העליון קיבל את ערעור רונאל פישר: ישוחרר למעצר-בית

העליון קיבל את ערעורו של פישר על הארכת מעצרו עד תום ההליכים, וקבע כי ישוחרר לבית חמותו בתמורה לשיעבוד שניים מבתיו ■ "פישר נרצע אל עמוד הקלון הציבורי, ודומה כי נגזרו מחלפות ראשו. לא סביר כי ישוב למעלליו"

רונאל פישר / צילום: ליאור מזרחי
רונאל פישר / צילום: ליאור מזרחי

עו"ד רונאל פישר, המואשם בניהול רשת שמכרה מידע מתוך חקירות משטרה מתנהלות בתמורה לשוחד, ישוחרר למעצר-בית בבית חמותו, תחת פיקוחה, תוך הצמדת אזיק אלקטרוני לרגלו ופיקוח אלקטרוני נוסף עליו - כך קבע היום (ה') בית המשפט העליון, שקיבל את ערעורו של פישר על החלטת המחוזי להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.

הסיבה: פישר איבד את כוחו ומעמדו, הוא אינו מסוכן, והחששות כי ישבש הליכי משפט או יימלט מן הדין הם נמוכים.

השופט יצחק עמית כתב בהחלטה כי "בעקבות מעצרו המתוקשר של פישר, דומה כי נגזרו מחלפות ראשו. רישיונו כעורך דין נשלל, מקור המידע היחיד שלו במשטרה נעצר, נכלא, הועמד לדין עמו, ועונשו אמור להיגזר בקרוב (לא נטען כי לעורר היו מקורות מידע נוספים במשטרה שהדליפו לו חומרים מסווגים). העורר נרצע אל עמוד הקלון הציבורי".

לדבריו, "גם בהנחה שהעורר עדיין אוצר מידע כזה או אחר בראשו, קשה להניח כי יתאפשר לו למצוא לקוחות למרכולתו. אף לא ניתן להתעלם מהסיקור התקשורתי הנרחב שהפרשה זוכה לה, כך שהאפשרות המעשית כי העורר ישוב למעלליו אם ישוחרר לחלופת מעצר, אינה סבירה במיוחד".

ואולם, פישר טרם שוחרר פיזית ממעצרו, והדיון בתנאי שחרורו הוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת להסדיר את אופן הפיקוח האלקטרוני שיבוצע בעת השחרור. השופט עמית הורה לזרז את הדיון בתנאי הפיקוח האלקטרוני, היות ופישר מצוי במעצר ממושך מזה 3 חודשים.

עם השחרור ייאסר על פישר ליצור קשר, במישרין או בעקיפין, עם מי מהמעורבים בפרשה ועם עדי התביעה, וכן ייאסר עליו לצאת מן הארץ.

לפני כחודשיים הוגש כנגד רונאל פישר כתב אישום המייחס לו עבירות מירמה חמורות, קבלת נכסים שהושגו בפשע, שיבוש מהלכי משפט, לקיחת שוחד והלבנת הון.

על-פי כתב האישום, פישר, עורך דין בעל מעמד ציבורי וקשרים ענפים, קשר קשר עם רב-פקד ערן מלכה, קצין חקירות בכיר ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, במסגרתו העביר מלכה לפישר מידע מחקירות, מידע מודיעיני-משטרתי, נוסחי שאלות מתוך חקירות עתידיות, התראות לגבי מעצרים צפויים וכיוצא באלה.

לפי האישום, המידע הועבר על-ידי מלכה לידי פישר, הן במסגרת פגישות בין השניים והן באמצעות תיבת דואר אלקטרוני ייעודית להתכתבות ביניהם שכונתה אלפוניו, וכן באמצעות התכתבויות במסרונים. לשם כך הסתייעו השניים במזכירה ובעוזרת האישית של פישר, המכונה בכתב האישום ע', ואשר בהמשך חתמה הסכם עדת מדינה ועתידה להעיד כנגד פישר.

לפי האישום, כתוצאה מן הקשר בין פישר למלכה נפגעו חקירות של המשטרה ויחידות אכיפה אחרות. בחלק מהמקרים, נטען, פישר ומלכה הציגו מצג-שווא בפני נחקרים פוטנציאליים בדבר חקירות אשר מתנהלות כנגדם, על מנת לקבל סכומי כסף גדולים כדי שיסייעו לאותם נחקרים לכאורה. לאחרונה חתם גם מלכה על הסכם עד מדינה.

עם הגשת כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרו של רונאל פישר עד תום ההליכים, ובית המשפט המחוזי קבע כי מתקיימות עילות המסוכנות והחשש לשיבוש מהלכי החקירה "במלוא עוצמתן". עם זאת, בית משפט המחוזי הורה לשירות המבחן לערוך תסקיר מעצר, ובהמשך הורה על מעצרו של פישר עד תום ההליכים.

בית המשפט המחוזי חזר בהחלטתו על כך שמכלול הדברים וטיב המעשים מלמד על מסוכנותם של פישר ומלכה, ועל החשש כי השניים ינקטו פעולות שונות לשיבוש ההליך המשפטי, שכן עדים רבים אמורים להעיד במסגרת ההליך העיקרי.

