אאורה: לשלם לאשת בעל השליטה כ-10 מ' ש' על שירותי משפט

באנטרופי ממליצים להתנגד להסכם, המניב למשרדה של אטרקצ'י יותר מ-3 מיליון שקל בשנה: "לא התנהל הליך תחרותי שעולה בקנה אחד עם מדיניותנו"

יעקב אטרקצ'י / צילום: דן מילר
יעקב אטרקצ'י / צילום: דן מילר

לפני כשלוש שנים, לאחר שהשלים יעקב אטרקצ'י את רכישתה של חברת הנדל"ן אאורה מכונס הנכסים במסגרת הסדר חוב, אישרו נושי החברה את הסכם העסקתו בחברה, וכן הסכם לקבלת שירותים משפטיים של עריכת דין וליווי בתחום הנדל"ן ממשרד עוה"ד אטרקצ'י ושות' של אשתו, עו"ד סיגל אטרקצ'י. מאז, במקביל לייצוב החברה והגדלה משמעותית של נפח פעילותה, צברו בני הזוג תגמולים בהיקף מצטבר של יותר מ-12 מיליון שקל - עיקר הסכום לסיגל, שנהנתה בשלוש השנים האחרונות מתגמולים שנתיים בטווח של 2.4-3.3 מיליון שקל.

בשבוע הבא יתבקשו בעלי המניות של אאורה לחדש את ההסכמים עם בני הזוג אטרקצ'י לשלוש שנים נוספות. יעקב אטרקצ'י מבקש להאריך את ההסכם מולו, המעניק לו דמי ניהול חודשיים של 90 אלף שקל, צמוד למדד, ותמורה נוספת של 10,000 שקל עבור השתתפות בעלויות, והחזר הוצאות בהתאם לנוהלי החברה. במקביל יתבקשו בעלי המניות לאשר שוב את התקשרותה של אאורה עם משרד עוה"ד אטרקצ'י ושות', הנמצא כאמור, בבעלות המלאה של סיגל, אשתו של יעקב.

מנתונים מעודכנים שפרסמה הבוקר אאורה עולה, כי סיגל אטרקצ'י צפויה ליהנות מתגמולים של כ-10 מיליון שקל במצטבר בשלוש שנים - יותר מ-3 מיליון שקל בכל שנה. במסגרת ההסכם מול סיגל זכאי משרד עוה"ד שלה לתשלום של 1.5% בתוספת מע"מ מכל חוזה מכר למכירת דירה שנחתם בין אאורה לבין לקוחותיה.

באאורה מציינים כי שירותי המשרד הללו כוללים בחינת היתכנות של עסקאות מסוגים שונים, ניהול מו"מ לרכישת קרקעות, ניהול מו"מ מול בנקים, טיפול בהסכמים הנחתמים במהלך פרויקטים, טיפול בנדרש מול הרשויות, ניהול מו"מ מול רוכשים וטיפול בכל יתר החוזים של החברה.

לקראת האסיפה, פרסמה חברת הייעוץ הפיננסי אנטרופי מסמך ללקוחותיה, ובו היא מביעה התנגדות להסכם השירותים עם סיגל אטרקצ'י, בטענות כנגד גובה שכר הטרחה והליך ההתמחרות שביצעה אאורה לקבלת השירותים המשפטיים. באנטרופי מציינים, כי "בבחינתנו את הליך ההתקשרות עם משרד אטרקצ'י עולה, כי לא התנהל הליך תחרותי שעולה בקנה אחד עם מדיניותנו", וכן מביעים חוסר שביעות רצון מתמחור העסקה, מהחלופות שנבחנו ומההנחה כי ההתקשרות מול המשרד של אטרקצ'י היא הבחירה הטובה ביותר עבור החברה.

"החברה ביצעה הליך תחרותי"

מאאורה נמסר, כי "הסכם שכר הטרחה אושר על-ידי ביהמ"ש לפני שלוש שנים, בעת רכישת החברה. החברה מבקשת לאשרר הסכם שקיים ממילא, ובאותם תנאים שאושרו, כמתחייב על פי החוק לאחר שלוש שנים. ועדת הביקורת של החברה ביצעה הליך תחרותי, בהתאם להנחיות רשות ני"ע, תוך תיאום ושקיפות מלאים מול הרשות.

"כל ההצעות שקיבלה ועדת הביקורת, אשר התייחסו למגוון השירותים המשפטיים המגולמים כיום ב-1.5% שכר טרחה המוענק למשרד עורכי הדין, היו גבוהות יותר. ההסכם המוצע קיבל את אישור דירקטוריון החברה, ועדת הביקורת ורשות ני"ע.

"למותר לציין כי בעל השליטה לא היה מעורב בתהליך או בהצבעה על אישור הסכם. החברה סבורה כי מדובר בהסכם הטוב ביותר עבורה, וממילא הוא מגיע להכרעתם של בעלי המניות, והם אלה שיחליטו האם לאשר את המלצות ועדת הביקורת או אם לאו".

אאורה, תחת הבעלים הקודמים - בועז משעולי ויוסף צליח, שהשקיעו כספים רבים בעסקאות במזרח אירופה - כשלה בעמידה בהתחייבויות אג"ח של 240 מיליון שקל, ונכנסה להקפאת הליכים. במסגרת הסדר החוב, שאושר בביהמ"ש במארס 2012, קיבל אטרקצ'י את השליטה באאורה לידיו, ובתמורה העביר לה כ-30 מיליון שקל, ואת חלקו בחברה הבת, אאורה ישראל, שעמד על 40%.

ההסדר כלל תספורת אגרסיבית של כ-50% עבור ארבע מסדרות האג"ח, בהיקף של כ-160 מיליון שקל, ואילו הפגיעה במחזיקים בשתי סדרות בהיקף של כ-80 מיליון שקל, שהונפקו עם ביטחונות, לא הייתה משמעותית.

לפני כשנה ביצע אטרקצ'י עסקת בעלי עניין עם אאורה, כשהכניס לתוכה ארבעה פרויקטים למגורים שבהם החזיק באופן פרטי, תמורת הקצאת מניות בשווי של 33 מיליון שקל, והגדיל את החזקתו בחברה ליותר מ-80% מההון.

כיום מתמקדת אאורה בפעילות נדל"ן למגורים בישראל, והיא פועלת ומקדמת 28 פרויקטים בהיקף של כ-4,000 דירות, מתוכן יותר מ-3,200 לשיווק. מניית אאורה משקפת לחברה שווי של כ-150 מיליון שקל, אחרי שבשנה האחרונה נחלשה בקרוב ל-20%. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2014 זינקו הכנסותיה פי ארבעה, ל-164 מיליון שקל, שהעבירו אותה לרווח נקי של 4 מיליון שקל, אחרי הפסד שנתי של 15 מיליון שקל בסיכום 2013.

צרו איתנו קשר *5988