קטסרופה עסקית? דורי בניה שילמה 6.5 מ' ש' ל-5 מנהלים

החברה הקבלנית מקבוצת גזית גלוב, שבדוחותיה התגלתה אשתקד שערורייה פיננסית חסרת תקדים, סיכמה את 2014 בהפסד של 383 מיליון שקל

מנכל א.דורי בניה אסף מור / צילום: יוני רייף
מנכל א.דורי בניה אסף מור / צילום: יוני רייף

בעקבות השערורייה החשבונאית בחברת דורי בניה, ועל רקע התזרים החזוי של החברה לשנת 2016, מעדכנת היום דורי בניה על פנייה לחברה האם, דורי קבוצה, בה שולטת ענקית הנדל"ן גזית גלוב של חיים כצמן ודורי סגל, לצורך הגדלת מסגרות האשראי בסכום כולל של 105 מיליון שקל. בנוסף, דורי בניה מבקשת להאריך את תקופת ההלוואות שהועמדו לה.

לאחר עדכון מסגרות האשראי, יעמוד הסכום הכולל של אותן מסגרות שהעמידה החברה האם לדורי בניה על סך ענק של 520 מיליון שקל, כאשר נכון להיום דורי בניה כבר ניצלה מתוך הסכום כ-415 מיליון שקל (עד סוף 2014 נוצל סכום של 365 מיליון שקל).

לפי התכנון, תוגדל תקרת המסגרת של קו אשראי שדורי קבוצה העמידה לחברה בינואר 2015 מ-40 מיליון שקל ל-140 מיליון שקל. בנוסף, תוגדל תקרת המסגרת של קו אשראי נוסף מ-125 מיליון ל-130 מיליון שקל.

בדורי בניה מציינים שקווי האשראי המוגדלים וההלוואות אשר יעמדו מכוחם, ישמשו את החברה לצרכיה התזרימיים לשם מימון פעילותה העסקית, ויסייעו לניהול עסקיה. "לא יהא בהגדלת קווי האשראי ובניצולם ובהארכת תקופת ההלוואות, כדי לפגוע בהתחייבויותיה של החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות כלפי גופים מממנים, מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), ובתנאי הדירוג ואופק הדירוג שנקבעו על-ידי מידרוג", מציינת החברה בדיווח לבורסה.

בדוחות דורי נכתב כי "נוכח מצבה התזרימי של החברה כמשתקף בדוח התזרים החזוי, היא מניחה כי בעתיד הנראה לעין תיאלץ להמשיך ולהסתמך על מסגרות אשראי שיוענקו לה על-ידי בעלות השליטה שלה, בדרך של מיחזורי הלוואות בעלים".

תזרים שלילי בסך 379 מיליון שקל

הבוקר סיכמה דורי בניה את 2014 בהפסד ענק של 383 מיליון שקל, המצטרף להפסד שנתי של 132 מיליון שקל ב-2013, וזאת בעקבות כאוס פיננסי חסר תקדים שהתגלה בדוחותיה הכספיים במהלך 2014.

אותו כאוס החל בהודעת החברה על "סטייה מהותית באומדני העלויות וההכנסות הצפויות של פרויקטים בביצועה, לעומת האומדנים שהיו בידיה", אשר בסופו של דבר התברר כי נגעו לפרויקטים בהיקף כולל של כ-5 מיליארד שקל, וכי היקף הסטייה הגיע לסכום ענק של כ-440 מיליון שקל.

הקטסטרופה החשבונאית גררה את דורי בניה לסכם את 2014 עם גירעון של 252 מיליון שקל בהון העצמי, גירעון של 67 מיליון שקל בהון החוזר ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 379 מיליון שקל, מול סך התחייבויות של כ-940 מיליון שקל - מהן 620 מיליון שקל התחייבויות שוטפות. בקופת החברה מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף נמוך מ-100 מיליון שקל.

בפעילות השוטפת, הכנסותיה השנתיות של דורי בניה נחלשו ב-15% אשתקד ל-1.2 מיליארד שקל, ההפסד הגולמי העמיק ב-335% ל-312 מיליון שקל וההפסד התפעולי הוכפל פי שלושה ל-361 מיליון שקל.

ההתדרדרות הדרמטית במצבה הפיננסי של דורי בניה באה לידי ביטוי גם בביצועי מנייתה, שצנחה ב-65% תוך שנה, והיא משקפת לחברה שווי של כ-40 מיליון שקל בלבד. מניית קבוצת דורי קרסה באותה תקופה ביותר מ-80%, ונסחרת בשווי חברה של פחות מ-80 מיליון שקל.

מוקדם יותר החודש פורסם דוח הבודק החיצוני שמונה לבחינת הנושא, וחשף שלל בעיות שאפיינו את פעילותה של דורי בניה, בהן הכרה בהכנסות בניגוד לכללי החשבונאות, יעדי חיסכון לא ריאליים, עלויות בלתי צפויות, חולשה בבקרת איכות וחוסר אינטגרציה בין מערכות.

כל האמור לא מנע ממנהלי החברה למשוך שכר בעלות נאה, ועלות העסקת חמשת בכיריה הצטברה אשתקד ל-6.5 מיליון שקל. אבנר קינל, מנכ"ל החברה הבת אינובייט (Innovate), נהנה ב-2014 מתגמולים של 1.9 מיליון שקל, ובין יתר בעלי השכר הגבוה בדורי בניה נמצאים גם המנכ"ל, אסף מור, וקודמו אריאל וילנסקי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988