רפורמה דרמטית בלשכת עוה"ד; מבחני ההסמכה ישונו

שרת המשפטים ציפי לבני מציגה רפורמה כללית בלשכת עוה"ד: דמי החבר יקוצצו, בחינות ההסמכה ישונו, הפיקוח על ההתמחות ישתנה, והוועד המרכזי יבוטל

ציפי לבני / צילום: חן גלילי
ציפי לבני / צילום: חן גלילי

שרת המשפטים, ציפי לבני, הודיעה היום (ד') על רפורמה כללית בלשכת עורכי הדין, והציגה את תזכיר החוק בנושא.

במסגרת הרפורמה, יבוטלו הוועד המרכזי בלשכה והחלוקה של הלשכה למחוזות. מבחני ההסמכה של לשכת עורכי הדין יעברו שינוי, ויתרכזו יותר בניתוחי פסיקה ופחות בשינון חוקים. הפיקוח על ההתמחות יגבר, וכך גם שקיפות תקציב הלשכה. דמי החבר יקוצצו.

יצוין כי הרפורמה כוללת בעיקר את יישום של מסקנות ועדת אילה פרוקצ'יה, שבחנה את תפקוד הלשכה. להלן עיקרי הרפורמה שתיושם באמצעות חקיקה:

‏א. פיקוח על ההתמחות במשפטים: בכוונת השרה לבני למנות שופט בדימוס כנציב הפיקוח על ההתמחות. הנציב יהווה הן גורם מייעץ לכל היבטי ההתמחות, לרבות אופי העבודה המוטלת על המתמחה, התאמתה ותנאי העסקתו. הנציב יוסמך לברר תלונות של מתמחים (יוקם מנגנון שיאפשר תלונות אנונימיות), ובהתאם לדווח ולהמליץ לבעלי סמכות כיצד לפעול לתיקון הליקויים.

‏ב. שינוי בחינת הלשכה: לדברי לבני, על בחינת ההסמכה לעריכת דין לשלב בין חשיבה משפטית, הבנת החומר וידע - ולא להוות מבחן טכני בלבד, כפי שקורה היום. לכן, במסגרת הרפורמה תורחב הבחינה לתחום הדין המהותי, ותכלול התמודדות עם תיקים ושימוש מושכל בפסיקה. בנוסף, ישונה הרכב הוועדה הבוחנת, והיא תורכב מ-3 שופטים, שני עורכי דין מהמגזר הציבורי, שני עורכי דין מהמגזר הפרטי ושני אנשי אקדמיה מתחום המשפט. הוועדה תמונה על-ידי שר/ת המשפטים.

‏ג. משילות: לדברי לבני, על אף מקצועיותה, לשכת עורכי הדין היא ארגון פוליטי מאוד הסובל מבעיית משילות קשה. משכך, יצומצם מספר חברי המועצה, בהתאם להמלצות ועדת פרוקצ'יה, מ-48 חברים כיום ל-23.

"הצמצום יוביל למועצה המתפקדת כמו ממשלה דמוקרטית קטנה ויעילה, ויעצור את הסרבול הקיים כיום", מסרה שרת המשפטים. לדבריה, בעקבות מהלך זה יבוטל גם הוועד המרכזי - שיהפוך למיותר מרגע שהמועצה הארצית תהפוך לגוף שמעצב את מדיניות הלשכה.

‏המהלך הזה חריף יותר מהמלצת ועדת פרוקצ'יה, ולדברי לבני ימנע התנגחויות בין שני הגופים. לאחר יישום הרפורמה, ראש הלשכה ישמש גם כראש המועצה הארצית שלה ויחזיק בסמכות לכנס את הלשכה, לקבוע את סדר-יומה ולהכריע בהחלטותיה במקרה של קולות שקולים. כמו כן, הוא ינחה את מנכ"ל הלשכה בענייני הניהול השוטף.

