עונש קל לשמעון גפסו: 6 חודשי עבודות שירות, בלי קלון

ראש עיריית נצרת עילית המושעה הורשע לפני כחודשיים בלקיחת שוחד ■ המחוזי דחה את בקשת הפרקליטות לשלוח אותו למאסר בפועל ולהטיל קלון בגין מעשיו ■ גפסו: "אין לי ספק שתוך זמן קצר אשוב לבניין העירייה"

שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, עודד גרשון, דחה היום (א') את בקשת הפרקליטות לשלוח למאסר בפועל את שמעון גפסו, ראש עיריית נצרת עילית המושעה שהורשע בשוחד, והטיל על גפסו עונש קל של 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 20 אלף שקל. בנוסף, השופט דחה את בקשת הפרקליטות להטיל על גפסו קלון בגין מעשיו.

על סגנו של גפסו לשעבר, עדי ברקו, שהורשע אף הוא בשוחד, הטיל היום השופט עונש של 5 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 10 אלף שקל.

גפסו הורשע לפי כחודשיים על-ידי השופט גרשון בלקיחת שוחד, בכך שלאחר הבחירות לראשות העיר ב-2008 הוא התנה את המשך העסקתה של דורה ברן, גרושתו של חבר מועצת העיר, סמיון ברון, בעבודה בעירייה, בהתפטרותו של ברון מהמועצה. גם ברקו הורשע בשוחד בגין מעורבותו במעשים.

לאור העובדה שלא הוטל עליו קלון, בכוונתו של גפסו לחזור לראשות העיר. עם זאת, ספק אם הדבר יתאפשר לו, הואיל ובימים אלה מתנהל משפט נוסף נגדו, שבו הוא מואשם בלקיחת שוחד והפרת אמונים. במשפט הנוסף מואשם גפסו כי במהלך ההתמודדות על ראשות העיר הבטיח לארגן משרות בעירייה לפעילים, בתמורה לתמיכתם בו.

את החלטתו שלא למצות את הדין עם הנאשמים גפסו וברקו נימק השופט גרשון, בין היתר, בכך שמדובר במקרה הראשון שבו הורשע אדם בלקיחת שוחד בגין התניית שוחד, בהתבסס על המלים "המתנה שוחד" שבסעיף 294(א) לחוק העונשין.

גרשון ציין אמנם כי העובדה שהמחוקק ראה לנכון לכלול במסגרת המקרים שבהם ייחשב אדם כלוקח שוחד גם מקרה של התניית שוחד, מלמדת כי התניית שוחד מצויה באותה דרגת חומרה כמו קבלת שוחד הבאה לידי ביטוי בקבלת כסף או טובת הנאה אחרת.

עם זאת, כתב גרשון, "הואיל ועד למקרה הנוכחי לא ראתה המאשימה לנכון להגיש כתבי אישום בגין 'התניית שוחד', נראה לי כי נכון יהיה שלא למצות את הדין עם הנאשמים".

השופט הביע תקווה כי "תיק זה בבחינת תזכורת והתראה בפני עובדי ציבור, על כך שהתניית שוחד הינה עבירה שהעונש בצדה הוא עונש חמור".

בנוסף, השופט לקח בחשבון לזכותם של גפסו וברקו את העובדה שהחקירה בעניינם נמשכה משך שנים, ועונשם נגזר רק היום, כ-6 שנים לאחר ביצוע העבירה. לדבריו, השיהוי המדובר "גרם לנאשמים ולמשפחותיהם נזק כבד בשל עצם החקירה וההליך המשפטי. שני הנאשמים הבטיחו כי למדו את הלקח וכי לא ישובו לבצע עבירות".

באשר לגפסו, השופט הוסיף וכתב כי "ברור שהשעייתו מתפקידו כראש עיר מזה למעלה משנה, כשלעצמה, מהווה מבחינתו עונש כבד. זאת, הן בשל אובדן הפרנסה שהייתה כרוכה בכך, והן בשל הרחקתו מכוחו וסמכותו ומן היכולת לפעול ולעשות למען העיר ותושביה".

עוד ציין השופט לטובתם של שני הנאשמים כי הם נעדרים עבר פלילי, וכי הם תרמו לחברה בישראל, איש איש בתחום עשייתו. "מדובר באנשים חיוביים ביותר, בעלי כישורים רבים. העדים שהעידו לטובתם במסגרת הראיות לעונש הרעיפו עליהם מחמאות רבות. שני הנאשמים הביעו צער וחרטה", נכתב בגזר הדין.

באת-כוחו של גפסו, עו"ד פנינת ינאי, מסרה בתגובה: "בית המשפט הנכבד קובע כי מערכת הנסיבות בתיק זה, אשר למעשה אינן מצביעות על שוחד במובנו המקובל, גם ממה שמקובל היה עד כה בפסיקה, באשר אין המדובר לא בנטילת כסף או שווה כסף, כי אם טעות בשיקול-דעת של פוליטיקאים מתחילים, אינה יכולה להקים קלון כדרישת התביעה, והוא דוחה בקשתה זו בשתי ידיים".

