חברת נמלי ישראל פועלת לגיוס חוב של 1.5 מיליארד שקל

הגיוסים בהיקף כולל של 6.2 מיליארד שקל עד 2021 מיועדים להקמת שני נמלים חדשים ■ החוב זכה לדירוג Aa1 עם אופק יציב ע"י מידרוג

נמל חיפה / צילום: אריאל ירוזולימסקי
נמל חיפה / צילום: אריאל ירוזולימסקי

חברת דירוג האשראי מידרוג נותנת דירוג Aa1 עם אופק יציב לגיוס חוב על ידי חברת נמלי ישראל (חנ"י), בסך של עד כ-1.5 מיליארד שקל, אשר "ישמש עבור צרכי הקמה ופיתוח של נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה, ופעולות פיתוח אחרות של החברה".

מדובר בדירוג השני בטיבו של מידרוג, כאשר בדוח מעקב מ-2009 היה דירוגה של חנ"י בדרגה גבוהה יותר (והמקסימלית) של Aaa. הדירוג אז היה גבוה יותר שכן דובר על הקמת נמל אחד בלבד, אך בסופו של דבר לא נעשה בו שימוש לגיוס כסף להקמת הנמל.

הדירוג בוצע כעת מחדש לאחר שביולי 2013 הוחלט על הקמת שני נמלים במקביל, בהיקף כספי כולל של 8 מיליארד שקל לתקופה של שמונה שנים. להערכת חנ"י, גיוס החוב יתבצע בין השנים 2015-2016, כאשר תשלומי הריבית יבוצעו בין השנים 2015-2042, ותשלומי הקרן בין השנים 2022-2042. חנ"י, בראשות היו"ר רם בלינקוב, ובניהול שלמה ברימן, מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת, ומפקדת על פיתוח הנמלים החדשים - נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה, וכל הכנסותיה - כמובן אלה שלא הולכות להוצאות השכר כאמור - מושקעות בפיתוח נמלי הים, כדברי החברה.

ביולי 2013 יצאה חברת נמלי ישראל במכרזים לבחירת מפעילים בינלאומיים להפעלת הנמלים החדשים שיוקמו, וכן לשלב השני של המכרזים לבחירת קבלנים להקמת נמל המפרץ ונמל הדרום. השנה הסתיימו המכרזים להקמת נמל הדרום באשדוד ולהקמת נמל המפרץ בחיפה, ונבחרו החברות לביצוע עבודות ההקמה. בסוף אוקטובר בחרה חנ"י בהצעתן של קבוצת שפיר הנדסה ואשטרום להקים את הנמל החדש בחיפה (המפרץ) תמורת 3.98 מיליארד שקל. קודם לכן נבחרה הצעתה של החברה הסינית CCCC להקמת הנמל החדש באשדוד (נמל הדרום) תמורת 3.35 מיליארד שקל.

האנליסטים יובל סקורניק וישי טריגר ממידרוג מציינים כי בהתאם לתוכנית הפיתוח של חנ"י, סך גיוסי החוב של החברה בגין הקמת הנמלים החדשים, לרבות פעולות פיתוח אחרות של החברה, יתבצעו בשנים 2015-2021 וצפויים להסתכם בכ-6.2 מיליארד שקל, כאשר "ההנחה בבסיס הדירוג הינה כי גיוסי החוב העתידיים של חנ"י יהיו בדרגת בכירות זהה (פארי-פאסו) לגיוס החוב נשוא דוח דירוג זה".

לא שילמה דיבידנד

על פי מידרוג, חנ"י מתכננת לגייס את כלל החוב הפיננסי באמצעות 2-3 סדרות שונות, כאשר כלל הגיוס ייעשה במספר פעימות על פני כשמונה שנים. נתח משמעותי מגיוסי החוב האמורים צפוי להתבצע בשנים 2018-2019, בהן מתוכנן גיוס חוב של כ-2.5-3 מיליארד שקל, שצפוי להיפרע עד ל-2034.

