העתירה שצפויה לעכב עשרות אלפי יחידות דיור באזור המרכז

עמותת ריב"ה עתרה נגד המשך קידום תוכנית תעש השרון, וזאת בין היתר בטענה כי החוקר שמונה ע"י הוועדה המחוזית שדנה במתחם מצוי בניגוד עניינים ■ במקביל הוגש גם ערר באותו נושא ע"י עיריית רמת-השרון

תוכנית תע"ש השרון, שעתידה ביום מן הימים להוסיף עשרות אלפי יחידות דיור באזור המרכז במקום מפעלי תע"ש שיפונו מהמקום, ממשיכה לגרור התפתחויות חדשות שמאיימות על קידומה במוסדות התכנון.

עמותת ריב"ה (ריאה ירוקה בתע"ש השרון) הגישה עתירה נגד המשך קידום התוכנית, וזאת בין היתר בטענה כי החוקר שמונה על-ידי הוועדה המחוזית שדנה במתחם מצוי בניגוד עניינים.

בית המשפט עתיד לדון בעתירה בימים הקרובים. אל העתירה הצטרפו גם הרשויות הסמוכות, רמת-השרון, הוד-השרון והרצליה.

נזכיר כי במקביל לעתירה הוגשו גם עררים לוועדת המשנה של המועצה הארצית באותו הנושא על-ידי עיריית רמת-השרון, עמותת ריב"ה וגופים נוספים.

במסגרת העתירה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מבקשות העותרות להוציא צו ביניים לתוכנית תע"ש השרון, וזאת עד אשר יתברר נושא ניגוד העניינים של החוקר שמונה על-ידי הוועדה המחוזית.

כזכור, כבר בחודש ינואר האחרון דנה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בערעור שהגישו עיריית רמת-השרון והוועדה המקומית, ובו תבעו בין היתר לדון בדרישתן לפסול את החוקר זאב עמית.

ראשת עיריית רמת-השרון, שירה אבין, שנכחה אז בדיון, דרשה לדחותו עד לקבלת החלטה בדבר תביעתם לפסול את החוקר.

לדברי אבין, "מדובר בהחלטה מקדמית, שכן אם ייפסל החוקר, אין טעם לדון בהמלצותיו".

עם זאת, יו"ר הוועדה, עו"ד משה גולן, החליט להמשיך ולשמוע את טיעוני העותרים, ולקבל במועד מאוחר יותר את ההחלטה בדבר פסילת החוקר.

בתגובתה של עיריית רמת-השרון לעתירה שהוגשה על-ידי עמותת ריב"ה כותב עו"ד רפי אטינגר, המייצג את העירייה ואת הוועדה המקומית, כי "בפתח הדברים ייאמר כי עם כל תגובה ומסמך המוגשים מטעם המשיבות בעניין זה רק מתרבים סימני השאלה, שלא לומר סימני הקריאה, בעניין ניגוד העניינים של החוקר... קשה אפוא להשתחרר מהרושם כי טענת ניגוד העניינים, שהתבססה תחילה על מידע דל, פתחה 'תיבת פנדורה' של מידע המצוי בידי המדינה וההולך ונחשף אט-אט... אין ספק כי הנתונים שהצטברו מאז ההחלטה מהווים שינוי נסיבות המצדיק הפעלת שיקול-דעת מחודש".

מראשת עיריית רמת-השרון, שירה אבין, נמסר היום (א'): "אנו נחרצים בעמדתנו באשר לפסילת החוקר. לא ייתכן שחוקר אשר על-פי המלצותיו אמורה המדינה לקבל החלטה, יהיה נגוע בניגוד עניינים. למעשה, במצב הנוכחי תוכנית תע"ש כולה חסרת כל יסוד ענייני".