כחלון-מימון ושות'

להלן הצעת חוק שכותרתו: חוק השקיפות והגילוי הנאות

משה כחלון קובי מימון / צילום: שלומי יוסף
משה כחלון קובי מימון / צילום: שלומי יוסף

במשרד המשפטים נערכים עכשיו דיונים על הדרכים לשפר את השקיפות והנגישות של הסדרי מניעת ניגוד העניינים של נבחרי ועובדי ציבור. זאת, בעקבות הגילויים על חשש לחריגות של מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן ומנכ"ל משרד הבינוי היוצא שלמה בן-אליהו (מועמד לתפקיד מנכ"ל משרד החקלאות).

שאלת שר האוצר משה כחלון וקשריו עם קובי מימון מחדדת את הבעיה, ולכן להלן הצעת חוק שכותרתו: חוק השקיפות והגילוי הנאות.

א. חוק זה יחול על נבחרי ציבור ועל הפקידות הבכירה בשירות הציבורי.

ב. כל הכפוף לחוק זה יפרסם בציבור לפני מינויו את הסדר מניעת ניגוד העניינים שלו והצהרת הון. ההסדרים וההצהרות יהיו מפורטים ומלאים.

ג. השמטת פרטים מהותיים על-ידי המועמדים תיחשב לעבירה של הפרת אמונים.

ד. היועץ המשפטי לממשלה יהיה רשאי לסייג גילוי של פרטים לא רלוונטיים הקשורים לצנעת הפרט.

ה. הכפופים לחוק הם: מועמדים בבחירות לכנסת ומועמדים בבחירות לרשויות המקומיות; בעלי תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי; מנהלים במשרדי ממשלה ובתאגידים ציבוריים, ממשלתיים ועירוניים; חברים בגופים הקובעים מדיניות או מחזיקים בסמכויות רגולטוריות.

ו. מועד פרסום ההסדרים וההצהרות יהיה כדלקמן:

לגבי מועמדים בבחירות לכנסת ובבחירות לרשויות מקומיות - הפרסום ייעשה לכל המאוחר שבועיים לפני מועד הבחירות, באתרי האינטרנט, של הכנסת, של הרשות המקומית של הסיעה ושל המועמד, לפי העניין. לא קיים המועמד חובה זו - תיפסל מועמדותו באותה מערכת בחירות ולא יוכל להיבחר.

לגבי הכפופים לחוק בשירות הציבורי שאינם מועמדים בבחירות - הפרסום ייעשה באתר האינטרנט של המשרד או של התאגיד, לכל המאוחר יומיים לפני המינוי הפורמלי. כל עוד לא נעשה פרסום כדין - המועמד לא ימונה לתפקיד.

דברי הסבר לחוק: אין צורך.

גילוי נאות: חוק כזה יקל מאוד על עבודת העיתונאי.

צרו איתנו קשר *5988