אט"ד עותרת: לבנות בתל-השומר במסגרת ההליך הרגיל

לטענת אט"ד, התהליך המורכב וארוך-הטווח הנדרש לשם איתור וטיפול בזיהומי הקרקע והמים המצויים במתחם תל-השומר אינו מאפשר את השגת מטרת חוק הותמ"ל

אדם טבע ודין לוגו / צילום: יחצ
אדם טבע ודין לוגו / צילום: יחצ

רק לאחרונה אישרה הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) את התוכנית לבניית אלפי יחידות דיור על שטח מחנה תל-השומר וכעת מגיעה עתירה כנגד התוכנית. מדובר בעתירה שהגישו אנשי 'אדם טבע ודין' (אט"ד) אתמול (ב') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב כנגד התוכנית שאושרה.

על-פי העתירה, יש לבטל את החלטת הממשלה להכריז על בנייה במתחם תל-השומר כתוכניות ותמ"ל ולהעביר תוכניות אלה לטיפול מערכת התכנון הרגילה בהתאם לחוק התכנון והבנייה. לטענת אט"ד, התהליך המורכב וארוך-הטווח הנדרש לשם איתור וטיפול בזיהומי הקרקע והמים המצויים במתחם תל-השומר אינו מאפשר את השגת מטרת חוק הותמ"ל, שהינה הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור והדיור להשכרה במדינה.

"ההליך התכנוני המוגבל בזמן שחוק הותמ"ל מחייב לבצע, אינו מאפשר הקצאת זמן מספיק להשלמת תשתית מידע נאותה לצורך קבלת החלטות", כך בעתירה, "במקרים בהם נדרש ביצוע בדיקות או סקרים מורכבים, כפי שזה בענייננו עקב זיהום הקרקע והמים בתחום תוכניות תל-השומר".

עוד נכתב בעתירה כי "שתי התוכניות, בהן עוסקת העתירה, הן התוכניות הראשונות שהוחלט להפקיד במסגרת הותמ"ל. על פניו, מדובר במיקום מתאים לתוכניות למגורים, ואולם, למרבה הצער, נראה כי עוצמת הסמכויות החדשות גרמה למקבלי ההחלטות לעלות על נתיב של התנהלות פגומה ובעייתית, שאם לא תיעצר ותתוקן בעקבות הליך זה היא צפויה לפגוע פגיעה קשה בזכויות הציבור, בסביבה ובבריאות".

בעתירה מצטטת 'אדם טבע ודין' את חוות דעתה של ראש אגף איכות מים ברשות המים, שרה אלחנני, לפיה קיים חשש לזיהום בשטח האמור: "קיים חשש ממשי לזיהום קרקע ומי תהום בחומרים אורגניים נדיפים, במתכות ובמרכיבי דלק". עוד על-פי דבריה של אלחנני המצוטטים בעתירה ומתייחסים לזיהום אפשרי בקרקע, על תוכניות הבנייה להתייחס לאפשרות זו: "אמורה להיות השפעה מכרעת על תוכניות הבנייה במתחם, שכן ריכוזים גבוהים של חומרים אלה עלולים לגרום לחשיפה של התושבים לאדים רעילים".

עוד על-פי העתירה, אלחנני גם מתייחסת לסוגיית טיהור הקרקע ובדיקה מוקדמת שחיונית להיעשות: "לא ניתן יהיה לקבוע את תוכנית הטיפול, אם תידרש, ואת השטחים והתשתיות שידרשו לכך אותם יש לשלב מראש בתוכניות הבנייה".

לאור טענות אלה מבקשת אט"ד בעתירה להשלים את הבדיקות והסקרים שיש לבצע כדי שלוועדות התכנון תהיה תשתית מידע מלאה בנוגע לזיהום המים והקרקע הקיים בתחום התוכניות, כפי שנדרש לצורך קבלת החלטות בעניינן.

חשוב לציין כי גורמים הבקיאים בגיבוש התוכניות ובסוגיית זיהום הקרקע מסרו ל"גלובס" כי אין בכוונת המדינה להתעלם מהזיהום ואולם ניתן לבצע את הליכי התכנון במקביל לבדיקות הקרקע כדי לא לעכב את התוכנית. עוד ציינו אותם גורמים כי בכל מקרה כוללות התוכניות תנאים על-פיהם לא יינתן היתר בנייה לפרויקט טרם נעשו בדיקות לקרקע וטרם טוהר הזיהום במקרה שנמצא. נציין כי גורמים באוצר אף ציינו שמדינה ומדובר בזיהום נקודתי ייתכן שיזמים או קבלנים שיזכו במכרזים יהיו אלה שיהיו אחראים על עבודות הטיהור אך אם יהיה מדובר בתא שטח גדול לא מן הנמנע כי המדינה תהיה אמונה על כך.

במקביל, חשוב לציין שהעתירה נוגעת גם לעובדה שתוכנית הותמ"ל חייבות לכלול דיור להשכרה בשיעור מינימאלי של 30% דיור להשכרה, וכי בנוסח הקיים של התוכנית שאושרה לא מופיע אזכור לכך. אולם, גורמים הבקיאים בנוסח החוק ותוכניות השיווק העתידיות מסבירים כי אכן התוכניות צריכות לכלול דיור להשכרה אך הדבר יבוא לידי ביטוי בשלב שיווק הקרקע על-ידי רשות מקרקעי ישראל ויופיע בתוכנית כהוראה לגורם המשווק.

עו"ד אלי בן-ארי, היועץ המשפטי של אט"ד שכתב את העתירה, מסביר: "לא בכדי הזמן הקבוע למימוש התוכניות הנקוב בהוראותיהן בתל-השומר צפון ותל-השומר מרכז הוא 20 ו-25 שנים בהתאמה. אין ספק שגם בחלק קטן מיתרת הזמן הארוכה של ההמתנה לפינוי המחנות, ניתן יהיה להשלים הליך תכנוני רגיל וקפדני, וזאת בלי לסבול מהאילוצים ומתוצאות הנקיטה בהליך התכנוני המקוצר והבעייתי הנקוב בחוק הותמ"ל".

לדברי עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אט"ד, "תועלתה המפוקפקת היחידה של התוכנית תהיה אולי עבור מי שיבקש להציג מצג-שווא בדבר תחילת מתן פתרון למצוקת הדיור על-ידי אישור תוכניות בנייה ענקיות חדשות בתל-השומר, אך זאת בלי שניתן לממש תוכניות אלה בשלב הנראה לעין ותוך סיכון בריאותי וזיהום סביבתי".

בתגובה לעתירה ולטענות העולות ממנה נמסר ממשרד הפנים כי "קידום התוכניות למתחם תל-השומר אושר בותמ"ל בהתאם לחוק. התייחסות פרטנית לטענות העולות בעתירה תוגש לבית המשפט במסגרת תגובת המדינה לעתירה".

ממשרד האוצר נמסר כי "בהחלטת הועדה הוקם צוות מלווה שייקבע את שלבי השיווק בהתאם למגבלות אלה בו חברים כלל הגופים הרלוונטים. נקבע כי בכל מקרה בו נדרש הדבר, טיהור יהיה תנאי למתן היתר בנייה".

צרו איתנו קשר *5988