גם תסקיר שרות המבחן שניתן בעניינו של פישר היה שלילי, ובית המשפט קבע כי קיים סיכון וחשש כי אם ישוחרר העורר לחלופת מעצר, הוא עלול לחזור לבצע עבירות דומות, וכי קיים חשש לשיבוש הליכי משפט.

עוד ציין בית משפט קמא כי יש לשקול את החשש מהימלטות מאימת הדין, באשר ככל שיורשע, צפוי לעורר עונש של מספר שנות מאסר. על כך הגיש פישר את הערעור לבית המשפט העליון.

"כתב האישום שלפנינו הוא ייחודי, וקשה לשבץ אותו לסוג עבירות ההונאה, העבירות הכלכליות ועבירות המס 'הרגילות'. אין ענייננו בעבירות מס בוטות כמו הפצה ושימוש בחשבוניות פיקטיביות, או מעשי נוכלות ותרמית מסוג עוקץ של הוצאת סחורות וקבלת שירותים ללא כוונה לשלם, שבתי המשפט מורגלים בהם לצערנו", כתב השופט עמית בהכרעתו והוסיף: "מכתב האישום עולה תמונה לפיה העורר הפעיל את מלכה כ'חפרפרת', על מנת לקבל מידע מתוך חקירות רגישות של המשטרה, כשהוא 'עושה סחורה' במידע זה. מדובר בפגיעה בסדרי חוק וממשל, ואין לי אלא להסכים עם בית משפט המחוזי, שציין בהחלטתו כי מדובר בעבירות הפוגעות באופן חמור ברשויות האכיפה והמשפט בישראל".

ואולם השופט עמית קבע, כאמור, כי פישר אינו נהנה עוד ממעמד מיוחד בשוק, וכי החששות לשיבוש הליכים או הימלטותו מן הדין אינן גבוהים עוד.

"בעקבות חשיפת הפרשה, תש כוחו של העורר (רונאל פישר, א' ל"ו) בזירה בה פעל, כעורך דין מקושר לדמויות ציבוריות אשר סוחר במידע שנמסר לו על-ידי מלכה", כתב השופט עמית והוסיף: "בחשש שמא אולי יעלה בידי העורר לפעול גם מתוך חלופת המעצר, בזירות ובגזרות אחרות, שקצרה ידו של בן-תמותה לחזותן ולשערן, משל היה העורר מעין 'חניבעל לקטר' שלא ניתן להשאירו לשניה ללא השגחה - לא די לענייננו. לכך יש להוסיף כי לעורר אין עבר פלילי, וזה לו מעצרו הממושך הראשון. רוצה לומר כי הגם שקיים סיכון מסוים שקשה להעריכו ולכמתו, דומה כי ניתן להקהות עוקצו של סיכון בחלופה נאותה".

השופט עמית ציין עוד כי יש לקחת בחשבון את העובדה שהמשפט עשוי להתארך מאוד.
השופט אף התייחס למניע מאחורי מעשיו של פישר, וציין כי הגם שהמניע מאחורי העבירות שלפנינו הוא בצע-כסף, "ההיקף הכספי של העבירות אינו כה עצום, כפי שניתן להתרשם בקריאה ראשונה. קריאה זהירה של כתב האישום מעלה כי בניכוי חלקה של המזכירה ומלכה, המערער שילשל לכאורה לכיסו סכום של כחצי מליון שקל וקיבל 730,000 שקל כשכר-טרחה ממע"צ כנגד חשבוניות. ההיקף הכספי הכולל של כספים שהועברו לעורר, למלכה ולמזכירה, על-פי כתב האישום, עומד על כ-1,850,000 שקל".

על כך כותב עמית: "סכומי הכסף שהפיק פישר על-פי האישומים המיוחסים לו אינם כה גדולים, גם לשיטת המדינה... אך הכסף אינו חזות הכול, ויש ממש בטענת המאשימה כי הדגש בענייננו הוא על אופי העבירות כפוגעות בסדרי שלטון וממשל. אני נכון לקבל את עמדת המאשימה כי השילוב של נועזות-תחכום-שיטתיות עשוי להוות אינדיקציה למסוכנות, על כל הקשיים הכרוכים בניבוי מסוכנות... אף לא אכחד כי הוטרדתי מדרכי המניפולציה והעורמה בהן פעל העורר, כפי שעולה מכתב האישום המיוחס לו".

חרף זאת, כאמור, קבע עמית כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר בעניינו של פישר: "אף שאין להקל ראש בחשש, ניתן להקהותו ברמה סבירה בדרך של מעצר בפיקוח אלקטרוני בצירוף מפקחים וביטחונות", קבע השופט, והוסיף כי אחד הביטחונות יהיה שיעבוד של שניים מבתיו של רונאל פישר שחולטו על-ידי המדינה במסגרת ההליך נגדו.

ד"ר קרן שפירא-אטינגר, באת-כוחו של רונאל פישר, מסרה: "אנחנו שמחים שעמדתנו התקבלה, אך זוהי נחמה פורתא, שכן מצבו הבריאותי של פישר איננו טוב. הוא מקווה לשכנע את בית המשפט בדברים נוספים בהמשך הדרך".

צרו איתנו קשר *5988