גורמים ביטחוניים ביקשו - ואל-ג'זירה תמשיך לשדר בישראל

השר ארדן טען כי הערוץ הקטארי משדר הסתה נגד ישראל ■ מועצת הכבלים והלוויין: "התשתית העובדתית שהוצגה בפנינו אינה מבססת עילה להסרת הערוץ"

מועצת הכבלים והלוויין החליטה לא להוריד מהמסך את הערוץ הקאטרי אל-ג'זירה. ל"גלובס" נודע כי בתום ישיבה שהתקיימה היום (ה') בנושא החליטה המועצה - בניגוד לדרישתו של שר התקשורת גלעד ארדן - כי "התשתית העובדתית שהוצגה בפניה אינה מבססת עילה להסרת הערוץ".

עוד נכתב בהחלטה כי "המועצה רושמת לפניה את בקשתם של חלק מחברי המועצה, כי גורמי הפיקוח במועצה ימשיכו לפקח על השידורים החדשותיים המשודרים בערוצים השונים המועברים באמצעות חברות הכבלים והלוויין והסוקרים את מצב הלחימה בדרום".

בין היתר נודע כי אל מועצת הכבלים והלוויין הגיעו מסמכי עמדה מגורמים ביטחוניים בישראל, ובהם גורמים צבאיים ואחרים, לפיהם יש חשיבות בהמשך השידורים של הערוץ בישראל.

שלשום (ג') ביקש ארדן להסיר את ערוץ החדשות הקאטרי הבינאלומי, בטענה כי הוא משדר הסתה נגד ישראל בזמן לחימה.

המועצה קיבלה את תגובות חברות הכבלים והלוויין לבקשת השר, וגם שמעה גורמים מטעם הפקה אל-ג'זירה בישראל. כמו כן, מועצת הכבלים והלוויין קיבלה סקירה מגורמים מקצועיים במועצה, שעקבו אחר שידורי הערוץ. למרות כל אלה, המועצה החליטה שאין מקום להסיר את הערוץ.

"היועץ המשפטי של המועצה העביר את חוות-דעתו בעניין סמכות המועצה להסרת ערוץ לשר התקשורת. במקביל, הונחו בקרית הצפייה של אגף הפיקוח במועצה ועורכת דין ממינהלת הסדרת השידורים לציבור, שהינה דוברת השפה הערבית, לצפות בשידורי הערוץ, על מנת שניתן יהיה לבחון האם שידורי הערוץ עולים כדי הסתה", נכתב בסיכום הישיבה.

מהדברים עולה כי חברת הכבלים הוט ביקשה כי מועצת הכבלים תדון בהקדם בהסרת הערוץ בהתאם לבקשת שר התקשורת, וציינה כי החברה תפעל בהתאם להנחיות המועצה.

בניגוד אליה, חברת הלוויין yes הבהירה כי היא "אינה מתערבת בתכניהם של הערוצים המשודרים על-ידה, ועל פניו היא סבורה כי אין בשידורי הערוץ משום עבירה על-פי כל דין, ובכלל זה ההוראה לחוק התקשורת האוסרת על שידור שיש בו הסתה גזענית או לאומנית.

"החברה הוסיפה וציינה כי אין בידה הכלים לקבוע האם בכל תוכנית המשודרת במסגרת שלל הערוצים המשודרים על-ידה יש כדי לעמוד במבחנים אשר נקבעו בפסיקה לעניין שידורי הסתה בפועל, באופן שיצריך מניעת שידור תוכנית כלשהי או לחלופין הסרת ערוץ.

"חברת הלוויין חזרה על עמדתה הכתובה והוסיפה כי כל התערבות של המועצה בעניין הסרת הערוץ עלולה לפגוע בחופש הביטוי ואף בחופש העיסוק של החברה. עוד ציינה החברה כי מההיבט המשפטי בדרך-כלל מונעים שידור שיש בו הסתה בדיעבד ולא מראש, וכי נדרש קשר סיבתי בין ההסתה למעשה אלימות המתבצע בעקבותיה, ולא נראה כי זה מתקיים בענייננו".

לבקשת מועצת הכבלים והלוויין, נערכה פנייה ליועץ מטעם המועצה שדובר את השפה הערבית, על מנת שייצפה אף הוא בשידורי הערוץ ויעביר דוח מטעמו. בתום הישיבה ביקשה המועצה כי טרם קבלת החלטה בנושא הסרת הערוץ, תתקבל אף התייחסותו של היועץ המשפטי לממשלה לסוגייה.