אלשטיין מעדיף לא למכור כרגע את כלל ביטוח, אבל אין לו ברירה

מאחורי המתיחות בין משה טרי לבין בעל השליטה באי.די.בי

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

בשוק ההון מעריכים כי לו היה הדבר נתון בידיו אדוארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי, היה מעדיף שלא לבצע את המכרז למכירת מניות השליטה בחברת כלל ביטוח בעיתוי הנוכחי. עמדה זו מסבירה כנראה את הצעד שנקט לאחרונה דירקטוריון אי.די.בי, כשדחה את לוח הזמנים של המכירה. צעד זה הוביל לחליפת מכתבים נזעמת ביו אלשטיין לבין משה טרי, הנאמן של כלל ביטוח מטעם משרד האוצר.

להערכת גורמים המקורבים להליך ולקבוצת אי.די.בי, אלשטיין היה שמח להמשיך להחזיק בנכס אסטרטגי ככלל ביטוח תחת ידיו ולהשביחו, זאת בזמן שמכירה בעיתוי הנוכחי צפויה לשמש בעיקר לשירות חוב האג"ח של אי.די.בי ולא לפיתוח עסקי הקבוצה - אלא שעניין זה לא עומד על הפרק.

אלשטיין אף סבור שגם אם עליו למכור את מניות השליטה שמחזיקה אי.די.בי בכלל ביטוח (55%)התמורה בעיתוי הנוכחי, תחת לוח הזמנים הלוחץ שקצב לכך האוצר, תהיה נמוכה באופן יחסי. לכן, מעריכים אותם גורמים, אלשטיין פועל לדחיית המועד האחרון לחתימה על הסכם מכירה, שכיום מוגדר לסוף השנה הנוכחית.

מטעמו של אלשטיין נמסר היום בתגובה: "אנו איננו מגיבים לשמועות. הפעולות של אלשטיין כיו"ר אי.די.בי מדברות בעד עצמן, והוא אף הצליח למנוע עיוותים שהיו עלולים לפגוע בהליך המכירה".

"המכירה הכפויה תשפיע על המחיר"

אלשטיין מכיר היטב את המספרים של העסקאות האחרונות למכירת מניות השליטה בהפניקס, כפי שעלו במגעים עם משפחת קושנר האמריקנית שלא צלחו, ועם פוסון הסינית שעומדת לרכוש את החברה. בעסקאות הללו נקבע מחיר המשקף את מחיר ההון העצמי של קבוצת הביטוח ואף למטה מכך. זהו מחיר הנמוך משמעותית מהזדמנויות שהיו לאי.די.בי בעבר בעוד למכור את השליטה בכלל ביטוח לפי מכפיל הון של 1.3 ואף יותר. נכון להיום ישנן ארבע קבוצות סיניות שעל פי ההערכות מביעות עניין ברכישת כלל ביטוח, שעדיין לא ברור כיצד ייראו הצעות המחיר שיגישו בעוד כשבוע.

כאמור, חרף רצונו של אלשטיין, דחייה של מועד העסקה לא נראית כעת אופציה ריאלית (ומקורבים לאלשטיין טוענים כי הוא הפנים זאת). מי ששולטת בסד הזמנים (הלוחץ) למכירת השליטה בכלל ביטוח היא המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, שמעוניינת לפתור את נושא הבעלות בקבוצת הביטוח השלישית בגודלה במשק, עניין שמתגלגל עוד מקריסתה הפיננסית של קבוצת אי.די.בי תחת הבעלים הקודם, נוחי דנקנר.

ככל הידוע, סלינגר, והנאמן למניות השליטה בכלל ביטוח מטעמה, משה טרי, נחושים לא למתוח עוד את הליך המכירה, כשהאינטרס המוביל אותם אינו זה של בעלי המניות באי.די.בי פתוח, ואלשטיין בראשם.

בסביבת אלשטיין לא שבעי רצון מהאופן בו מתנהל הליך המכירה, אך גורמים המעורים במתרחש סיפרו היום כי "אין לו ברירה. אלשטיין מבין שאין לו סיכוי לשנות את מתווה העסקה, והוא הפנים והשלים עם זה שאי.די.בי לא תחזיק בכלל ביטוח". "הוא ממש לא מנסה לעכב את העסקה", מסביר גורם בסביבתו, "הוא מקווה שהתמורה שאי.די.בי תקבל בעסקה שמוביל טרי תהיה ראויה".

ככל הידוע, מבחינת אלשטיין ישנו ספק גדול אם התמורה שתתקבל מההליך הנוכחי למכירת השליטה בכלל ביטוח תשקף את השווי המלא והנכון של החברה, ועובדה זו תביא להערכתו לפגיעה באי.די.בי פתוח. "כרגע מדובר במכירה בכפייה וזה ישפיע על המחיר", אומר הגורם.

