רשות המסים לאפריקה נכסים: שלמו מס של 280 מיליון שקל

ברשות לא קיבלו את טענות אפריקה נכסים בנוגע להפסדים עליהם הצהירה, חלוקת רווחי שיערוך במכירת קניון רמת-אביב, אופן חישוב עלות מניותיה בקניון והוצאות מימון שלא הוכרו כהוצאה עסקית ■ החברה: נערער

לב לבייב / צלם: איל יצהר
לב לבייב / צלם: איל יצהר

רשות המסים הוציאה לאפריקה נכסים, מקבוצת אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, צווים לתשלום מס בהיקף של 280 מיליון שקל לשנים 2008-2010. זאת, לאחר שברשות לא קיבלו את טענותיה של החברה בנוגע להפסדים עליהם הצהירה, חלוקת רווחי שיערוך במכירת קניון רמת-אביב, אופן חישוב עלות מניות החברה בקניון וכן הוצאות מימון שלא הוכרו כהוצאה עסקית.

משמעות הצווים היא כי על אפריקה ישראל לשלם את הסכום או להגיש לבית המשפט המחוזי ערר על הכרעת רשות המסים. החברה כבר הודיעה כי תערער.

בדיווח שפרסמה אפריקה ישראל לבורסה צוין כי "בהמשך לביאור לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2014, בקשר עם שומות מס שקיבלה החברה בגין השנים 2008 ועד 2010 ושומות מס שקיבלה חברה-בת בבעלותה המלאה של החברה בגין השנים 2009 ו-2011, ובקשר עם ההשגות שהגישה החברה על השומות המס כאמור, החברה מעדכנת כי ביום 11.5.2015 התקבלו במשרדי החברה צווים לתשלום בגין שומות המס האמורות של החברה עבור השנים 2008 ועד 2010 ובגין שומת המס האמורה של חברת-הבת עבור שנת 2011 בסכום כולל של כ-280 מיליון שקל (הכולל הפרשי הצמדה וריבית)".

עם זאת, צוין כי "החברה וחברת-הבת חולקות על עמדותיה של רשות המסים וסבורות כי יש להן טענות טובות כנגד עמדות אלה, וזאת בין היתר בהתבסס על עמדת יועציה המשפטיים. בכוונת החברות להגיש הודעות ערעור על הצווים בהתאם להוראות הדין".

עוד צוין כי "בגין חלק מהנושאים הרלוונטיים לשומות המס כבר כללה החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים הפרשות מתאימות, ובגין חלקם האחר לא נערכו הפרשות, כל זאת בהסתמך על חוות-דעת של יועציה המשפטיים של החברה ושל חברת-הבת".

שומת המס של החברה בגין שנת 2008 מבוססת בעיקרה על הנימוק, לפיו ההפסד שעליו הצהירה החברה נובע מהפרשי שער בגין הלוואה שהעמידה החברה, שאינם מוכרים כהוצאה עסקית.

שומת המס בגין שנת 2009 מבוססת בעיקרה על הנימוק, לפיו סכומי דיבידנד שחולקו לחברה מתוך רווחי שיערוך על-ידי חברה-בת, שהחזיקה בקניון רמת-אביב, מהווים חלק מתמורת המכירה של מניות חברת הקניון, ועל כן חייבים במס בשיעור מס חברות. כמו כן, חלק נוסף של שומה זו מבוסס על הנימוק כי אופן חישוב עלות המניות לעניין הפסד ההון ממכירת מניות בחברה-בת אינו מקובל על פקיד השומה.

