בוטל העדכון האוטומטי: שכר הח"כים יקוצץ ב-1,000 שקל

שכר ח"כ עומד עתה על 39,263 שקל לחודש, והחל מחודש הבא הוא יירד ב-1,072 שקל ל-38,191 - עדיין פי ארבעה מהשכר הממוצע במשק

הוועדה הציבורית לבחינת שכר חברי הכנסת, בראשות פרופ' חיים לוי, המליצה היום (ב') לבטל את הצמדת שכר חברי הכנסת לשכר הממוצע במשק. משמעות ההמלצה הינה קיצוץ של יותר מ-1,000 שקל בשכר הברוטו של נבחרי הציבור החל מהשבוע הבא.

שכר ח"כ עומד עתה על 39,263 שקל לחודש, והחל מחודש הבא הוא יירד ב-1,072 שקל ל-38,191 - עדיין פי ארבעה מהשכר הממוצע במשק. חברי הוועדה הסבירו כי הצמדה זו "איננה עולה בקנה אחד עם המקובל לגבי יתר עובדי המשק". עם זאת, יצוין כי הוועדה ממליצה לקיים דיון מעמיק סביב שכר הח"כים ומנגנון הצמדה, כך ששכר הח"כים יעודכן בעתיד לפי מנגנון כלשהוא.

לפי החוק הנוכחי, מנגנון הצמדה של שכר הח"כים והשופטים כפוף לשכר הממוצע במשק, קרי, בכל חודש ינואר השכר עולה בהתאם לעלייה שנרשמה בשכר הממוצע במשק. מנגד, שכרם של רה"מ והשרים צמוד למדד המחירים לצרכן. לפי נתוני הוועדה, השכר הממוצע במשק זינק בכ-30% בעשר השנים האחרונות, ובהתאם זינק שכר הח"כים, ושכר רה''מ והשרים טיפס בכ-25% בעקבות עלייה זהה בשיעור האינפלציה.