‏המבנה החדש של לשכת עורכי הדין יבטל את הוועדות המחוזיות בחקיקה. כיום, הוועדים אינם מחזיקים בסמכויות סטטוטוריות או בתפקיד מוגדר, דבר המוביל לריבוי מחלוקות וסכסוכים. למחוזות תהיה נציגות במועצה הארצית (נציג מכל מחוז), כדי לוודא שנשמרים גם האינטרסים של המחוזות בפריפריה.

לשר/ת המשפטים תהיה שמורה הזכות להורות על מילוי חובה או תפקיד, או להורות על עריכת בחירות חדשות (בהתאם להמלצות ועדת פרוקצ'יה). הסמכות תופעל במקרה שיוחלט כי המועצה הארצית או ראש/ת הלשכה אינם ממלאים תפקידם כראוי. במקרה הצורך, לשר/ה תהיה סמכות להטיל צו ביצוע על הנמנעים מלבצע את תפקידם, ואם יחלוף הזמן הקצוב בצו - למנות להם מחליפים.

בנוסף, מחוז תל-אביב בלשכה יפוצל, ויוקם מחוז מרכז (בהתאם להמלצת ועדת פרוקצ'יה), כך שמחוזות הלשכה יחפפו למחוזות השיפוט של בתי המשפט.

‏ד. ביקורת ושקיפות: בהתאם להמלצות ועדת פרוקצ'יה, יאוחד המנהל הכספי של הלשכה, כך שכספים לא יוכלו לעבור עצמאית דרך המועצה הארצית. "לגוף אחד ראוי שיהיה תקציב אחד, שעליו חלות שקיפות ובקרה".

‏ה. בחירות: ייקבעו הוראות בדבר שקיפות התרומות לבחירות, ובמיוחד בדבר פרסום פומבי של תרומות משמעותיות (יותר מ-10,000 שקל).

‏ה. הטלת דמי חבר ואגרות למימון פעולות הלשכה יהיו טעונות אישור של שר/ת המשפטים, בהתאם להמלצות דוח מבקר המדינה וועדת פרוקצ'יה. "ראוי שיהיה על הנושא הזה פיקוח חיצוני, שכן מדובר בתשלום חובה לכל דבר ועניין; במקרה של אי-אישור התקציב תוך 30 יום, ייערכו תוך 60 יום בחירות חדשות למוסדות הלשכה".

‏ו. שקיפות התקציב: בהתאם למסקנות ועדת פרוקצ'יה, תקציב הלשכה יועמד לעיון באתר האינטרנט שלה, הן לחברי הלשכה והן לציבור הרחב. התקציב יובא גם לידיעת שר/ת המשפטים ולחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

‏ז. הסדרת בעלי תפקידים: בהתאם לדוח מבקר המדינה והמלצות ועדת פרוקצ'יה, ייקבעו הוראות בנושא "שומרי הסף" של הארגון, דהיינו רואה חשבון מבקר, יועץ משפטי וגזבר. כמו כן, יוחלף הסעיף המסדיר את תפקיד המבקר הפנימי, וכן יותקנו הוראות הנוגעות למינוי ולהפסקת כהונה של בעלי התפקידים הנ"ל.

‏לדברי לבני, "העקרונות שלפיהם עבדתי הם זכותו של האזרח לקבל שירות משפטי מקצועי מהימן ואיכותי; הקטנת מעורבות המדינה ומינימום חקיקה בנושאים פוליטיים פנימיים של הלשכה; והגדלת מעורבות המדינה בכל הקשור לאיכות עורכי הדין, לשקיפות ולמינהל תקין".

‏לבני ציינה גם כי לאור מועדן הקרוב של הבחירות ללשכה (בעוד פחות משנה, ח' מ'), כנראה בטרם יסתיים הליך החקיקה, ייבחנו ההוראות ואילו מהן ניתנות ליישום מיידי ואילו לא. הליך החקיקה הרלבנטי יחל עם חידוש מושב החורף, כאשר תזכיר החוק יופץ קודם לכן לעיון הציבור ולהערות.

