תוכנית ההבראה בעיצומה - ומידרוג מעלה הדירוג של דואר ישראל

יתרת חוב האג"ח שהנפיק הדואר עומדת על כ-286 מיליון שקל ■ הדירוג עלה מ-Baa2 ל-Baa1, ואופק הדירוג עלה ל"יציב" במקום "תחת מעקב"

דואר ישראל לוגו / צילום: יחצ
דואר ישראל לוגו / צילום: יחצ

חברת מידרוג העלתה את דירוג האג"ח של דואר ישראל מרמה של Baa2 לדירוג של Baa1, תוך שינוי אופק הדירוג מ"תחת מעקב" (Credit Review) ל"יציב". בחברת הדירוג מסבירים בדוח המעקב, שהגיע לידי "גלובס", כי "העלאת הדירוג נתמכת בתחילת יישום תוכנית ההבראה שנחתמה בינואר 2015, בשיתוף משרדי האוצר, התקשורת, רשות החברות הממשלתיות והסתדרות העובדים, לצד אימוץ המלצות ועדת רייך, הכוללות שינויים בתפיסת ההפעלה של החברה והתאמתה לצורכי השוק". כמו כן, במידרוג מציינים ש"דירוג הסדרה זוכה להטבה משמעותית מעבר לדירוג החברה על בסיס עצמאי, נוכח הנחתנו לסבירות גבוהה לתמיכה של המדינה".

הדירוג הקודם של דואר ישראל נקבע ברמתו האמורה במחצית 2014, והוא היווה את ההפחתה הרביעית במספר של דירוג החוב על-ידי מידרוג. או אז דובר על הפחתת דירוג בשיעור של שתי דרגות, ל-Baa2 (המקביל לדירוג BBB), בשל "אי-ודאות לגבי תוכנית ההבראה". זאת ביחס לדירוג התחלתי שניתן במקור לאג"ח של דואר ישראל ברמה גבוהה מאוד של Aa3 (המקביל לדירוג של AA מינוס).

לדואר ישראל יש סדרת אג"ח אחת (א'), שאותה הנפיקה בתחילת 2010, בהיקף של כ-400 מיליון שקל, שהתשלום האחרון בגינה אמור להיות משולם בשנת 2021. יתרת החוב עומדת כיום על כ-286 מיליון שקל.

לאורך השנים, ובצל מצבה הלא פשוט של דואר ישראל, ניהלה החברה מגעים עם נציגות מחזיקי האג"ח בנוגע לתנאי החוב, ובעיקר לאופי הביטחונות שהיא נותנת לנושים המחזיקים באג"ח.

כלכלני חברת הדירוג כותבים ש"בהתאם לתוכנית ההבראה, להערכתנו, היקף ההכנסות של חברת הדואר צפוי לצמוח בשיעור של כ-6% בשנת 2015, בעיקר בשל העלאת התעריפים וצמיחה בפעילות דמי קצה בינלאומיים, ומנגד המשך שחיקה בביקושים לפעילות הדואר המסורתי. בטווח הבינוני אנו צופים יציבות בהכנסות, כאשר המשך השחיקה בפעילות הדואר המסורתי תקוזז בחלקה בהעלאת תעריפים נוספת (בשיעור נמוך ביחס להעלאה מפברואר 2015) בהתאם למתווה ועדת רייך.

"במקביל", מציינים במידרוג, "צפויה ירידה בעלויות השכר בחברה בשנים 2015-2016 בעקבות צמצום כוח אדם... האמור לעיל, גוזר צפי לשיפור משמעותי ברווחי החברה ומעבר מהפסד תפעולי משמעותי לרווח תפעולי מסוים בשנים 2015-2016, ושיפור בעקבות זאת גם בתזרימי המזומנים מפעילות שוטפת".

לאור האמור לעיל, במידרוג מעריכים כי חברת דואר ישראל תציג EBITDA (רווח לפני ריבית, מס, פחת והפחתות) בטווח של 145-180 מיליון שקל לשנה (לעומת 45-55 מיליון שקל לשנה בשנים 2013-2014) ותזרים FFO בטווח של 135-165 מיליון שקל (לעומת 35-40 מיליון שקל ב-2013-2014).

עוד מפרטים בחברה, ש"התזרים החופשי לשירות החוב ב-2015-2016 צפוי להשתפר ולנוע בטווח ההולם את שירות החוב השנתי, מבלי להביא בחשבון בעייתיות של שינויים בהון החוזר. היות וכך אנו צופים בלימה בשחיקת היתרות הנזילות של החברה ושיפור המקורות הפנימיים".

עם זאת, במידרוג מציינים ש"נראות השיפור ברווחים ובתזרים בטווח הזמן הבינוני-ארוך חלשה יותר". כמו כן, בחברת הדירוג מוסיפים ש"מעבר לכך, להערכתנו, מנועי הצמיחה של החברה בתחומי הפעילות הקיימים נותרו חלשים בהיעדר מנועי צמיחה נוספים, מלבד פעילות דמי הקצה הבינלאומיים, המושפעת מהגידול בהיקף הסחר המקוון ועשויה להיחשף לתחרות בטווח הבינוני-ארוך. לחברה אתגר בפיתוח מנועי צמיחה נוספים או כניסה לתחומי פעילות שבהם קיימים לה יתרונות יחסיים (כגון הרחבת פעילות בנק הדואר), לצורך שמירה על הרווחיות ותזרימי המזומנים".

צרו איתנו קשר *5988