נחתם הסכם חלוקת השטחים במקום מחנה תל-השומר

הסכם שנחתם בין העיריות קריית אונו ואור-יהודה קובע כיצד יחולקו שטחי מחנה תל-השומר, שכיום אינם משויכים מוניציפלית לאף רשות מקומית

הסכם שנחתם בין העיריות קריית אונו ואור-יהודה קובע כיצד יחולקו שטחי מחנה תל-השומר, שכיום אינם משויכים מוניציפלית לאף רשות מקומית. על שטחים אלה מתוכננים לקום בעתיד שכונות מגורים ואזורי תעסוקה. ההסכם קובע כי קריית אונו, שבה מיעוט שטחי תעסוקה ומסחר, תקבל לידיה 70% משטחי התעסוקה והמסחר שיוקמו בשטחים הגליליים, ואור-יהודה, שבה קיימים אזורי תעסוקה, תקבל 30% מהם. בנוסף קובע ההסכם שאת רוב יחידות הדיור תקבל אור-יהודה, שבה, בניגוד לקריית אונו, קיים מחסור ביחידות דיור. ההסכם בין הרשויות הועבר לבחינת ועדת הגבולות שתכריע כיצד יחולקו השטחים.

במתחם מחנה תל-השומר וסביבתו מקודמות בשנים האחרונות 4 תוכניות שונות לקראת פינוי המחנה הצבאי, כפי שקבעה הממשלה בהחלטתה מאפריל 2011. התוכנית הגדולה ביותר היא "תל-השומר מרכז" שהופקדה להתנגדויות הציבור, וכוללת הקמת 10,000 יחידות דיור ו-410 אלף מ"ר שטחי תעסוקה. בנוסף מקודמת תוכנית "תל-השומר מזרח" שנקראת "שכונת האקליפטוסים", הכוללת הקמת 2,445 יחידות דיור, והיא התוכנית הבשלה ביותר למימוש שאושרה למתן תוקף. שתי תוכניות אלה, הכוללות 12,445 יחידות דיור ושטחי תעסוקה, חלות על שטחים המוגדרים כיום גליליים, שאינם שייכים מוניציפלית לאף רשות מקומית, ולגביהם חל ההסכם.

ההסכם שעליו חתמו ראש עיריית קריית אונו, ישראל גל, וראש עיריית אור-יהודה, דוד יוסף, קובע כי 70% מזכויות הבנייה בייעוד תעסוקה ולמסחר יוקצו לקריית אונו ו-30% לאור-יהודה. בנוסף הרשויות מסכימות לפעול במשותף להפחתה משמעותית במספר יחידות הדיור מתוך כוונה לתת מענה לצרכים התקציביים של כל רשות תוך מתן עדיפות מספרית לאור-יהודה בחלוקת יחידות הדיור בין שתי הרשויות. הרשויות יעבירו את ההסכם לוועדה לחקירת גבולות שהוקמה על מנת להכריע כיצד יחולקו השטחים בין הרשויות, וזו תחליט אם לאמץ את ההסכם שגובש.

שתי תוכניות נוספות במתחם תל-השומר צפון ו"פרדס וחיסכון" להקמת 2,500 יחידות דיור, שייכות מוניציפלית לרמת-גן ולאור-יהודה.

בפברואר 2010 מונתה ועדה לחקירת גבולות בין הרשויות שבראשה עומד ממאי 2011 פנחס ולרשטיין. בוועדה נתגלעו חילוקי דעות והיא פוזרה. היום עומד בראש הוועדה פרופ' ערן רזין, והיא טרם גיבשה את המלצותיה.

ממשרד הפנים נמסר כי "ההסכם בין אור-יהודה וקריית אונו אכן הועבר לוועדת הגבולות ונמצא בבחינתה. הוועדה נמצאת בשלהי עבודתה, ובחודש הבא צפויה להתקיים ישיבתה האחרונה. לאחר מכן יוכן דוח שיוגש למנכ"ל משרד הפנים לשם גיבוש המלצות שיובאו להחלטת השר".

צרו איתנו קשר *5988