דוחות טובים לדיסקונט: זינוק של כ-68% ברווח הנקי ברבעון

ההכנסות מריבית ירדו ברבעון ב-0.5% לרמה של 1.095 מיליארד שקל, וההוצאות בגין הפסדי אשראי הצטמקו ב-20% ל-28 מיליון שקל

לילך אשר טופילסקי / צילום: תמר מצפי
לילך אשר טופילסקי / צילום: תמר מצפי

בנק דיסקונט, בניהול לילך אשר טופילסקי, שמציין בימים אלה 80 שנים להיווסדו, סיכם הבוקר את הרבעון השני של 2015 עם עלייה של כ-68% ברווח הנקי, לכ-270 מיליון שקל. בסיכום המחצית הראשונה של השנה, הרווח הנקי של הבנק, שמעמדו במערכת הבנקאית הידרדר בשנים האחרונות, גדל בכ-76% והסתכם בכ-522 מיליון שקל.

עם זאת, בניטרול השפעותיה של תוכנית הפרישה שהוביל הבנק אשתקד, שבלעדיה היה הרווח הנקי ברבעון השני של 2014 גבוה יותר, תוצאות הרבעון היו מציגות קיטון ברווח של כ-23% ביחס לתקופה המקבילה. לולא תוכנית הפרישה האמורה, הרווח במחצית הראשונה אשתקד היה מסתכם בכ-487 מיליון שקל, כך שהצמיחה העצומה, לכאורה, במחצית זו הייתה קטנה לשיעור של כ-7% בלבד.

נציין כי כפי שכבר עלה מדוחות הרבעון הראשון השנה של דיסקונט, גם ברבעון השני נמשכה הירידה בהוצאות השכר של הבנק - שלאורך שנים נתפס כבעייתי בהיבט היעילות, וזאת בזכות השלמת תוכנית לפרישה מוקדמת שבוצעה בבנק אשתקד (כש-400 מעובדי הבנק פרשו עוד בסוף 2014, והבנק לא גייס עובדים חדשים במקומם).

במחצית הראשונה הסתכמו הוצאות השכר ונלוות בכ-1.7 מיליארד שקל - ירידה של כ-18% ביחס למחצית המקבילה. יתר ההוצאות גדלו בכ-5% ביחס למחצית המקבילה. בנטרול השפעות תוכנית הפרישה ב-2014, הוצאות משכורת ונלוות קטנו במחצית בכ-3.2%, כשהבנק מציג שיפור ביעילות עם ירידה ניכרת בשיעור ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך ההכנסות.

עם זאת, הדוחות מלמדים שהתשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הגיעה במחצית לשיעור של 8.3% (על בסיס שנתי), לעומת 5% בתקופה המקבילה ושיעור של 4.2% בכל 2014. כמו כן, יחס הון עצמי רובד 1 הגיע בסוף המחצית הראשונה ל-9.5% - בין היתר הודות למכירת חלק מהחזקותיו בבנק הבינלאומי עוד במהלך הרבעון הראשון השנה - לעומת 9.4% בסוף 2014, כאשר יחס ההון הכולל הגיע ל-14.5% לעומת 14.8% בסוף 2014. נוסף על כך, הבנק הציג לראשונה את יחס כיסוי הנזילות ויחס המינוף, בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים, ואלו גבוהים כבר כיום מהיעד המינימלי.

צרו איתנו קשר *5988