המלצה: להעניק לשר המשפטים את סמכות ניהול לשכת עוה"ד

זאת במקרים שבהם הלשכה נקלעת למשברים קשים - כך ממליצה ועדת פרוקצ'יה ■ עוד ממליצה הוועדה לערוך שורת רפורמות מבניות בלשכת עוה"ד; ולהקדים את הבחירות למוסדות הלשכה, שתוכננו ל-2015, לחודש יוני השנה

לשכת עורכי הדין נקלעה למשבר תפקודי קשה, "המתאפיין בכשלים עמוקים בתפקוד מוסדות הלשכה, ביריבות קשה בין חברי המועצה הארצית, הוועד המרכזי וכן ועדי המחוזות לבין ראש הלשכה, שהגיעה לממדים קיצוניים בעוצמתה" - כך קובעת הוועדה הציבורית בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס אילה פרוקצ'יה, שבחנה את מצבה של לשכת עורכי הדין והגישה היום (ג') את מסקנותיה לשרת המשפטית, ציפי לבני.

הוועדה ממליצה להעניק לשר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, את סמכות הניהול של הלשכה, במקרים שבהם זו נקלעת ל"משברים קשים"; לערוך שורת רפורמות מבניות בלשכה; ולהקדים את הבחירות למוסדות הלשכה, שתוכננו ל-2015, לחודש יוני השנה.

הוועדה קובעת כי במסגרת המשבר שבו מצויה לשכת עורכי הדין, "נוצר רוב לעומתי לראש הלשכה בוועד המרכזי, המשבש כמעט לחלוטין את יכולת תפקודו, ופוגע פגיעה קשה בתקינות פעולתם של יתר המוסדות.

"מוסדות הלשכה מתנהלים בצילו הכבד של מאבק-איתנים הנושא אופי פרסונלי ומשבש באופן מהותי את סדרי עבודתם של הגופים השונים, משפיע על דרך קבלת ההחלטות, מביא לעיכובים ממשיים בביצוע פעולות חובה המוטלות על הלשכה, מעוות את המבנה ההיררכי של המוסדות השונים ועומד בסתירה לעקרונות מינהל דמוקרטי תקין. מערכות היחסים העכורות בלשכה מהוות נושא להליכים משפטיים המתנהלים בערכאות המשפט".

עוד נאמר בדוח כי "יש חשיבות בשימור מעמדה של הלשכה כגוף עצמאי, בעל בלעדיות ארגונית, הפועל להסדרת המקצוע ולהגנה על ציבור עורכי הדין, והאמור לשמש גורם חשוב במערך המשפט והדמוקרטיה בישראל".

לצד זאת, הוועדה ממליצה להקים טריבונל מעין-שיפוטי פנימי שיכריע במחלוקות פנימיות בלשכה, ולהעניק כאמור לשר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, סמכויות פיקוח במצבי משבר קשים.

עוד ממליצה הוועדה להגדיר במפורט את סמכויות המוסדות הארציים והמחוזיים ולהבהיר את המבנה ההיררכי ביניהם; להסדיר את המינהל הכספי בלשכה; וכן לשנות את הרכב הוועד המרכזי להרכב הכולל חברים בקואליציה בלבד, שייבחרו על-ידי ראש הלשכה.

המלצה נוספת היא לפצל את מחוז תל-אביב והמרכז לשני מחוזות, כדי להתאים את מבנה המחוזות לזה הנהוג במערכת בתי המשפט, וכן להביא להקטנה של מוקד הכוח כיום, שבו מחוז תל-אביב והמרכז כולל כשני שלישים מכלל עורכי הדין.

אם לא יתממשו הצעדים הללו, קובעת הוועדה, "לא תצלח ולא תושג היציבות הנדרשת בניהול מוסדות הלשכה, ואפשר כי בעתיד לא יהיה מנוס מלשקול את ביטול מעמדה הסטטוטורי של הלשכה והפיכת התארגנות עורכי הדין לעניין וולונטרי".

בוועדה, שמונתה לאחר הבחירות האחרונות ולפני חילופי השרים במשרד המשפטים, היו חברים גם פרופ' דוד ליבאי, עו"ד רות אורן, עו"ד מיכה ינון וד"ר לימור זר-גוטמן.

שרת המשפטים לבני לא הודיעה כי היא מאמצת את המלצות הוועדה, אלא שבכוונתה ללמוד את הדוח לעומקו ולבחון סוגיות נוספות שהוועדה, שמונתה על-ידי שר המשפטים הקודם, יעקב נאמן, לא בחנה.

"אני מודה לחברי הוועדה, בראשות השופטת פרוקצ'יה, על עבודתם המסורה והמעמיקה. בכוונתי ללמוד את הדוח לעומק ולהרחיב את הבחינה לסוגיות נוספות שקשורות ללשכת עורכי הדין ושלא נידונו בוועדה. הנושא על שולחני, ובהחלט בכוונתי להקדיש לו את מלוא תשומת-הלב. הדברים לא ייבחנו ברמה פרסונלית, אלא אך ורק בצורה מערכתית ועניינית", מסרה לבני.

ברזילי מברך

ראש לשכת עורכי הדין, דורון ברזילי, מסר בתגובה: "אחרי שנתיים בהן אני נאבק לשינוי מקיף במבנה הלשכה ולהתאמתו של חוק לשכת עורכי הדין למבנה הלשכה הנוכחי ולהיקפה, אני מברך על פרסום הדוח ומקווה כי יש בו כדי להצעיד את הלשכה לדרך חדשה ולסיים את המאבקים הפנימיים בלשכה.

