EMG מערימה קשיים על שותפויות "תמר" בעסקת גז

בשבוע שעבר דיווחו השותפות במאגר "תמר" על הסכם גז לאספקת גז ישראלי למצרים, אולם היום טוען עו"ד של החברה המצרית כי לא היו דברים מעולם

אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר
אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר

"EMG הופתעה לקרוא בעיתונות על הסכם המניח שימוש בצינור שלה ל'הזרמה הפוכה' של גז בין השותפים במאגר הגז הישראלי תמר לבין Dolphinus", כך כותב עורך דינה של EMG ניב סבר ממשרד מ.פירון ושות', במכתב ששלח היום לשותפות במאגר הגז תמר. "EMG מוחה בתוקף על השימוש החוזר הבלתי מורשה בשמה, שימוש שנועד, כך נראה, כדי להרוויח מנכסיה שלה".

בשבוע שעבר דיווחו השותפות במאגר תמר על הסכם גז לאספקת גז ישראלי למצרים. מדובר על הסכם בהיקף של כ-5 מיליארד שקל, ובמסגרתו תסופק ללקוחות תעשיתיים במצרים כמות של 5 מיליארד מטר מעוקב של גז (BCM) במהלך 3 שנים.

הגז ממאגר תמר יובל דרך מערכת ההולכה של נתג"ז לאשקלון, וחברת דולפינוס המצרית תהיה אחראית על הולכת הגז מאשקלון למצרים באמצעות צינור הגז הקיים המופעל על-ידי חברת EMG, כך דיווחו השותפות. דרך אותו הצינור עבר בעבר גז טבעי ממצרים לישראל, והוא בנוי כרגע בצורה כזו שהוא יכול להזרים גז רק מכיוון מצרים לישראל. כדי שיוכל הגז לזרום בכיוון השני (Bi-directional pipeline), מעריכים בכירים במשק הגז כי נדרשת השקעה של כ-10 מיליון דולר נוספים.

"EMG אינה צד לעסקה שדווחה, ולא נכללה במו"מ אלו. על מנת להסיר כל ספק, לא מתקיימים כל שיחות בין EMG לבין Dolphinus על עסקה שכזו ולא התנהלו כל משאים ומתנים ביניהם בעבר", כותב סבר במכתבו ומוסיף: "יתר על כן, העלויות המוקדמות לפעילות שכזו, כפי שדווחו, אינן מציאותיות לצינור שלא היה בשימוש מזה מספר שנים. פעילות עתידית להולכת הכמויות הגז שדווחו בהובלה בלתי רציפה, לא תהא כלכלית מבחינת EMG".

עוד מזכיר סבר את התנאים שהציבה מצרים אך לפני מספר שבועות לקיום עסקה זו בין ישראל למצרים. בין התנאים ניתן למנות את אישור ממשלת מצרים לעסקה, יצירה של ערך מוסף למצרים אשר כמהה לגז זול ופתרון של התביעות הבינלאומיות המצויות בבוררות בין EMG ובעלי מניותיה לבין מצרים. כידוע, חברת החשמל וחברת EMG תובעות את חברות הגז המצריות E-Gas ו-EGPC על סך מיליארדי דולרים בגין הפסקת הזרמת הגז לישראל שנפסקה סופית ב-2011. הפסקת ההזרמה אילצה את חברת החשמל לרכוש דלקים יקרים יותר לייצור החשמל בתוספת עלות של יותר מ-10 מיליארד שקל, וכך גם הפסיקה את פעילותו של צינור EMG.

"העמדות שננקטו על ידי מצרים בבוררויות אלו, עד כה, כמו גם מגבלות הקיימות בחקיקה המצרית, מונעות, לעת הזו, כל הסכמה של EMG להתקשרויות לשימוש בצינור הגז שלה לצורך הזרמה הפוכה, בתנאים כלשהם" כותב סבר.

משותפות תמר נמסר: "בהמשך לדיווחים על עסקת דולפינוס, למיטב ידיעת השותפות, מתקיימים מגעים לשימוש בצינור EMG. נקודת מסירת הגז בהתאם לעסקה הינה באשקלון, ולפיכך שותפות תמר אינה צד למגעים בין דולפינוס לחברת EMG".