אושרה תוכנית פינוי-בינוי בדרך הטייסים בת"א

בניין רכבת בן 24 דירות ייהרס, ובמקומו יוקם בניין בן 18 קומות עם עד 85 דירות חדשות

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל-אביב החליטה אתמול לאשר תוכנית פינוי-בינוי בדרך הטייסים 92 בדרום תל-אביב. מדובר בבניין רכבת בן 4 קומות ו-24 דירות הבנוי על מגרש בן 2 דונם, שבמקומו יוקם בניין בן 18 קומות ועד 85 דירות. הוועדה המליצה על הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

בדירות מחזיקים בעלים פרטיים, מתוכם 2 דירות בבעלות החברה המשכנת עמידר. את הפרויקט יזם יורם אסידון מחברת אתוס אסטרטגיות תכנון וסביבה, כאשר עד כה הסכימו לביצוע הפרויקט 17 בעלי דירות מתוך 24, שהם 70% מהבעלים, כולל שתי דירות עמידר.

שטח הדירות הקיימות הרשום בטאבו הוא 47 מ"ר בממוצע, כאשר על-פי התוכנית המוצעת שטח הדירות החדשות יהיה בין 80-85 מ"ר עיקרי בממוצע, ועוד 12 מ"ר מרפסות. בסך-הכול יכלול המבנה החדש 9,014 מ"ר, מתוכם 6,400 מ"ר מעל הקרקע, ו-2,600 מ"ר מתחת לקרקע. התוכנית מאפשרת הקצאת 100 מ"ר ביעוד משרדים/מרפאות וכדומה, בשטח של עד 100 מ"ר בקומת הקרקע שיירשם כחלק מהרכוש המשותף של דיירי הבניין וישמש כמקור הכנסה לתחזוקת השטחים המשותפים הבנויים והפתוחים בבניין.

המשנה לראש עיריית תל-אביב ויו"ר הועדה להתחדשות עירונית, ארנון גלעדי, מסר כי "התוכנית שאושרה היא עוד צעד חשוב במהפכת הדיור שעוברת שכונת כפר שלם. הזרמת דם חדש וצעיר לשכונה, פיתוח תשתיות חדשות ומעבר של מספר מכללות אקדמיות לאזור דרום תל-אביב הן הוכחה לאותה מהפכה".