ההערכות הנוכחיות גורסות כי הקמת הנמלים החדשים צפויה להתרחש על פני כשבע שנים, החל משנת 2015 ועד לשנת 2021, כאשר הקמת נמל הדרום צפויה להסתיים במהלך 2022 והקמת נמל המפרץ צפויה להסתיים בתחילת 2021.

חנ"י הוקמה בפברואר 2005, במסגרת הרפורמה בנמלים שביצעה ממשלת ישראל, לפיה חדלה מלהתקיים רשות הנמלים ובמקומה החלו לפעול ארבע חברות ממשלתיות חדשות - חברות לתפעול וניהול הנמלים בחיפה, אשדוד ובאילת, וחברת נמלי ישראל שהופקדה על פיתוח תשתיות הנמלים וניהול הנכסים בתחומם. החברה הממשלתית אחראית בין היתר על ניהול הנכסים והמקרקעין בתחום הנמלים, בים וביבשה.

במידרוג מעריכים את התמיכה של המדינה בחנ"י כגבוהה, את התלות של חנ"י במדינה כגבוהה מאוד ואת הסבירות לתמיכה מיוחדת כגבוהה. עוד מציינים כלכלני מידרוג שהדירוג של חנ"י מושפע מהיותה בבעלות ממשלתית מלאה, כאשר בתחום אחריותה תשתית חיונית בעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל, המאופיינת בכלכלת "אי-בודד", אשר הפעילות בנמלים הימיים בה מהווה כ-99% מסך פעילות היבוא/יצוא (טון) למשק הישראלי.

מרבית הכנסותיה של חנ"י אינן קבועות, ונגזרות בעיקר מהיקפי תנועת המטענים בכלל נמלי ישראל. ההכנסות הקבועות של חנ"י נובעות מדמי שימוש שנתיים שנגבים מכל חברת נמל בנפרד. נכון למועד הדוח, הרכיב הקבוע של דמי השימוש הראויים מסתכם לכ-90 מיליון שקל בשנה.במידרוג מגלים כי הכנסותיה של חנ"י הסתכמו ברבעון הראשון ב-2014 בכ-217 מיליון שקל לעומת כ-204 מיליון שקל ברבעון המקביל שנה קודם, כאשר בשנים 2013, 2012 ו-2011 רשמה החברה הכנסות בסך כ-881 מיליון שקל, 835 מיליון שקל ו-751 מיליון שקל, בהתאמה. עיקר ההכנסות (כשני שלישים) נובע מתשלום דמי תשתית ואגרות נמליות.

במהלך הרבעון הראשון הציגה החברה שיעור רווח תפעולי של 33% מההכנסות לעומת כ-27% ברבעון המקביל ב-2013. במהלך 2013 כולה רשמה החברה שיעור רווח תפעולי מהכנסות של 30%, בדומה לשיעור של 28% ב-2012 ויותר מכפול משיעור של כ-14% שנרשם ב-2011.

בשורה התחתונה הציגה חנ"י רווח נקי של כ-57 מיליון שקל ברבעון, לעומת רווח נקי של כ-32 מיליון שקל שנרשם ברבעון הראשון ב-2013. בכל שנת 2013 הציגה החברה רווח של כ-208 מיליון שקל - כמחצית מהרווח שרשמה ב-2012 ויותר מכפול מהרווח שהציגה ב-2011. ההון העצמי של החברה עומד כיום על כ-6.04 מיליארד שקל, כשאין לה חוב פיננסי (יחס ההון למאזן גבוה מ-95%).

במידרוג מציינים עוד כי בבסיס המודל הפיננסי של החברה, נלקחה בחשבון הנחת יסוד כי סך תנועת המטענים בנמלי ישראל צפוי להציג גידול שנתי עקבי בשיעור של 4.6% בין השנים 2014-2042. החברה לא שילמה דיבידנד למדינה מיום הקמתה, ובהתאם למודל הפיננסי אינה צופה חלוקת דיבידנד בטווח הארוך. חברת נמלי ישראל משלמת למדינה תמלוגים בשיעור של 4% מסך הכנסותיה, שאינן נובעות מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל.

תוצאות נמלי ישראל
 תוצאות נמלי ישראל

צרו איתנו קשר *5988