וואן טכנולוגיות: הרווח עלה בכ-11% לכ-59.7 מ' ש' ב-2014

ברבעון הרביעי של השנה צמחו הכנסות החברה בכ-13.5% לכ-365.8 מיליון שקל והרווח הנקי גדל בכ-27.2% לכ-19.2 מיליון שקל ■ החברה מעלה את מדיניות חלוקת דיבידנד ל-66% מהרווח הנקי

שי אוזון / צילום: יחצ
שי אוזון / צילום: יחצ

חברת וואן טכנולוגיות תוכנה מסכמת את הרבעון הרביעי ואת שנת 2014 כולה עם צמיחה בהכנסות וברווחים. הכנסותיה של וואן לשנת 2014 כולה צמחו בכ-9.3% לכ-1.176 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.076 מיליארד שקל ב-2013. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מרכישת החברה לאוטומציה, שנרכשה על ידי וואן, לדוחות הכספיים החל מהרבעון השני של שנת 2014.

הרווח התפעולי של שנת 2014 צמח בכ-5.3% לכ- 81.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-77.3 מיליון שקל ב-2013.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה גדל בשנת 2014 בכ-11.4% לכ-57.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51.6 מיליון שקל ב-2013.

ברבעון הרביעי של 2014 צמחו הכנסות החברה בכ-13.5% לכ-365.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-322.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2014 גדל בכ-28.7% לכ-18.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה העלתה את מדיניות חלוקת הדיבידנדים ל-66% מהרווח הנקי, במקביל לאישור הדו"חות הכספיים, ודירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-9.4 מיליון שקל. בסך הכל, מסתכם היקף הדיבידנדים שהוכרזו על ידי החברה מתחילת השנה הסתכמו בכ-27.1 מיליון שקל.

שי אוזון, מנכ"ל החברה: "אנו מסכמים את שנת 2014 עם צמיחה בהכנסות לרמה של כ-1.2 מיליארד שקל, לצד המשך הגידול בשורת הרווח התפעולי וברווח הנקי. השנה הגידול בהכנסות נבע מגידול במגזר התוכנה בעיקר כתוצאה מרכישת החברה לאוטומציה. אנו ממשיכים לפעול להרחבת סל המוצרים והשירותים שאנו מציעים ללקוחותינו, ובוחנים אפשרויות נוספות גם במישור הרכישות והמיזוגים".

צרו איתנו קשר *5988