חג'ג קנתה אופציה לרכישת מגרש בגבול יפו-בת ים ב-34.5 מ' ש'

מדובר בקרקע בפרדס דאקה בשטח של 3,175 מ"ר, ועליו מבנים המיועדים לפינוי ■ על המגרש זכויות לבניית 96 יח"ד בשני מגדלים של 15 קומות

צחי חג`ג` / צילום: טל צ`יקורל
צחי חג`ג` / צילום: טל צ`יקורל

קבוצת חג'ג', באמצעות החברה הציבורית מלון ריג'נסי, חתמה על הסכם אופציה לרכישת מגרש בשכונת פרדס דאקה בדרום יפו. על פי דיווח החברה לבורסה, את האופציות רכשה החברה מגורם שלישי, שקיבל אופציה על המתחם משני בעלי קרקע שונים במסגרת שני הסכמי אופציה, כאשר קבוצת בעלים אחת מחזיקה 40% מהשטח וקבוצה שנייה מחזיקה ב-60% ממנו.

הסכם האופציה נחתם על פי שווי של 34.5 מיליון שקל לקרקע (לא כולל מע"מ) כאשר חג'ג' ישלמו בעבור סיחור האופציה 1.72 מיליון שקל שלא יוחזרו במקרה והאופציה לא תמומש ובמידה שהתנאים המתלים לעסקה יתקיימו. בכוונת קבוצת חג'ג' לגבש קבוצת רכישה במקום, שתרכוש את הקרקע במידה וכל התנאים המתלים לעסקה יתממשו.

"נפעל להגדלת זכויות הבנייה"

מדובר במגרש בשטח 3,175 מ"ר, סמוך לשדרות ירושלים ביפו, שעליו קיימת תב"ע מאושרת לבניית 96 יח"ד בשני מבנים בני 15 קומות. בדיווח על העסקה לבורסה מוסיפה החברה, כי "בכוונת הצדדים לפעול לקבלת הקלות מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה להגדלת כמות יחידות הדיור במקרקעין ל-129".

על המגרש קיימים היום מבנים בני קומה אחת, חלקם נבנו גם מחוץ לגבולות המקרקעין, בשטח כולל של כ-839 מ"ר ועוד מבנים ארעיים בשטח של כ-252 מ"ר, המאוכלסים על ידי דיירים. הימצאות הבניינים על השטח כולל דיירים יצריכו את רוכשי הקרקע לדאוג לפינוי והריסה וייתכן שאף לפיצויים - מה שעשוי להגדיל את ההשקעה בפרויקט מעבר להוצאה על רכישת הקרקע או להעיב על לוחות הזמנים של העסקה.

אם תגובש במקום קבוצת רכישה, מדובר בפרט מהותי לעסקה שעל חבריה העתידיים לקחת בחשבון. עם זאת, כחלק מהתנאים המתלים לעסקה נקבע שמסחר האופציה (החברה ממנה רכשה ריג'נסי את האופציה) יהיה אחראי על הפינויים וגם על מימונם.

התנאים המתלים החלים על העסקה כוללים קבלת אישורי בית משפט, חתימת מוכר האופציה על הסכמי פינוי עם המחזיקים בקרקע ועוד. בעבר, לפני כעשר שנים, התקיימו מגעים בין מתיישבי מתחם פרדס דאקה לבין המדינה ועיריית תל אביב-יפו לפינוי המחזיקים בקרקע בשטח 70 דונם, אך המגעים לא הבשילו לכדי הסכם.