המדינה הפסידה 200 מיליון שקל

נזכיר כי ביולי 2013 נחשף ב"גלובס" כי אפריקה נכסים "חסכה" לעצמה מסים בהיקף של 200 מיליון שקל במכירת קניון רמת-אביב לחברת מליסרון. הרקע לפרסום היו דבריו של מנהל רשות המסים, רו"ח משה אשר, במסגרת דיון שנערך ימים ספורים קודם לכן בוועדת הכספים על חלק מהתיקונים הנדרשים בחוק ההסדרים. בין היתר התייחס אשר לעסקה שבה הפסידה המדינה 200 מיליון שקל בעקבות "פירצה בחוק", כהגדרת הרשות, בנוגע למיסוי רווחי שיערוך.

אשר אמר אז בדיון כי "המדינה מאבדת מיליארדים בתכנון מס על רווחי שיערוך", וכי "רק על עסקה אחת בתכנון מס איבדנו 200 מיליון שקל, שמדינת ישראל הפסידה שלא כדין"; אך סירב לחשוף את פרטי העסקה עקב חובת הסודיות המוטלת על רשות המסים. ואולם ל"גלובס" נודע כי העסקה המדוברת הייתה מכירת קניון רמת-אביב על-ידי לבייב למשפחת עופר.

באפריל 2009, לאחר כשנה של ניסיונות, נמכרו קניון רמת-אביב וקניון סביונים ביהוד, שניהם של אפריקה נכסים מקבוצת אפריקה ישראל שבשליטת לבייב, לחברת מליסרון מקבוצת עופר נכסים לפי שווי כולל של 1.74 מיליארד שקל.

התברר אז כי לבייב חסך לחברות שבבעלותו סכום-עתק, בעזרת תכנון מס לגיטימי, או אם תרצו בעזרת פירצה הקיימת בחוקי המס בנוגע לחלוקת רווחי שיערוך - שאותה סגרה רשות המסים בחוק ההסדרים.

עד ינואר 2014, חברות ישראליות היו רשאיות לשערך מחדש (כלפי מעלה) את שוויים של הנכסים שלהן, כמו נדל"ן להשקעה. התוצאה: מצד אחד השיערוך מעלה את שווי הנכס (במאזן החברה) - ומצד שני מגדיל את הרווחים של הפירמה. זאת, על אף שהנכס כלל לא נמכר.

הפירצה הזו הובילה לכך שחברות ששיערכו נדל"ן להשקעה, את הרווח "על הנייר" הן לקחו כהלוואה מהבנקים, וחילקו באמצעותו דיבידנדים, בלי ששילמו מס חברות על השיערוך.

במסגרת חוק ההסדרים הוכנס תיקון לחוק שמבקש לסגור את הפירצה הזו על-ידי כך שהוא קובע כי מרגע שחברה מחלקת דיבידנד בעקבות שיערוך נכס, עליה לשלם מס חברות בגינו. דהיינו, השיערוך ייחשב למכירה של הנכס לצורכי מס.

מעבר לנושא רווחי השיערוך, אפריקה ישראל דיווחה כי שומת המס של החברה בגין שנת 2010 מבוססת בעיקרה על הנימוק, לפיו הוצאות מימון שהן הפרשי שער בגין הלוואה שהעמידה החברה אינם מוכרים כהוצאה עסקית. שומת המס של החברה-הבת בגין שנת 2009 מבוססת על הנימוק, לפיו חברה-בת זרה של החברה-הבת הינה "חברה נשלטת זרה", ועל כן יש למסות רווחים שנוצרו לה בגין מכירת תאגיד זר בשליטתה כדיבידנד רעיוני.

שומת המס של החברה-הבת בגין שנת 2011 מבוססת על הנימוק, לפיו רווח ההון ממכירת מניות של חברה זרה בשליטת החברה-הבת חושב שלא בהתאם להחלטת מיסוי שקיבלה החברה-הבת משנת 2007.

אפריקה נכסים מסרה בתגובה: "אפריקה ישראל נכסים חולקת על עמדתה של רשות המסים בנושא וסבורה כי בידיה טענות טובות כנגד עמדות אלה, ולכן בכוונתה לערער על צווים אלו על-פי הנהוג בחוק".

צרו איתנו קשר *5988