לדברי עו"ד ינאי, "במקביל, בית המשפט הנכבד בוחר למתוח בשנית ביקורת נוקבת וחריפה על התנהלות הפרקליטות לכל אורכו של התיק, על הגשת כתב אישום המכיל סעיפים שאינם נכונים, כך לשון ההכרעה, ובהמשך היום, על עינוי הדין הבלתי מוצדק שגרמה למר גפסו. מול כל אלה, מודגשת לכל אורך ההכרעה אישיותו החיובית ויוצאת הדופן של גפסו".

עוד מסרה עו"ד ינאי כי בכל מקרה בכוונת גפסו להגיש ערעור על ההרשעה.

ההרשעה: מעורב בהתניה פסולה

ב-19 בפברואר 2015 הרשיע בית המשפט המחוזי בחיפה את שמעון גפסו ואת עדי ברקו בלקיחת שוחד, בכך שהתנו עם חבר מועצת העיר, סמיון ברון, שאם הוא יתפטר מתפקידו, תישאר גרושתו, דורה ברון, בעבודתה בחברה הכלכלית של עיריית נצרת עילית, שאם לא כן - תפוטר.

השופט גרשון דחה את גרסתו של גפסו כי הוא לא היה מעורב בהתניה הפסולה. "הגעתי למסקנה כי איני יכול לסמוך על דברי מר גפסו", כתב. "הונחה בפני מסכת ראייתית נסיבתית המצביעה על כך שגפסו היה מעורב בהתניה הפסולה מתחילתה. הגעתי למסקנה כי ההיגיון והשכל הישר מובילים לתוצאה חד-משמעית, שלפיה גפסו לא רק ידע על ההתניה הקושרת את אי-פיטורי דורה ברן ממקום עבודתה, בכך שהמתלונן יתפטר מחברותו במועצה, והסכים לכך, אלא גם שמר גפסו היה מעורב באופן אישי ביצירת ההתניה האמורה מראשיתה".

השופט ביסס את הכרעתו, בין היתר, על דברי ברקו, שהודה בעדותו בבית המשפט כי הוא אמנם עשה את המעשה של התניית התפטרותו של המתלונן מהמועצה בהשארתה של גרושתו בעבודה. ברקו טען כי הוא כלל לא התכוון לכך שההצעה מצידו ומצד גפסו תבוצע, שכן, לשיטתו, פיטוריה של ברן נעשו משיקולים ענייניים.

השופט לא השתכנע וכתב: "סבורני כי כל הסבריו של מר ברקו כיום לא נועדו אלא לתרץ, בדיעבד, את המעשים שעשה במודעות מוחלטת, כדי להיחלץ מהרשעה פלילית".

על טענות הנאשמים כי הפיטורים של ברן נעשו כדין ומשיקולים ענייניים, כתב השופט כי "אפילו הדברים נכונים - אין בכך כדי לשנות את מסקנתי כהוא זה. העבירה נעברה ברגע שנעשו קישור והתניה בין הצטרפות לקואליציה ו/או התפטרותו של המתלונן מחברותו במועצת העיר, לבין הימנעות מפיטוריה של ברן".

עורכת דינו של גפסו, פנינת ינאי, הקדישה חלק מטענות ההגנה למעורבותו ולחלקו בפרשה של ניצב בדימוס, עו"ד יעקב בורובסקי, שסייע למתלונן לפנות למשטרה. ינאי כינתה את ההתנהלות הזו "'הציד' אחר ראשו של ראש העיר". לטענתה, רק בשל פנייתו של סמיון (ברון) לבורובסקי, ושיחת הטלפון שקיים בורובסקי בעקבותיה עם ראש השלוחה הצפונית של יאח"ה, התגלגל העניין כפי שהתגלגל, והסתיים בהגשת כתב אישום נגד גפסו.

אך השופט פסק נחרצות: "סבורני כי אין שחר לטענותיה של ינאי בהקשר האמור. עו"ד-גברת ינאי טענה כי עניינו של המתלונן זכה לשירות מיוחד ומועדף בשל כך שעו"ד בורובסקי, מי שהיה קצין בדרגת ניצב במשטרת ישראל, הוא שהתקשר ישירות לסנ"צ גולדשטיין וערך קיצור דרך למתלונן... התקשרותו של עו"ד בורובסקי לסנ"צ גולדשטיין, כשלעצמה, לא היה בה כל פסול, והיא בבחינת דרך פעולה מקובלת בקרב עורכי הדין".

רוזנטל: על המדינה לערער

ח"כ מיקי רוזנטל (העבודה) מסר בתגובה לגזר דינו של שמעון גפסו: "אי-אפשר למגר את השחיתות השלטונית אם שופטינו לא יראו בעצמם חלק מן המאבק למען טוהר המידות. השופט עצמו קבע כי מדובר ב'עבירה שהיא נגע חמור'. על המדינה לערער על פסק הדין שניתן היום בעניינו של גפסו.

"החלטת בית המשפט אינה 'תמרור אזהרה' כפי שמכנה אותה השופט עודד גרשון אלא עידוד עבריינות ציבורית. נבחר ציבור שהורשע בשוחד חייב להיות מורחק מהחיים הציבוריים. התירוץ המשפטי שמספק היום בית המשפט בא על חשבון הציבור".

לדברי רוזנטל, "השארת פסק הדין על כנו כמוה כמתן גושפנקא לנבחרי ציבור לקבל שוחד. כמו במקרה של אולמרט, ראוי להפוך את פסק הדין. אסור לאפשר לגפסו לחזור ולנהל ענייני ציבור".

צרו איתנו קשר *5988