קנס של 4.2 מ' ש' לבנק לאומי; הפר את החוק לאיסור הלבנת הון

ההפרות נבעו מאי-דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות וכן מחוסרים במידע שנמסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ■ הוועדה התחשבה בשיתוף-הפעולה של הבנק עם הליך הביקורת וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה היום (א') להטיל עיצום כספי בסך 4.2 מיליון שקל על בנק לאומי. זאת, בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שביצע.

לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ההפרות והליקויים מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנת 2014. ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון שגררו, כאמור, קנס.

ההפרות נבעו מאי-דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות וכן מחוסרים במידע שנמסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

בהחלטתה התחשבה הוועדה בשיתוף-הפעולה של הבנק עם הליך הביקורת וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים.

דוח הביקורת עליו התבססה הבקשה להטיל עיצום כספי על הבנק נערך בהתאם לתוכנית העבודה השוטפת של הפיקוח על הבנקים, והוא אינו קשור להליך הביקורת בעניין התנהלות הבנק שהובילה להסדר עם הרשויות בארה"ב.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות) על תאגידים בנקאיים, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו.

הוועדה היא בראשות המפקח על הבנקים, דודו זקן, וחברים בה סגנית היועצת המשפטית של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד מאיה לדרמן, ועו"ד דרור גולדשטיין מהפיקוח על הבנקים.