יזמית אנרגיה פרטית: דלק עיכבה הקמת תחנת כוח בקריית גת

בתביעה שהגישה אשכולות אנרגיה טוענת החברה כי הרגולוציה והאינטרסים של חברת דלק תשתיות עיכבו הקמת תחנת כוח שבבעלותה

ביום בו מפרסם מבקר המדינה את הדוח בעניין פיתוח משק הגז הטבעי, הגישה חברת אשכולות אנרגיה, יזמית הקמת תחנת כוח פרטית המוזנת בגז טבעי בקריית גת, תביעה שמדגימה את הקשיים השונים הכרוכים בהקמת תחנה כזו בארץ.

בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מתארת החברה כיצד הרגולציה בישראל והאינטרסים של חברת דלק תשתיות מקבוצת דלק ששלטה במיזם בעבר, עיכבו לכאורה את קידום הפרויקט בקריית גת.

התביעה הוגשה באמצעות עורכי הדין עדו אורלנסקי, אלעד איזנברג וחגי חביב, נגד החברות רפק אנרגיה ואיפסוויץ', שרכשו ב-2012 מדלק תשתיות את זכויותיה במיזם. עם זאת, כאמור, חלק גדול מהטענות שמועלות במסגרת התביעה הן נגד חברת דלק תשתיות.

אשכולות אנרגיה, שהוקמה ומנוהלת על-ידי דוד פרנקו ואלי מץ, מבקשת מבית המשפט להורות לנתבעות ליישם את חלקן בהסכם המייסדים המקורי שנערך עם קודמתן, או לחלופין לשלם לה את התמורה המוגדרת בהסכם בסך כ-7.5 מיליון שקל.

אשכולות אנרגיה יזמה ב-2006 את הקמתה של תחנת כוח פרטית המוזנת בגז טבעי בקריית גת. לפי התביעה, לאחר ביצוע פעולות יזמיות ראשונות ביקשה התובעת לצרף לפרויקט גורם אסטרטגי. לשם כך התקשרה אשכולות אנרגיה עם דלק תשתיות.

לפי הנטען, במסגרת הסכם המייסדים, בתמורה למימון הפרויקט קידומו והקמתו בפועל, העבירה התובעת לדלק את השליטה בחברה ייעודית שהוקמה על-ידה לביצועו (איי.פי.פי ראקום אשכול גת בע"מ), וזאת על-ידי הקצאה לדלק של 84% מהון המניות של החברה הייעודית בתמורה ל-1.5 מיליון דולר.

אלא שלדברי התובעת, "מעל 5 שנים חלפו מיום חתימת הסכם המייסדים, ותחנת כוח איין, ואף הקמתה אינה נראית באופק. חרף קידומו של הפרויקט, כפי שהתחייבה דלק בהסכם המייסדים, דלק מכרה את אחזקותיה באשכול גת, וזו מכרה מחצית מאחזקותיה לאיפסוויץ'.

בין היתר טוענת התובעת כי בדצמבר 2010 הגישה אשכול גת בקשה לרשות החשמל לקבלת רישיון מותנה להקמת תחנת כוח. ואולם לדבריה, הרשות נמנעה מלתת את הרישיון המותנה עקב מחלוקת שהתגלעה בינה לבין חברת דלק, "וזאת לאור בעלותה של דלק במאגרי הגז הטבעי במקביל לבעלותה בתחנות כוח המוזנות בגז טבעי".

בסופו של דבר, נטען, העניקה רשות החשמל רישיון מותנה, "בתנאי שדלק לא תממש את עסקת המיזוג, שבמסגרתה ביקשה דלק את אישור הממונה להגבלים עסקיים למיזוג עם חברת אתגל אנרגיה ושיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת".

"החשש של רשות החשמל מיצירת מונופול של דלק בשוק האנרגיה, הוא אשר הוביל אותה להחליט שלא לתת לאשכול גת רישיון מותנה להקים תחנת כוח בהספק שהתבקש (240 מגה וואט)", נטען.

לפי התביעה, "יצא שבמקום שמומחיותה של דלק בתחום האנרגיה תעזור לקדם את הפרויקט ותוביל להגשמתו, הרי שמעמדה כספקית גז הוביל את רשות החשמל לדרוש להקטין את הספק תחנת הכוח, חרף העובדה שעל המקרקעין שנרכשו לצורך הקמת הפרויקט, ניתן להקים תחנת כוח בהיקף של 240 מגה וואט".

יתרה מכך, לפי התביעה, על אף שהוסרו החסמים שעיכבו עד אותו שלב את מתן הרישיון המותנה לאשכול גת, דלק לא מילאה אחר התנאים שהציבה רשות החשמל ואף לא הגישה בקשה נוספת למתן רישיון מותנה לפרויקט.

למעשה, טוענת התובעת, "עד ליום הגשת התביעה לא הוגשה לרשות החשמל כל בקשה נוספת או מתוקנת למתן רישיון מותנה לפרויקט... התובעת תטען כי הסיבה היחידה בגינה נמנעה דלק למלא אחר התנאים שנקבעו בהחלטת הפרה-רולינג, נבעה כל-כולה משיקולים הזרים לפרויקט ומתוך העדפת האינטרסים שלה עצמה, על פני טובת אשכול גת, ובניגוד מוחלט להתחייבויותיה".

התובעת מוסיפה ומעלה טענות נגד גם נגד רפק אנרגיה ואיפסוויץ'. לפי התביעה, החברות פנו והודיעו לתובעת על כוונתן להפסיק את מימון הפרויקט. התובעת טוענת כי החברות מחויבות לקדמו, וכי אין להן זכות להודיע על נטישת הפרויקט.

מחברת דלק תשתיות" לא נמסרה תגובה.

צרו איתנו קשר *5988