העליון לכנסת: לפעול להסדרה כוללת של הסיווגים בארנונה

בית המשפט העליון מצטרף לביקורת על סיווגי הארנונה: "כל רשות מקומית מפרשת את החוק לפי הבנתה"

מני מזוז / צילום: יונתן בלום
מני מזוז / צילום: יונתן בלום

בית המשפט העליון בהרכב של 3 שופטים קיבל ערעור של בעל מכבסה בירושלים וקבע כי סיווגן הנכון של מכבסות המשרתות ציבור גדול ומגוון ומעסיקות עובדים רבים הוא "מלאכה" ולא "שירותים". במקביל, במסגרת פסק הדין, פנה בית המשפט העליון לכנסת לפעול להסדרה כוללת של נושא הסיווגים בארנונה.

"אבקש לשוב ולהעלות את הקריאה למחוקק, שחזרה ונשמעה בפסקי דין קודמים, לפעול להסדרה כוללת של הנושא על-ידי האחדת סיווגים וקביעת הגדרות ענייניות וקריטריונים ברורים ואחידים לסיווג בתי העסק השונים לצורכי ארנונה", קבע השופט מני מזוז בפסק הדין. "משעסקינן בהטלת חיובים כספיים משמעותיים על התושבים, מתחייב לתקן את המצב שבו כל רשות מקומית מפרשת את החוק והתקנות וקובעת סיווגים ותתי-סיווגים לפי הבנתה, מצב המרבה מחלוקות והתדיינויות משפטיות בין נישומים לבין הרשויות המקומיות, התדיינויות שניתן היה למנוע או לפחות לצמצם באופן משמעותי".

בעל המכבסה, שפועלת מ-1988 בכיכר הדוידקה בבירה, עתר באמצעות עו"ד עדי מוסקוביץ ממשרד עו"ד מוסקוביץ-אזרואל העוסק במיסוי עירוני, לבית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, לביטול התיקון שערכה העירייה בצו הארנונה בשנת 2006, ושאושר על-ידי משרדי הפנים והאוצר, במסגרתו נקבע כי סיווגן של מכבסות הוא "משרדים, שירותים ומסחר" ולא "מלאכה". בית המשפט דחה את עתירתו, וזה פנה לבית המשפט העליון.

שינוי הסיווג גרר העלאה משמעותית בחיוב הארנונה של המכבסה. בירושלים עומד סיווג הארנונה למלאכה על בין כ-90 שקל למ"ר לכ-150 שקל למ"ר (תלוי באזורי העיר השונים) - בעוד על משרדים, שירותים ומסחר משלמים בעלי העסקים כ-326 שקל למ"ר.

גם המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין, הצטרף לקריאתו של מזוז: "חקיקת הארנונה, המולידה התדיינויות אין-ספור, מצריכה חשיבה מערכתית והסדרה מקיפה של העקרונות ברמה הארצית תוך האחדת הסיווגים והבהרתם; ויפה שעה קודם, שלא לומר שעתיים. לא אחזור כרוכל על כל האסמכתאות לקריאה זו, והרי כבר מונתה ועדה שעסקה בכך, אך דומה שתרדמת עולמים, ולמצער תרדמת חורף, שוררת על הנושא, וכמובן כרגע תקופת בחירות - אלא שקדמו לכך הרבה 'תקופות אין-בחירות', ואין קול ואין עונה".

לדברי עו"ד מוסקוביץ, "בית המשפט לא נרתע מלפסול תעריף שאושר על-ידי שרי הפנים והאוצר, תוך שהוא קובע, בניגוד לפסיקה רבה של בתי המשפט המחוזיים, כי בית המשפט אינו בוחן אם פרשנות העירייה סבירה - אלא אם היא נכונה".