עונש כבד לצבי בר בגין לקיחת שוחד: 5.5 שנות מאסר

ראש עיריית ר"ג לשעבר, שהורשע בלקיחת שוחד של כ-2 מיליון שקל מיזמי נדל"ן, ישלם גם קנס בסך 1.5 מיליון שקל ■ היזמים שנתנו את השוחד נידונו ל-11-33 חודשי מאסר ■ בר: "מעולם לא לקחתי שוחד לכיסי. אערער לעליון"

צבי בר / צילום: שלומי יוסף
צבי בר / צילום: שלומי יוסף

"בית המשפט צריך להילחם בנגע השחיתות ולנקות את הרשויות המקומיות מסיאוב והעדפת מקורבים. זאת ייעשה רק באמצעות ענישה מכאיבה וכואבת, ולא באמצעות הטפת מוסר שמתבטאת במלל בלבד. המסר בגזר הדין צריך להיות חד וברור: די לשחיתות".

במילים התקיפות הללו נימק היום (ה') שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, צבי גורפינקל, את החלטתו לגזור על צבי בר, ראש עיריית רמת-גן המיתולוגי לשעבר, בן ה-80, עונש כבד של 5.5 שנות מאסר בגין הרשעתו בלקיחת שוחד בהיקף של כ-2 מיליון שקל מיזמי נדל"ן ברמת-גן. כן הטיל השופט על בר קנס בסך 1.5 מיליון שקל בגין מעשיו, וקבע כי מיליון שקל מכספיו יחולטו.

יצוין כי הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להטיל על בר עונש חמור יותר של 7-9 שנות מאסר.

על היזמים שהורשעו במתן שוחד לבר - חיים גייר, דוד לוי ושאול לגזיאל - הטיל היום השופט עונשים של 11, 22 ו-33 חודשי מאסר בהתאמה וכן קנסות כספיים.

"הרשעה צורמת"

לאחר שמיעת גזר הדין אמר בר: "אני דוחה בתוקף את גזר הדין. מעולם לא לקחתי שוחד לכיסי".

עורכי דינו של צבי בר, נבות תל-צור, ירון ליפשס ואלינור אלכס, מסרו בתגובה לגזר הדין: "צבי בר מכבד את בית המשפט אך דוחה בתוקף את הכרעת הדין וממילא את גזר הדין שניתנו בעניינו".

לדבריהם, "גזר הדין שניתן היום הוא תולדה ישירה של הכרעת הדין השגויה, בה נקבע כי הלוואה מחבר מהווה שוחד, רק משום שהמלווה קשור לפרויקט ברמת-גן".

עוד מסרו עורכי הדין כי "ההרשעה בשוחד צורמת במיוחד על רקע הקביעה הנחרצת של בית המשפט כי כל הפרויקטים נבנו כדין, ואף יזם לא קיבל מצבי בר הקלה או טובת הנאה כלשהי, וכי צבי בר פעל ללא לאות למען העיר רמת-גן ושמירת האינטרסים של ציבור תושביה. לפיכך, בכוונתו של צבי בר להגיש לבית המשפט העליון ערעור על הרשעתו, והוא מצפה כי לאחר שמיעת הטיעונים בערעור, תשתנה התוצאה מקצה לקצה".

באי-כוחו של של דוד לוי, עורכי הדין נתי שמחוני ורונן רוזנבלום, מסרו: "בית המשפט שגה בכך שהרשיע את מר לוי ובעונש הקשה מנשוא שהשית עליו. לצערנו, בית המשפט לא שיווה לנגד עיניו את מכלול הראיות אשר היה בהן כדי להביא לזיכויו. כך, גם לא נתן כל משקל לכלל הנסיבות לקולא, המצדיקות עונש מידתי שאינו מאחורי סורג ובריח. מר לוי נחוש בדעתו לערער לבית המשפט העליון".

"מסר חד-משמעי"

בגזר הדין התקיף ציין השופט גורפינקל בנוסף כי "מרכז הכובד בענישה הוא שליחת מסר תקיף, בהיר וחד-משמעי למקבלי שוחד, לבל ינצלו את מעמדם הבכיר ותפקידם לקבלת טובות הנאה.

"עבירת השוחד מושחתת ומשחיתה, היא פוגעת קשות באמון הציבור ובעיקרון השוויון. לא ניתן להסכים למצב שרק יזמים עשירים ועתירי-ממון יוכלו לקדם את עסקיהם באמצעות מתן טובות הנאה, בעוד האזרח הפשוט והתמים אינו בר-גישה לראש העיר לקידום ענייניו, אם אין הוא נותן שלמונים תמורת זאת".

לדברי השופט, לאחר שקילת כל הנסיבות שפורטו, אלמלא גילו המבוגר של בר ובעיקר משום עברו המפואר ותרומתו הגדולה למדינה ולביטחון ישראל, היה עונש המאסר שנגזר עליו עומד על 7 שנות מאסר בפועל.

