הכנ"ר הפחית את סכום הפיקדון בבקשות פירוק ופשיטת-רגל

זאת בעקבות בקשה לייצוגית, בה נטען כי המדינה גבתה סכומי פיקדון הגבוהים מהמותר בחוק ■ סכום הפיקדון בבקשות אלה יופחת מ-2,743 שקל ל-1,600 שקל

דוד האן / צילום: איל יצהר
דוד האן / צילום: איל יצהר

בשורה לאנשי עסקים שמגיעים לפשיטת-רגל ולחברות שנכנסות להליך פירוק. בעקבות בקשה לתביעה ייצוגית, שבה נטען כי המדינה גובה כספים בניגוד לדין מאנשים שמגישים בקשה לפשיטת-רגל ומחברות שנכנסות לפירוק, הודיע כונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) במשרד המשפטים, דוד האן, על הפחתת סכום הפיקדון המשולם בהליכים אלה מ-2,743 שקל ל-1,600 שקל בלבד.

בהודעת חדילה ששלח בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, שאליו הוגשה הייצוגית, הכחיש משרד המשפטים את הטענות שהועלו בבקשה הייצוגית, אך הודיע על הפחתת הסכומים.

"לנוכח העובדה כי הכנ"ר פעל ממילא להפחתת הפיקדון וכבר יזם תיקון תקנות בנושא, עוד בטרם הוגשה הבקשה לאישור התובענה הייצוגית, בחר הכנ"ר להודיע כבר כעת על חדילה מהמשך גביית הפיקדון כפי שנגבה עד עתה, להעמיד את סכום הפיקדון המופחת על 1,600 שקל, ובכך לייתר את בירור הבקשה", הודיע משרד המשפטים.

לדברי משרד המשפטים, בתקופה האחרונה פעל הכנ"ר לייעול הטיפול בבקשת פשיטת-רגל והוזלת עלויותיו, הן על-ידי הפחתת היקף הפרסום בעיתונות ועלויותיו, והן על-ידי מעבר לטפסים מקוונים. "הטפסים המקוונים משפרים את השירות לאזרח, מקצרים את זמני הטיפול ותורמים להוזלת עלויות ההליך", ציין משרד המשפטים.

לדבריו, הליכי התייעלות אלה אפשרו הפחתה משמעותית בגובה הפיקדון המשולם לכנ"ר, כך שמעתה יידרש מגיש בקשה למתן צו כינוס והכרזת פשיטת-רגל לשלם לכונס הרשמי סך של 1,600 שקל בלבד.

לדברי משרד המשפטים, "הפעולות שיזם הכנ"ר להפחתת עלויות ההליך וייעולו הן חלק מתפיסה ערכית, ולפיה יש לקדם את זכות הגישה לערכאות של כל שכבות האוכלוסייה ולאפשר גם לחייבים מעוטי יכולת לפנות להליך של פשיטת-רגל".

בבקשה לאישור תביעה ייצוגית, שהגיש אהרון באוברג נגד משרד המשפטים והכנ"ר, באמצעות עורכי הדין אמיר שאשא וליאור צמח, נטען כי הכנ"ר גובה מחייבים שנקלעים לפשיטת-רגל דמי פיקדון בסכום של 2,753 שקל לשם פתיחת תיק פשיטת-רגל או תיק לפירוק חברה, ללא כל אסמכתא בדין ובניגוד לתקנות, הקובעות באופן ברור ושאינו משתמע לשני פנים כי סכום הפיקדון יעמוד על סך של 1,600 שקל לתיק פשיטת-רגל ו-400 שקל לתיק פירוק חברה.

סירוב להשבה

עוד נטען בתביעה כי בנוסף ובניגוד למשתמע מהוראות הדין, המדינה מסרבת להשיב לפונים את יתרת הפיקדון שלא נוצלה בעת סגירת התיק ו/או להעביר את יתרת הפיקדון לכיסוי התחייבויות החייב כלפי הנושים במסגרת הסדר החוב.

בתביעה צוין כי גביית היתר בנוגע לסכומי הפיקדון נהוגה בידי המדינה מזה שנים, אך בשל הוראות החוק (בנוגע לתביעה ייצוגית נגד המדינה או מי מרשויותיה), מצומצמת דרישת השבת הכספים לחייבים מהם נגבה סכום פיקדון ביתר - לשנתיים בלבד.

בעקבות הודעת הכנ"ר, מסר עו"ד שאשא ל"גלובס" כי משרדו ילמד את ההודעה ואזי יחליט אם להמשיך ולנהל את התביעה בנוגע לשאלת השבת סכומי הפיקדון שאינם מנוצלים וגביית היתר שנעשית, לטענתו, בכל הנוגע לתיקי פירוק חברה.