"לשכת עורכי הדין תלמד את הדוח ותשתף פעולה ככל שיידרש עם שרת המשפטים על מנת ליישם את מסקנות הדוח במהרה.

"אני מברך על כך שגם הוועדה קבלה את עמדתי כי יש לבצע בהקדם רפורמות מבניות גדולות ומהותיות בלשכת עורכי הדין. בשנתיים האחרונות ניהלתי מאבק עיקש מול קבוצת אינטרסנטים במטרה להביא לשינויים הנדרשים, בכדי הלשכה תהיה רלוונטית לכלל ציבור עורכי הדין, זאת מול גורמים אחרים בלשכה אשר עושים הכול על מנת לשתק את פעילותה.

"הוועדה מצאה לקבוע בדוח את מרבית הנושאים אשר נלחמתי עליהם במשך שנתיים, והם:
• הפחתת דמי החבר בשיעור ניכר וייחודם לפעילויות חובה ורשות בלבד.
• הגדרת יחסי הגומלין בין המוסדות הארציים לבין הוועדים המחוזיים.
• קביעת כללים ברורים של מותר ואסור בבחירות למוסדות הלשכה - מימון בחירות, הגבלת תרומות, כפי שהגשתי עוד בתקופתי כיו"ר ועד מחוז תל-אביב בשנת 2011.
• קביעת אמות-מידה לקביעת תקציב הלשכה על-פי כללי הניהול והבקרה, יעילות וחיסכון.
• הגדרת יחסי הגומלין בין המחוזות לוועד המרכזי וחיזוק כוחו של ראש הלשכה על מנת לאפשר משילות בלשכה.

"בדומה להמלצת הוועדה, אני סבור כי לאחר יישום הרפורמה כאמור תתכנס הלשכה לתהליך מוסדר של בחירות למוסדותיה, בכדי שתחלואים שקיימים לא יחזרו על עצמם בבחירות הבאות".

נוה: "משבר מנהיגותי"

עו"ד אפי נוה, יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז בלשכת עורכי הדין, מסר בתגובה: "אין ספק שלשכת עורכי הדין מצויה במשבר מנהיגותי עמוק. ועדת פרוקצ'יה היטיבה לזהות את הכשלים ואת חוסר התפקוד של המוסדות הארציים של הלשכה והעומד בראשה.

"המצב החמור של הלשכה, שעליו אני ועמיתי ראשי המחוזות מתריעים מאז תחילת הקדנציה הנוכחית, הוביל את ועדת פרוקצ'יה להמליץ על רפורמה מקיפה ועריכת בחירות לכל מוסדות הלשכה לאלתר. אני מברך על כך וקורא לשרת המשפטים לפעול לתיקוני החקיקה הנדרשים בהקדם.

"יש לברך גם על מסקנתה של הוועדה שעל הלשכה לשמר את עצמאותה הסטטוטורית ולהמשיך לרכז בידיה את סמכויות הפיקוח על המתמחים, בחינות ההסמכה והמשמעת של עורכי הדין. ואולם, את התפקידים הללו תוכל הלשכה למלא באפקטיביות רק לאחר שידוד מערכות מקיף, הן ברמה המוסדית והן ברמה הפרסונלית, כדי להחזיר את מקצוע עריכת הדין וציבור עורכי הדין למעמדם הראוי".

מקורבים ללשכה: "משמעות הדוח היא הדחה של ברזילי"

ואולם, התגובות של ברזילי ונווה הן דיפלומטיות למדי. גורמים המקורבים ללשכה אמרו ל"גלובס" כי מסקנות והמלצות הוועדה הן חסרות תקדים בחומרתן. "המשמעות האופרטיבית שלהן היא הדחה של ראש הלשכה מתפקידו. הניחו לברזילי גרזן מעל הראש ומקצרים לו את הכהונה", מסרו.

המלצות ועדת פרוקצ'יה

■ יישמרו מעמדה העצמאי של הלשכה וכן חובת עורכי הדין להשתייך אליה.

■ ראש הלשכה יבחר את חברי הוועד המרכזי, ומספרם יצומצם מ-17 ל-13.

■ המועצה הארצית תצומצם מ-48 ל-22 חברים, ללא פרקליט המדינה והפצ"ר.

■ מחלוקות פנימיות יוכרעו על-ידי טריבונל מעין-שיפוטי בראשות שופט בדימוס.

■ במשבר קיצוני יעברו סמכויות ניהול הלשכה והפיקוח עליה לשר המשפטים.

■ ראש הלשכה וראשי המחוזות יקבלו שכר ויחדלו מלהיות תפקידים וולונטריים.

■ יוגדרו בחוק המעמד, המבנה והסמכויות של המחוזות לעומת ההנהגה הארצית.

■ יוגדרו בחוק כללי הבחירות, לרבות מימון, תרומות והוצאות של המועמדים.

■ יוסדר בחוק תקצוב המוסדות; האוטונומיה התקציבית של המחוזות תצומצם.

■ דמי החבר לא ישמשו לפעולות שאין להן זיקה למקצוע, וכתוצאה - יופחתו.

■ מחוז תל-אביב והמרכז יפוצל לשניים, בדומה לחלוקת המחוזות בבתי המשפט.

■ תיקוני החקיקה הנדרשים יבוצעו מיד; וכן יוקדמו הבחירות למוסדות הלשכה.

צרו איתנו קשר *5988