"רק משום שאי-אפשר שלא לקחת בחשבון את הנסיבות העומדות לזכותו של הנאשם, אני גוזר עליו, בגין כל פרטי האישום שבהם הורשע, עונשים שחלקם יהיו מצטברים וחלקם חופפים, באופן שהעונש הכולל שמוטל על הנאשם הוא 5.5 שנות מאסר בפועל", אמר גורפינקל.

עוד ציין השופט כי בר הפיק טובת הנאה בסכום של 1.9 מיליון שקל, ויש מקום לחלט כספים בגובה טובת ההנאה. יחד עם זאת, מאחר שמוטל על הנאשם גם קנס, הכוונה איננה להרוס את משפחתו של הנאשם מבחינה כלכלית, אלא לחלט סכום כזה שיהווה עונש, מצד אחד, אולם לא ימיט שואה כלכלית על הנאשם ומשפחתו, מצד שני.

"לפיכך", אמר השופט, "אני מורה לחלט סכום של מיליון שקל מתוך הכספים שנתפסו בחשבונות הבנק ובקופות התגמולים והקרנות השונות, כפי שמפורט בבקשת החילוט. יתרת הכספים תוחזר לנאשם. כמו כן, אני מורה לבטל את העיקול שהוטל על בית המגורים של הנאשם ברמת-גן, ואין לחלט רכוש זה".

"התנהל בעיר כאדון באחוזתו"

בגזר הדין נקבע כי חלקו של בר הוא חמור בהרבה מזה של יזמי הנדל"ן. "ראשית, בר הוא לוקח השוחד, ודינו כפל העונש מזה של נותן השוחד. שנית, הוא מעורב בכל האירועים של קבלת השוחד וטובות ההנאה. עיקר החומרה היא בניצול מחפיר של מעמדו כראש עיר וכראש ועדה מקומית לתכנון ובנייה לצורך הפקת רווחים כספיים, הגם שבכך לא פגע בטובת העיר".

לדברי השופט, "בר התנהל בעיר כאדון באחוזתו וניצל את מעמדו הרם לצורך קבלת שוחד. לא התעלמתי מהעובדה שחרף קבלת השוחד לא הזיק הנאשם לעיר, ופעולותיו לא גרמו להרעה במצב הבנייה בה, ואלמלא השלמונים שקיבל, היה מקום לראות בו ראש עיר שפועל רבות למען עירו ומקדם אותה למעמד עיר נבחרת ובכירה. למרות זאת, החומרה היתרה בפרשה היא עצם קבלת סכומי כסף גבוהים ביותר עבור פעולות שהנאשם היה אמור לבצע במסגרת תפקידו".

לדברי השופט, הוא לא התעלם מעדויות האופי שנשמעו והמסמכים שהוגשו בדבר עברו המפואר של בר, "אולם יש לזכור, בין היתר, כי בזכות עבר מפואר זה הוא נבחר לשמש כראש העיר של רמת-גן, ולכן עבר מפואר זה אינו יכול לשמש נסיבה מקלה ומיוחדת.

"בעבירות שוחד שנעברו תוך ניצול מעמד ותפקיד, יש לזכור כי אלמלא התפקיד לא יכול היה הנאשם לדרוש שוחד, ולכן אין רבותא שהוא בתפקיד רם שהנפילה ממנו כואבת".

לדבריו, גם המצב הרפואי של בר וגילו המבוגר מהווים נימוק להקלת העונש, "אולם, כאמור, האינטרס הציבורי המחייב לגזור עונשים מכבידים אינו יכול לסגת לאחור לעומת הנסיבות האישיות, עבר מפואר, הגיל והמצב הרפואי".

הרשעה ב-4 פרשות שונות

צבי בר בן ה-80, ראש עיריית רמת-גן המיתולוגי ומי ששלט בה במשך כ-24 שנה, הורשע לפני כחודשים על-ידי שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, צבי גורפינקל, בקבלת שוחד בהיקף של כ-2 מיליון שקל מיזמי נדל"ן שפעלו בעיר, תמורת קידום הפרויקטים שלהם. היזמים - שאול לגזיאל, חיים גייר ודוד לוי - הורשעו במתן שוחד לבר.

השופט קבע כי בתמורה לשוחד, פעל בר כדי לקדם את מיזמי הנדל"ן שבהם היו קשורים שלושת היזמים וכן היזם עמנואל ארביב, קרוב משפחתו של לגזיאל, ששימש כעד מדינה במשפט.

בר הורשע, בנוסף, בביצוע עבירות של הלבנת הון והשמטת הכנסות בגין סכומי השוחד שלקח ולא דווחו לרשויות המס, ובאחד המקרים הורשע ראש העיר לשעבר גם בשיבוש מהלכי משפט.

