בית המשפט, ניהלו הצדדים משא-ומתן אינטנסיבי שבימים האחרונים הבשיל לפשרה. בעקבות החתימה על ההסכם, בתקופה הקרובה יגיעו עורכי הדין של ההסתדרות הרפואית, יחד עם עורכי דין ממשרד משה מזרחי-נח וקריגל, לבתי-החולים השונים, ייפגשו עם המתמחים ויסייעו להם בהשלמת תהליך השומה האישי לכל אחד מהם.

עורכי הדין מזרחי וקריגל מסרו: "אנחנו שבעי-רצון מההסדר, שמביא בשורה של ממש למתמחים ברפואה. ההסכם מביא למימוש המטרות שלשמם ניתנים המענקים - עידוד הרפואה בפריפריה ועידוד הרפואה במקצועות המצויים במחסור. אנחנו מעריכים את עמדת רשות המסים והביטוח הלאומי, שגילו הבנה יוצאת דופן לצרכי המערכת הרפואית".

צרו איתנו קשר *5988