רקע: רפורמה בצל משבר

הרפורמה בלשכת עורכי הדין נערכת על רקע משבר חריף שפקד אותה בשנים האחרונות, שבא בין היתר לביטוי בכך שמחוזות לשכת עורכי הדין, בהנהגת עו"ד אפי נוה, הפכו לאופוזיציה לוועד המרכזי של הלשכה שבהובלת עו"ד דורון ברזילי.

מוסדות לשכת עורכי הדין נקלעו לאנדרלמוסיה ולקיפאון, שבעקבותיו הקים שר המשפטים הקודם, יעקב נאמן, ועדה ציבורית לבחינת הלשכה, בראשות שופטת העליון בדימוס אילה פרוקצ'יה. בינואר השנה הגישה הוועדה ללבני את הדוח, שבו נמתחה ביקורת חמורה על התנהלות הלשכה.

"המשבר התפקודי הקשה בלשכה מתאפיין בכשלים עמוקים בתפקוד מוסדות הלשכה, הן במישור הארצי והן במישור המחוזי, וכן ביחסי הגומלין ביניהם", נכתב בדוח. "יריבות קשה בין חברים במועצה הארצית, בוועד המרכזי וכן בוועדי המחוזות לבין ראש הלשכה המכהן, הגיעה לממדים קיצוניים בעוצמתה".

הדוח כלל המלצות לשינויים במבנה המוסדי הפנימי של הלשכה ודרכי ניהולה, שחלקם מחייבים שינויי חקיקה. בין היתר ממליץ הדוח להקים טריבונל מעין-שיפוטי פנימי שיכריע במחלוקות פנימיות בלשכה, להגדיר באופן מפורט את סמכויות המוסדות הארציים והמחוזיים ואת המבנה ההיררכי ביניהם, להסדיר את המינהל הכספי בלשכה, לערוך שינוי בהרכב הוועד המרכזי כך שיהיה הרכב קואליציוני ועוד.

נוה: "החלטה אמיצה"

בתגובה לתזכיר החוק של לבני מסר יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה: "אני מברך את שרת המשפטים, אשר אימצה את מסקנות דוח פרוקצ'יה ופועלת להפכם לחוק, אשר ישפיע על מעמדם של ציבור עורכי הדין ועל תפקוד לשכת עורכי הדין".

לדבריו, "בראש ובראשונה אני רוצה לברך את שרת המשפטים על ההחלטה האמיצה והחשובה לשנות את מבנה בחינת ההסמכה של עורכי הדין.

"הצפת המקצוע הוא האיום החמור ביותר על ציבור עורכי הדין בישראל, איום על פרנסתנו, מקצועיותנו ומעמדנו. שינוי מבנה הבחינה, בדרך שתקטין את מספר עורכי הדין הפועלים בתחום, הוא שינוי דרמטי ובשורה אמיתית. בשנים האחרונות, מחוז תל-אביב מוביל את המאבק בהצפת המקצוע, ואני שמח ששרת המשפטים קיבלה את עמדתנו, והיא פועלת בצורה מיידית לשינוי הנושא".

עוד מסר נוה, שעתיד להתמודד על ראשות לשכת עורכי הדין בבחירות שייערכו בעוד כשנה, כי שינוי חוק לשכת עורכי הדין, אשר נועד להבטיח בראש ובראשונה משילות ליו"ר הלשכה, הוא "כרטיס אדום ליו"ר הלשכה הנוכחי ברזילי וביקורת על תפקודו בשנים האחרונות ועל התדרדרות לשכת עורכי הדין (חוסר התפקוד והנתק המוחלט של הוועד המרכזי מהמועצה הארצית, מהמחוזות, מהכנסת ומרשויות המדינה), לצד התדרדרות מקצוע ומעמד עורכי הדין".

לדברי נוה, שינוי החוק הוא צעד נדרש וחשוב, אשר יבטיח יציבות לציבור עורכי הדין. "יחד עם זאת, ישנם מספר נושאים אשר לא נוכל לקבלם, ובכוונתי לנהל דיאלוג עם שרת המשפטים בכדי להוביל לשינוי תזכיר החוק, עוד לפני הבאתו בפני ועדת השרים לחקיקה".

