"אגף מת"ש כשל בתפקידו להגן על זכויות עובדים פלסטינים"

דוח מבקר המדינה מעלה כי אגף מדור התשלומים ברשות האוכלוסין שבמשרד הפנים חילק למעסיקים היתרים לעבודת פלסטינים בישראל בענף הבנייה - ללא כללים אחידים, פומביים ושוויוניים וללא תבחינים מקצועיים

קורס להכשרת פועלי בניין / צילום: יחצ
קורס להכשרת פועלי בניין / צילום: יחצ

"אגף מדור התשלומים שבמינהל השירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול שבמשרד הפנים (אגף מת"ש) כשל בתפקידו להגן על זכויות העובדים הפלסטינים" - כך קובע מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בדוח חמור על העסקת עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל.

על-פי הדוח, עד שנת 2011 חילק אגף מת"ש במשרד הפנים היתרים לעבודת פלסטינים בישראל בענף הבנייה למעסיקים ללא כללים אחידים, פומביים ושוויוניים וללא תבחינים מקצועיים.

לאחר מכן, בשנים מאוחרות יותר, המשיך האגף לאשר למעסיקים להחזיק את ההיתרים שבידו ללא כל בחינה מחודשת ועניינית הנוגעת לצורכי המעסיק או פעילותו בשטח.

שתי ועדות שמונו על-ידי מנכ"ל רשות האוכלוסין במשרד הפנים לבחון את הנושא ולקבוע אמות-מידה להקצעת ההיתרים, לא ביצעו את שהוטל עליהן.

אם לא די בכך, מבדיקת מבקר המדינה עולה כי האגף העניק במהלך השנים היתרי העסקה לקבלנים שכלל אינם רשומים בפנקס הקבלנים שברשם הקבלנים, ואף לא שלל היתרים מקבלנים שהתברר שאינם רשומים.

על-פי בדיקת המבקר כ-3,500 היתרים הוחזקו על-ידי קבלנים שאינם רשומים בשנים 2012-2013, 13% ממכסת ההיתרים הכוללת שמנתה כ-27.5 אלף. רק ביולי 2013 העביר אגף מת"ש רשימה של קבלנים המחזיקים בהיתרים לרשם הקבלנים לצורך בקרה ואימות הרישום.

במקביל, מתברר כי גם בכל תחום האכיפה, עליה מופקדת יחידת האכיפה למעסיקים ברשות האוכלוסין, לא מתבצעת פעילות סדורה, כאשר גם כשנערכים ביקורים באתרי בנייה, כלל לא נבדק האם העובדים שמועסקים בפועל על-ידי הקבלן הם אלה שהקבלן קיבל אישור להעסיקם.

תנאי העסקתם של העובדים הפלסטינים אמורים להיות שווים לאלה של העובדים הישראלים, וזאת על-פי החלטת ממשלת ישראל, אולם הדבר לא מיושם בפועל. מבקר המדינה מותח ביקורת קשה בנושא זה על אגף מת"ש: "יש לראות בחומרה את התנהלות אגף מת"ש, אשר אינו מוודא כי עובדים אלה מקבלים את מלוא זכויותיהם החוקיות וההסכמיות, לרבות שכר מינימום ענפי, זכויות מכוח ותק, ימי חג, דמי חופשה ודמי הבראה. תלושי השכר שמנפיק האגף לעובדים הפלסטינים אינם משקפים את מלוא רכיבי השכר שהם זכאים להם", כך נכתב בדוח.

הבדיקה גם העלתה כי החישוב של כספי הפנסיה לעובדים הפלסטינים התעלם מהמציאות בשטח, וממצאי בדיקת המבקר העלו כי ההתחייבויות לתשלום כספי הפנסיה גדלו בשיעור ניכר ממה שנצפה על-ידי האוצר ואגף מת"ש.

"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותו של אגף מת"ש, על שלא דאג להשוואת השכר וזכויות ההעסקה של עובדים פלסטינים לאלה של העובדים הישראלים, כעולה מחוקי מדינת ישראל, החלטת הממשלה מ-1970 ומההסכם הקיבוצי החל על עובדי ענף הבניין", כך מסכם המבקר את הממצאים. "על אגף מת"ש ואגף החשכ"ל לבחון דרכים אחרות שיאפשרו ליישם ביעילות את החלטת הממשלה מ-1970 ולשמור על הזכויות החוקתיות והחוקיות של עובדים שקולם לא נשמע.

"נוכח הממצאים שעלו בדוח זה, ובחלוף עשרות שנים מתחילת פעולתו של אגף מת"ש בכל הקשור לעובדים הפלסטינים, משרד מבקר המדינה סבור כי יש מקום שהממשלה תבחן את תפקידי האגף ואת המשך הפעלתו בעתיד בנושא זה".

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר בתגובה: "יחידות המת"ש (מדור תשלומים) במינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים מטפלות בעשרות אלפי עובדים פלסטינים ועושות זאת בהצלחה מרבית, תוך מעקב אינטנסיבי אחר העסקתו של כל עובד ועובד.

"עיקר הליקויים שמעלה דוח מבקר המדינה מתייחס לאופן הקצאת ההיתרים, אשר נקבעת לאחר היוועצויות רבות של ועדה בין-משרדית והיוועצות עם התאחדות הקבלנים.

"עוד ראוי להדגיש כי ההקצאות שנעשו לקבלנים ללא רישיון, מקורן בכך שהחלק ממקצועות הבנין אין צורך ברישיון קבלן. זאת, בנוסף לרצון שלא לפגוע בעובדים ובמעסיקים ותיקים.

"לעניין בדיקות השכר - הללו מתבססות על חוקי העבודה בישראל. לאחרונה החלו יחידות המת"ש לערוך בדיקות שכר בהתאם להסכמים הקיבוציים".

צרו איתנו קשר *5988