העמלות לסוכני הביטוח גדלו בכ-4% לכ-6.7 מיליארד שקל ב-2014

כך עולה מפרק חדש שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, במסגרת הדוח לשנת 2014 ■ עפ"י הדוח, מספר התלונות כנגד חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל וההשתלמות גדל ב-2014 בכ-6.7%

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

כ-16% מהפרמיות שגבו חברות הביטוח מהמבוטחים שלהן בתחומי הביטוח הכללי, שכוללים בין היתר את ביטוחי הדירות והרכבים, שולמו ב-2014 כעמלות לסוכנים. מדובר בגידול של כ-2% ביחס ל-2013, בעוד שבביטוחי החיים דובר על גידול ניכר בהרבה: 10% מהפרמיות בביטוחי החיים שולמו ב-2014 לסוכני הביטוח כעמלות, וזאת לעומת שיעור של כ-9.72% שנרשם ב-2013. כך מלמד פרק חדש שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, במסגרת הדוח השנתי שלו ל-2014.

מהדוח של האוצר עולה בין היתר כי כ-63% מסוכנויות הביטוח בענפים פנסיוני וכללי רשמו ב-2014 הכנסות מעמלות בהיקף של מעל למיליון שקל, כאשר כ-15% מכלל הסוכנויות הפעילות בתחומים אלה נהנו מהכנסות מעמלות בהיקף שעולה על 5 מיליון שקל. זאת, לעומת כ-61% מכלל הסוכנויות שרשמו ב-2013 מחזור עמלות שגבוה ממיליון שקל לשנה וכ-15% מסך הסוכנויות שנהנו מעמלות בהיקף שעולה על 5 מיליון שקל, וכ-40% ו-135, בהתאמה, שאפיינו את הענף ב-2011.

מהנתונים עולה שבעוד שבשנה שעברה נרשמה עלייה מסוימת בסוכנויות שנהנות מזרם נכנס ניכר של הכנסות מעמלות, הרי שבאותה תקופה חל גם קיטון בשיעור הסוכנויות שרשמו הכנסות מעמלות של פחות ממיליון שקל - מ-27% מכלל הסוכנויות בשנים עברו לכ-25% ב-2014, ושל פחות מ-250 אלף שקל לשנה - מ-12% בשנים עברו לכ-13% ב-2014.

נתוני האוצר מגלים עוד כי 14% העליונים מקרב סוכני הביטוח רשמו ב-2014 הכנסות מעמלות של מעל למיליון שקל כשמנגד כ-47% מהסוכנים רשמו הכנסות מעמלות בהיקף של פחות מ-250 אלף שקל. מדובר בשיפור ביחס לשנים עברו. ב-2013 כ-13% מהסוכנים שרשמו הכנסות מעמלות של למעלה ממיליון שקל כש-49% מהסוכנים רשמו הכנסה מעמלות שהסתכמה ב-250 אלף שקל לשנה (כ-21 אלף שקל לחודש) ולמטה מכך. נתונים אלה, מציינים באוצר, לא כוללים סוכנים וסוכנויות לגביהם דווחו הכנסות קטנות ביותר של עד 2,000 שקל בחודש, בממוצע.

סך העמלות ששולמו לסוכני הביטוח הסתכמו בסוף 2014 בכ-6.7 מיליארד שקל - גידול של כ-4% ביחס ל-2013, אז נרשם גידול של כ-4.8% ביחס לסך העמלות ששולמו לסוכני הביטוח ב-2012. הגידול בעמלות לסוכנים נובע בעיקר מגידול בעמלות לסוכנים עבור ביטוחי הבריאות שהיקפם גדל מאוד בשנים האחרונות - בין היתר על רקע רגולציה חדשה שתסדיר את הענף הזה מחדש, והן עבור הביטוחים הכלליים, שכוללים את ביטוחי הרכוש והחבויות. מנגד, בעמלות בגין מכירת ביטוחי חיים וגמל ופנסיה נרשמה ב-2014 ירידה קלה של כ-0.4% ביחס ל-2013, שבה נרשמה ירידה של כ-0.3% ביחס ל-2012.

