רוכשי דירות במגדל עלית: אזורים ביטלה חוזים בחוסר תום-לב

חברת אזורים, שביטלה הסכמי מכר לאחר שלא קיבלה היתר בנייה, טוענת כי אי-קבלת ההיתר לא תלוי בה - אבל בעיריית רמת-גן טוענים אחרת

מגדל עלית בר"ג / צילום: יחצ
מגדל עלית בר"ג / צילום: יחצ

מדוע ביטלה חברת אזורים שבשליטת הרשי פרידמן את חוזי רכישת הדירות בפרויקט מגדל עלית ברמת-גן? תלוי את מי שואלים. בעוד רוכשי הדירות טוענים כי לחברה יש אינטרס כלכלי בביטול ההסכמים ומכירת הדירות במחירים גבוהים יותר - טוענת אזורים כי ניסיונותיה לקבל היתר בנייה מעיריית רמת-גן לא צלחו, ותוקף ההסכמים עם רוכשי הדירות פג.

מנגד טוענת העירייה כי בקשת החברה לקבל היתר בנייה אושרה כבר במאי 2014 עם כמה תנאים למילוי, אך החברה לא פעלה למלא את התנאים עד היום.

כזכור, אזורים החלה בשיווק מוקדם של דירות בפרויקט מגדל עלית, על קרקע שבבעלותה המיועדת להקמת מגדל בן 60 קומות ו-296 דירות. לאחר מכירה של עשרות דירות, הודיעה אזורים לאחרונה לרוכשים כי היא מבטלת את ההסכמים שנחתמו עמם לפני כשנה. החברה נימקה זאת בכך שלא התקיימו תנאים מתלים מוסכמים, לרבות הוצאת היתר בנייה, ועל כן היא רשאית לבטל את ההסכמים.

הרוכשים, שנדהמו לקבל את ההודעה, טוענים כי החברה פעלה שלא בתום-לב, ומאיימים בהגשת תביעה נגד אזורים.

במכתב ששיגר עו"ד טל בננסון המתמחה במקרקעין לחברת אזורים, הוא ציין כי משרדו מייצג חלק מ-100 הרוכשים שרכשו מהחברה דירות בפרויקט, ואלה אינם מקבלים את הודעת הביטול, מאחר שהיא אינה עולה בקנה אחד עם חובת תום-הלב שחלה על החברה בהתאם לחוק המכרזים.

"התנהלותכם חמורה ביתר שאת, שכן ממצאי בדיקות שערכו לקוחותנו העלו כי הסיבה האמיתית להודעת הביטול היא חישוב כלכלי שנעשה על-ידכם, שממנו הסקתם כי ביכולתכם למכור את אותן הדירות במחירים גבוהים משמעותית מאלה שנרכשו על-ידי מרשנו", כותב בננסון לאזורים. "בנסיבות אלה טוב תעשה חברתכם אם תחזור בה מהודעת ביטול הסכם המכר ותנהג בלקוחותיה בתום-לב וביושר, ולא כאחרון התגרנים בשוק המבקש להתעשר על גב לקוחותיו".

בננסון הוסיף כי הודעת ביטול הסכם המכר נדחית על-ידי רוכשי הדירות, שאינם מסכימים לביטול ההסכם.

לטענת אזורים, לרוכשים אין עילת תביעה, מאחר שההסכמים, שהיו תקפים למשך שנה שבמהלכה היה צריך להתקבל היתר בנייה לפרויקט, פקעו כאשר היתר הבנייה לפרויקט טרם התקבל. זאת בשל שינוי מדיניות בעיריית רמת-גן לאחר חילופי בעלי תפקידים בה.

מנגד הבהירו בעירייה כי בקשתה של אזורים להיתר בנייה אושרה עוד במאי 2014, וכללה רשימת תנאים להשלמה שלא ביצעה עד היום, לרבות בדיקת משטר רוחות, בדיקה תנועתית ותוכנית פיתוח; וכי במהלך השנה שחלפה דבר לא השתנה בדרישות אלה.

מאזורים נמסר: "הסכמי המכר לא בוטלו, אלא פקעו מאליהם בהיעדר התקיימות התנאים המתלים (הוצאת היתר בנייה וקבלת ליווי בנקאי) במועד הקבוע לכך בהסכם, והכול כמפורט בהוראותיו המפורשות של הסכם המכר. אזורים פעלה בהתמדה וללא לאות להוצאת היתר בנייה למגדל וכן לקבלת ליווי, אלא שלצערה, הנ"ל לא הסתייע בידה בשל גורמים שאינם בשליטתה.

"אזורים מחזירה לכל רוכש את התשלום ששולם על-ידו והופקד בנאמנות בתוספת הפרשי ריבית, וכן מתוך נכונות לשמר את לקוחותיה בקהילת אזורים, מציעה לכל רוכש לרכוש דירה בפרויקטים אחרים של החברה בהנחה מיוחדת".

צרו איתנו קשר *5988