ההערכות לגבי חוסר התלהבותו של אלשטיין מההליך נתמכות במהלך שבו דחה לאחרונה דירקטוריון אי.די.בי פתוח, בראשותו, את המועד להגשת הצעות לא מחייבות לרכישת השליטה בכלל ביטוח מסוף יולי ל-18 באוגוסט. צעד זה עורר את זעמו של הנאמן טרי, ששלח מכתב חריף שבו כתב, בין היתר, כי "דחיית מועד הגשת ההצעות הבלתי מחייבות יום לפני המועד האחרון להגשתן, ללא סיבה סבירה, עלולה לפגוע באמינות ההליך ובוודאותו בעיני המתמודדים השונים, אשר עלולים לפקפק ברצינות כוונותיה של החברה לבצע את המכירה". הוא הוסיף כי "החברה לא תקבל הארכה בלוח הזמנים לביצוע שלבי המכירה", וציין כי המטרה שלו היא "מכירה במחיר המרבי, תוך עמידה בכללי המסגרת שנקבעו והוסכמו".

בתגובה, שלח אלשטיין מכתב תשובה לטרי בו כתב בין היתר כי "לחברי דירקטוריון אי.די.בי יש גישה מוגבלת (ולמעשה קרוב לאפסית) למידע בקשר עם הליך מכירת כלל ביטוח, הליך אשר מנוהל בעיקרו על ידי הנהלת אי.די.בי, יועצים משפטיים ועל ידך. הופתענו ללמוד שניתנה ארכה מיוחדת וספציפית למציע פוטנציאלי אחד... מבלי ליידע את המציעים הפוטנציאליים האחרים". עוד כתב אלשטיין כי "לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת להעניק ארכות מיוחדות, או כל סוג אחר של העדפה למציע פוטנציאלי מסוים, וכי העדפה כאמור עשויה להזיק לכל הליך המכירה, ועלולה לגרום לאי.די.בי לקבל הצעות שתהיינה נמוכות מההצעות הפוטנציאליות שהיא יכולה אחרת לקבל".

בשל כך, הסביר אלשטיין במכתבו, "הוחלט פה אחד על ידי כל חברי הדירקטוריון, כי האינטרס המיטבי של אי.די.בי הוא לדחות את המועד להגשת הצעות בלתי מחייבות עד ל-18 באוגוסט".

ארכה אחת כבר ניתנה

את ההליך למכירת מניות השליטה בכלל ביטוח מובילה ועדה בה חברים הנאמן טרי, שמונה על ידי הפיקוח על הביטוח, וחיים גבריאלי, מנכ"ל אי.די.בי פתוח. לטובת ההליך שכרה קבוצת אי.די.בי את שירותי בנקאות ההשקעות של שני גופים בינלאומיים מובילים וגדולים: Aon בנפילד וסיטיגרופ.

המפקחת על הביטוח כבר נתנה ארכה אחת בהליך המכירה של החברה. בנובמבר 2013 היא קבעה שאי.די.בי תידרש לחתום על הסכם מחייב למכירת החזקותיה עד סוף 2014 כשלרוכש תינתן חצי שנה נוספת לקבל אישור מהפיקוח. בסוף 2014 נתנה סלינגר לבעלי השליטה באי.די.בי - אלשטיין ומוטי בן משה (הנמצאים כיום בהליכי היפרדות) - ארכה וקבעה שהסכם המכירה צריך להיחתם עד סוף 2015, כשלרוכש הפוטנציאלי יותר להשלים את הליך קבלת האישור מהאוצר עד לסוף יוני 2016. אם העסקה לא תושלם ולא תאושר בלוח הזמנים שנקבע (לפחות כל עוד הוא לא ישונה) טרי יידרש למכור את מניות השליטה בכלל ביטוח בבורסה, ללא פרמיית שליטה ובמספר מנות.

סממן נוסף לנחישותה של סלינגר לגבי הליך המכירה בכלל ולגבי כך שהיא מכינה את כלל ביטוח לעתיד ללא גרעין שליטה, עולה מכך שביוני האחרון היא מינתה ועדה למינוי דירקטורים בקבוצת הביטוח, בדומה למה שכבר קיים בבנקים לאומי ודיסקונט, שבהם אין גרעין שליטה. הוועדה שמינתה סלינגר תהיה בראשות השופטת בדימוס שרה גדות, ויכהנו בה גם צבי זיו, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים, ופרופ' עמיר ליכט.

הלו"ז למכירת כלל ביטוח

18.8.2015: המועד לקבלת הצעות לא מחייבות לרכישת כלל ביטוח

31.12.2015: המועד האחרון להתקשרות של אי.די.בי בהסכם מכירה עם רוכש פוטנציאלי

30.6.2016: המועד האחרון לקבלת אישור המפקחת על הביטוח לרוכש

צרו איתנו קשר *5988