ישראמקו אינק מאגחת את תמלוגי העל מ"תמר"

זאת כנגד הלוואה מכלל ביטוח, מזרחי ודויטשה בנק ■ קונסורציום המלווים מעמיד 120 מיליון דולר לחברה, במטרה לאפשר לה לפרוע חוב לבעלות השליטה נפטא, בריבית של ליבור פלוס 2.75%

אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר
אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר

קונסורציום המורכב מכלל ביטוח, בנק מזרחי טפחות ודויטשה בנק העמיד הלוואה בגובה 120 מיליון דולר לחברת ישראמקו אינק, המשתייכת לקבוצת יואל-ישראמקו של חיים צוף. ישראמקו אינק מחזיקה נכסי נפט וגז טבעי במספר מדינות בארה"ב, וכן זכאית לתמלוגי-על מתגלית הגז "תמר". ל"גלובס" נודע, כי כלל ביטוח מעמידה מחצית מהמימון - 60 מיליון דולר, בעוד שמזרחי טפחות ודויטשה בנק יעמידו 30 מיליון דולר כל אחד.

למלווים יינתן שעבוד מדרגה ראשונה על זכויותיה של ישראמקו אינק לקבלת תמלוגי-על מהשותפות המוגבלת ישראמקו, שמחזיקה ב-28.75% מתגלית הגז "תמר". למעשה, מדובר באיגוח של "תמלוגי-העל" מישראמקו.

51 מיליון דולר מסכום ההלוואה לישראמקו אינק מיועדים לפירעון הלוואות שהוענקו לה על-ידי החברה האם נפטא, ו-49 מיליון דולר נוספים לפירעון הלוואות שהוענקו לה על-ידי החברה-הסבתא, יואל. הסכום שייוותר ישמש למימון פעילות שוטפת.

שלושת הגופים המלווים יזכו לריבית נאה יחסית, של ליבור לשלושה חודשים (0.28% לשנה) בתוספת 2.75%. זאת, נציין, כשהחוב הבכיר של תגלית תמר - שהיא הבסיס לבטוחה - מדורג AA מינוס. מצד כלל ביטוח, שמעמידה את החלק הגדול במימון, הובילו את העסקה ענת לוין, מנכ"לית כנ"ף - זרוע ניהול ההשקעות של החברה, וקובי שלום, סמנכ"ל ומנהל תחום אשראי לא סחיר בכנ"ף.

תמלוגי-העל הם תשלום קבוע מההכנסות ברוטו, שמשולם לשותף הכללי בשותפויות הנפט והגז, שהוא יזם החיפושים, ושאינו משולם למחזיקי יחידות ההשתתפות (השותף המוגבל). סכומים אלה משולמים כאשר מתבצעת הפקה בפועל ויש הכנסות ממכירת נפט או גז.

השותף הכללי זכאי לתמלוג-על שגובהו נקבע בהסכם השותפות. בשותפות ישראמקו עומד תמלוג-העל על 5.35% מההכנסות עד לכיסוי עלויות הפיתוח, ו-9.52% מההכנסות לאחר כיסוי העלויות. התמלוג שזורם ליזמים קודם לתשלום כל הוצאה שהיא של השותפות (להוציא תמלוג-העל המשולם למדינה - שעומד על 12.5% ברוטו, ו-10.8% נטו מההכנסות). עסקה זו היא ככל הנראה הראשונה בשוק ההון המקומי שבה מאוגח בפועל התמלוג האמור.

הפירעון עד 2023

השותפות המוגבלת ישראמקו נסחרת בבורסה בת"א לפי של כ-10 מיליארד שקל. ישראמקו אינק, שבה בוצעה עסקת האיגוח כאמור, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי של 353 מיליון דולר. מעליה בפירמידת החברות הציבוריות של צוף ניצבות נפטא (שווי של 2.57 מיליארד שקל), יואל (2.6 מיליארד שקל) ואקויטל (1.06 מיליארד שקל).

קרן ההלוואה והריבית ייפרעו בתשלומים רבעוניים החל מיולי 2015 ועד ליולי 2023 (כך שמח"מ ההלוואה הנו כ-4 שנים). הלווה רשאית לפרוע את ההלוואה, כולה או חלקה, בפירעון מוקדם רק לאחר 5 שנים ממועד העמדתה.

פירעון מוקדם לא יהיה כרוך בעמלת פירעון מוקדם, והחברה הלווה תהיה רשאית לגייס אשראי נוסף תוך שימוש באותן בטוחות בתום 3 שנים ממועד העמדת ההלוואה..

צרו איתנו קשר *5988