כמו כן, האם סוכני הביטוח הולכים ומתמעטים והאם סוכנויות הביטוח הולכות ופוחתות? מנתוני אגף שוק ההון באוצר התשובה היא לא. ב-2014 נמשך הגידול במספר הסוכנים הפנסיוניים, וזאת למול הקיטון במספר המשווקים (עובדי הגופים המוסדיים) והיועצים (בעיקר בבנקים) הפנסיוניים. הגידול במספר הסוכנים הפנסיוניים מאפיין גם את הגידול שנרשם בשנים האחרונות במספר סוכנויות הביטוח הפנסיוניות. כלומר, למרות טענות על שחיקה בדמי הניהול ובעמלות הסוכנים הרי שהסוכנים ממשיכים להיכנס לפעילות בשוק זה ולא נמנעים ממנו. הגידול במספר הסוכנויות נרשם גם בתחומי הביטוח הכללי.

מהנתונים שחשף אגף שוק ההון עולה כי הבנקים העניקו ללקוחות שירותי ייעוץ פנסיוני ב-46% מהסניפים שלהם, כאשר ב-2014 הם ייעצו ל-33,732 לקוחות חדשים. בסה"כ הם ייעצו ב-2014 על נכסים פנסיוניים בהיקף מצרפי של כ-19.5 מיליארד שקל, כך שמתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני בבנקים במהלך 2008 ועד לסוף 2014, הם ייעצו ל-301,215 איש עבור נכסים בהיקף מצטבר של כ-84.5 מיליארד שקל.

עוד אנו למדים מנתוני האוצר שהרוב המכריע של הנכסים המיועצים הוא גמל לתגמולים, כשהקרנות ההשתלמות מהוות את רוב יתרת הנכסים המיועצים.

עמלות שחברות הביטוח שילמו כשיעור מהפרמיות
 עמלות שחברות הביטוח שילמו כשיעור מהפרמיות

גידול בתלונות מהציבור

כמו כן, האוצר פרסם את הפרק שעוסק בטיפול בפניות הציבור. ב-2014 הגיעו לטיפול האוצר כ-10,965 פניות, שאלות ותלונות מצד המבוטחים של חברות הביטוח והעמיתים בקופות הגמל, בקרנות ההשתלמות ובקרנות הפנסיה. מדובר בגידול קל של כ-0.4% ביחס ל-2014, וגידול ניכר יותר של כ-7.4% ביחס ל-2012.

האם הציבור לומד לעמוד על זכויותיו בתחומי הביטוח, הגמל והפנסיה או שמא הגופים המנהלים גורמים ליותר עוול ללקוחותיהם? מוקדם לדעת אך כך או אחרת, מספר התלונות שמגיש הציבור לפיקוח על הביטוח על התנהלות הגופים שמנהלים את החיסכון לטווח ארוך צומח מדי שנה, בעיקר בקרנות הפנסיה, כשנגד חברות הביטוח יש הכי הרבה תלונות.

נתוני אגף שוק ההון מלמדים כי מספר התלונות כנגד חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל וההשתלמות גדל ב-2014 בכ-6.7% לאחר גידול של כ-10.3% שנרשם ב-2013.

ומה קורה עם התלונות שהציבור מפנה לאוצר? מנתוני האוצר עולה כי בתחום הביטוח חל גידול של כ-12% במספר התלונות שהיה בהן ממש ביחס לסך התלונות שהטיפול בהן הסתיים באותה שנה. ב-2013 דובר על שיעור של כ-25.3% וב-2014 כבר דובר בשיעור של כ-28.3%. אגב, מתוך סך התלונות שנסגרו חל גידול חד אף יותר במספר התלונות המוצדקות, בהן נדרשה התערבות האגף, וששיעורן גדל מכ-0.9% מסך התלונות שהטיפול בהן הסתיים באותה שנה, לכ-1.7%.

בגמל ובהשתלמות הייתה קפיצה בתלונות המוצדקות שהיוו כ-2.6% מסך התלונות שהטיפול בהן הסתיים (לעומת כ-1.6% בשנה שקדמה), כשסך התלונות שהיה בהן ממש צמח ל-39.7% מסך התלונות שהטיפול בהן הסתיים (לעומת 38.9% בשנה שקדמה). בפנסיה מדובר על זינוק חד יותר במספר התלונות המוצדקות, מ-0.6% ב-2013 לכ-2.2% ב-2014, בעוד שהתלונות שהיה בהן ממש היוו כ-28.1% מסך התלונות שנסגרו באותה שנה, בשתי התקופות.

צרו איתנו קשר *5988