בין היתר ציין נוה כי "לא נאפשר התערבות באופי הפעילות של הלשכה והמחוזות. תפקידה של לשכת עורכי הדין והמחוזות היום גדול מהיותנו איגוד מקצועי גרידא. ההכשרות, ההדרכות ופעולות הפנאי הם דוגמה קטנה לשירותים חיוניים שניתנים על-ידי מוסדות הלשכה, ואחוזי ההשתתפות הגבוהים מעידים על חיוניותם לציבור עורכי הדין".

ברזילי: "המהפכה כמעט הושלמה"

בשיחה שקיים ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, עם שרת המשפטים, ציפי לבני, הודה ברזילי לשרה על הצעת החוק שהציגה היום.

לדברי ברזילי, "ב-3 שנים האחרונות אני נאבק בכל האמצעים העומדים לרשותי ומכריז מעל כל במה אפשרית על צורך בשינוי חוק לשכת עורכי הדין וביטול מנגנוני היתר, יצירת שקיפות, חיזוק המשילות ומתן שירות טוב יותר לחבריה.

"מאבק זה נשא פרי והוביל להקמתה של ועדת פרוקצ'יה, שלשמחתי המליצה על שינוי מבנה הלשכה. המבנה הנוכחי של לשכת עורכי הדין יצר מצב שבו אינטרסים זרים ולא עניינים פגעו בתפקודה המלא של לשכת עורכי הדין ובאחידות של מאבקיה והחלטותיה, עד כדי מצב של פגיעה במשילות של הלשכה והעומד בראשה.

"מי שנפגע מכך היה בראש ובראשונה ציבור עורכי הדין בישראל, ובעקבותיו הציבור בישראל. באמצעות החוק החדש, שמהווה מהפכה של ממש, נוכל לקדם וליישם יוזמות ופעילויות חיוניות לטובת ציבור עורכות ועורכי הדין, כפי שקרה לא אחת במהלך הקדנציות האחרונות. אני מודה לשרה על החלטתה האמיצה והחד משמעית בעניין.

"כמו כן, אני שמח כי השרה קיבלה את עמדתי בדבר הפחתה דרמטית בדמי החבר. היום אוכל לומר שהמהפכה שהובלתי בשנים האחרונות בלשכת עורכי הדין יוצאת לדרך, ואני אפעל בכל מרצי ליישם את המלצות השרה במלואן, לטובת ציבור עורכי הדין ולטובת הציבור בישראל".

"הלשכה תחזור להיות רלבנטית"

עו"ד יעקב ישראלי, ראש משרד שבלת ושות', מסר בתגובה להודעה על הרפורמה: "תבורך השרה לבני על שהחליטה לאחוז את השור בקרניו ולהיכנס לשדה המוקשים של הפוליטיקה הפנימית של אוכלוסיית עורכי הדין.

"במצב שבו עורכי דין שמכבדים את עצמם ואת המקצוע נמנעים כבר שנים ממעורבות פנים-לשכתית, ובמצב שבו לשכת עורכי הדין בישראל איננה עוד רלבנטית לכל מי שעוסק ברצינות במקצוע עריכת הדין ובוודאי לא למשרדים הגדולים או המובילים, עשוי השינוי המוצע להפוך את הלשכה לרלבנטית יותר לחבריה ולמשוך אליה מחדש את בכירי עורכי הדין, כפי שהמצב היה בעבר הרחוק. במצב הנוכחי כל שינוי נותן סיכוי לשיפור.

"בנסיבות העניין, צמצום מספר חברי המועצה הארצית ב-50% וביטול מוסד הוועד המרכזי יהפוך את חברי המועצה לגוף פעיל וקובע עם מספר חברים סביר, שיכול לתפקד ביעילות רבה יותר מהיום, ועל כך תבורך ועדת פרוקצ'ה והשרה לבני שנאחזה במסקנותיה.

"מדובר בהזדמנות הניתנת ללשכת עורכי הדין לשוב ולהיות רלבנטית בקרב חבריה, וזה אינו דבר של מה בכך".

צרו איתנו קשר *5988