עם זאת, בר זוכה מ-3 עבירות של הפרת אמונים.

האישומים שבהם הרושע בר התייחסו לפעולות שביצע כראש עיר וכחבר במוסדות התכנון המקומיים והמחוזיים בשנים 2003-2008. לפי הראיות שהביאה הפרקליטות ושאותן קיבל השופט, בר לקח שוחד מיזמי נדל"ן ברמת-גן ובמחוז תל-אביב, במסגרת 4 פרשיות שונות.

באישום הראשון הורשע בר בלקיחת שוחד 224 אלף דולר ובקבלת טובות הנאה נוספות מהיזמים לגזיאל וארביב, בתמורה לקידום פרויקט "בית ליראור" ברמת-גן. כן הורשע בר באישום זה בהלבנת הון וזוכה מעבירה של הפרת אמונים. לגזיאל הורשע במתן שוחד. לפי כתב האישום, השוחד ניתן באמצעות החזר הלוואה שלקח בר בלונדון. כספי השוחד, לפי האישום, הולבנו באמצעות העברות כספים במזומן לחברות בחו"ל, ומשם לחשבון ההלוואה של בר בלונדון.

באישום השני הורשע בר בקבלת שוחד בכך שקידם את פרויקט "מגדלי התמרים" ברמת-גן, שלגזיאל היה, כך לדברי השופט, "המנוע מאחוריו". זאת, בין היתר, בתמורה למניות בחברה שבבעלות לגזיאל שהעביר לגזיאל לבנו של בר, יואב.

האישום השלישי שבו הורשע בר הוא לקיחת שוחד בסך 100 אלף דולר מגייר, שהיה בעל עניין בפרויקט חילופי שטחים בעיר רמת-גן בין שכונת "הר נפוליאון" לשכונת "השקמה". גייר הורשע במתן שוחד.

אישום השוחד הרביעי שבו הורשע בר הוא לקיחת שוחד בסך 465 אלף שקל וטובות הנאה נוספות מלוי, בעל עניין בפרויקט "הילקרסט" ברמת-גן. זאת, בתמורה לקידום הפרויקט והגדלה משמעותית בזכויות הבנייה בו. לוי הורשע במתן שוחד.

11 חודשי מאסר לחיים גייר, איש העסקים המתנזר מתקשורת

חיים גייר, איש העסקים שהורשע במתן שוחד לצבי בר, ונגזרו עליו היום 11 חודשי מאסר, הוא מאותם אנשי עסקים מסקרנים שקיים פער בין היקפי פעילותם העסקית לבין התנזרותם מהתקשורת. נכסיו של גייר נאמדים במאות מיליונים לפחות.

גייר מחזיק ב-63% ממניות איי.אי.אס (IES), ששווי השוק שלה הוא כ-520 מיליון שקל, והיא עוסקת בנדל"ן מניב, בבנייה מתועשת ועוד.

החברה מחזיקה בין היתר בכ-300 דונמים בחוף פלמחים, המושכרים לשוכרים שונים, ביניהם למתקן ההתפלה "דרך הים" בו מחזיקה קרן תש"י, אחרי שהשלימה השבוע את רכישתו מקבוצת עזריאלי.

בשנים האחרונות תכננה החברה להקים תחנת כוח בשטח בפלמחים בהשקעה של כ-2 מיליארד שקל, אך באמצע 2014 המליץ מנהל מינהל החשמל שלא לאשר את מתן הרישיון המותנה להקמת תחנת הכוח. עד פברואר 2014 החזיקה בזכיינות פיצה דומינו'ס בגרמניה.

איי.אי.אס היא גם היזמת מאחורי מתחם איירפארק - מתחם שבכוונתה לבנות לשימור, טיפול והשבחת מטוסים, בסמוך לשדה התעופה עבדה שבנגב. בסיכום 2014 הכנסותיה של החברה ירדו ב-34% ל-74 מיליון שקל, והרווח הנקי שלה נשחק ב-40% ל-26 מיליון שקל. איי.אי.אס נסחרת בבורסה בשוויה הנוכחי (520 מיליון שקל), אחרי שאיבדה קרוב ל-20% מערכה בשנה האחרונה.

פרויקט נוסף שבו היה מעורב גייר הוא פארק "קווין מארי" שבלונג ביץ', קליפורניה. מדובר במתחם בו חונה הספינה הידועה שנבנתה בשנות ה-30 ונחשבת לנכס תרבות יקר-ערך. במקום גם מוזיאון, מנחת מטוסים ומרכז מבקרים.

גייר חדל בסוף חודש פברואר לכהן כיו"ר איי.אי.אס, בעקבות הרשעתו במתן שוחד לראש עיריית רמת-גן לשעבר, צבי בר. היום, כאמור, הוא נדון ל-11 חודשי מאסר בפועל.