כתב אישום: יו"ר עמותת צעירי חב"ד קיבל במירמה 3.5 מ' ש'

הרב יוסף אהרונוב מואשם, במסגרת הסדר טיעון, כי הורה לתורמי העמותה להעביר את התרומות לחשבון פרטי, תוך רישומן כהלוואות בספרים או אי-רישומן כלל ■ עורכי דינו: כל הכספים מהתרומות שימשו לפרויקט להצלת ילדי צ'רנוביל

פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

יו"ר ומנהל צעירי חב"ד, הרב יוסף אהרונוב, שהיה אחראי על גיוס תרומות לעמותה, פתח חשבון בנק פרטי והעביר אליו כספי תרומות בהיקף של מיליוני שקלים, מבלי לדווח לתורמים ולעמותה על קבלתם - כך נטען בכתב אישום שהגישה הבוקר (א') פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) לבית המשפט המחוזי בעיר כנגד יוסף אהרונוב, בגין ריבוי עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, שימוש במירמה, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס ועבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד.

לפי כתב האישום, שהוגש בידי עורכות הדין טלי נג'רי וליאת מנור במסגרת הסדר טיעון, אהרונוב שימש בשנים 2007-1999 ומשמש עד היום כיו"ר עמותת "אגודת צעירי חב"ד", שניזונה מכספי תרומות שהתקבלו מגורמים שונים בארץ ובחו"ל ומתמיכות אשר קיבלה מתקציב המדינה.

לפי האישום, אהרונוב שלט בעמותה ובעמותות הקשורות אליה, בפעילותה הפיננסית, בעובדיה, בתיעוד ורישום פעילותה הכספית, ולרוב פעל באמצעות אחרים שביצעו הוראות ומטלות אשר הטיל עליהם.

בכתב האישום נטען כי במסגרת שליטתו המוחלטת והבלעדית בעמותה ועל-מנת לקבל כספים במירמה בהיקף של מיליוני שקלים, ניהל אהרונוב את פעילותה הפיננסית של העמותה בשני מישורים: האחת גלויה לכל - והשנייה נסתרת מעיני החשב ורואה החשבון של העמותה וכן נסתרת מרשם העמותות ורשויות המדינה.

העלמת הכנסות

על-פי האישום, אהרונוב קיבל במירמה כספי תרומות שיועדו לחב"ד על-ידי כך שפתח חשבון בנק פרטי בבעלותו, על שם "חב"ד צ'רנוביל צ'ילדרן", והורה לתורמים מחו"ל להעביר לחשבון הנ"ל כספים. בהמשך הורה אהרונוב להנהלת החשבונות של העמותה לא לרשום את מלוא התרומות שהועברו לאותו חשבון וכן לרשום תרומות שנתקבלו כהלוואות.

אהרונוב מואשם כי אף נטל לעצמו שכר חודשי מהעמותה, למרות שלא היה רשאי לכך בהיותו חבר בוועד העמותה. לפי כתב האישום, הוא הורה להנהלת החשבונות לא לרשום בספרי העמותה כי שולם לו שכר חודשי, והצהיר בפני הרשויות כי הוא אינו מקבל שכר מהעמותה.

עוד על-פי האישום, אהרונוב הורה על רישום מוטעה של הוצאות השכר ששולמו לעובדים בעמותה.

לפי הנטען, בהסתמך על המצג הכוזב שהציג, העבירו תורמים מארה"ב לחשבון צ'רנוביל, משנת 2002 ועד שנת 2006, תרומות בסך כולל של כ-3.5 מיליון שקל, ואהרונוב קיבל במירמה את כספי התרומות הללו והעלים הכנסות נוספות, וכן סייע לעובדי העמותה להעלים הכנסות ולקבל תמיכות ממשרד החינוך שלא כחוק.

"הכספים נתקבלו במירמה בנסיבות מחמירות, בהתחשב בהיקפי הסכומים, בשיטתיות הפעולות, במשך הזמן שבו נתקבלו, בעובדה כי המדובר בתרומות אשר יועדו לעמותת 'צעירי חב"ד' ולהצלת ילדי צ'רנוביל, ובנאשם אשר ניצל את מעמדו הרם. בפעולותיו פגע הנאשם בשמה הטוב של 'צעירי חב"ד' ובאמון הציבור בה", נכתב באישום. "בפועלו כאמור נהג הנאשם, אגב מילוי תפקידו כיו"ר 'צעירי חב"ד', במירמה ובהפרת אמונים הפוגעת בעמותה".

עוד נטען באישום, כאמור, כי אהרונוב שימש כחבר ועד בעמותה ובמסגרת תפקידו הנ"ל, אסור היה לו לקבל שכר ממנה. לפי האישום, אהרונוב אף הצהיר לרשם העמותות כי אינו מקבל שכר מהעמותה, הגם שהפיק בתקופה הרלבנטית לאישום הכנסות מהעמותה ומריבית בסך כולל של כ-2.5 מיליון שקל, עליהם לא דיווח למס הכנסה. וזאת, נטען, במזיד ומתוך כוונה להתחמק ממס.

עוד נטען באישום כי בדוחות לשנים 2003-2007 שהגיש לפקיד השומה מסר הנאשם תרשומות כוזבות, לפיהן ההכנסות מריבית פטורות מניכוי מס, למרות שבפועל הכנסות אלה לא היו פטורות מניכוי מס בשל היותו תושב ישראל ולא תושב חוץ. בנוסף, לאחר פתיחת החקירה ולאור דרישת פקיד השומה, הגיש הנאשם לפקיד השומה דוחות, אך גם בהם לא דיווח על הכנסותיו.

נטילת אחריות

לפני כ-5 שנים, עם פתיחת החקירה, החלו מגעים בין אהרונוב ורשות המסים בעניין השומות האזרחיות שהוצאו לו ולעמותה. המגעים נוהלו מאז באופן רציף מול פקיד שומה ירושלים והבשילו לכדי הסדר אזרחי, שסלל את הדרך להסדר הטיעון במישור הפלילי, שנחתם בסוף השבוע שעבר.

כתב האישום שהוגש הבוקר והסדר הטיעון התאפשרו, בין היתר, בעקבות תשלום מס של 2.5 מיליון שקל, עליו הוסכם במסגרת ההסדר האזרחי מול רשות המסים - תשלום שצפוי להפחית, ככל הנראה, גם את גובה הקנס שיוטל על אהרונוב.

עם החתימה על הסדר הטיעון נסגרו השומות האזרחיות שהוצאו לאהרונוב, ועם ביצוע התשלום בפועל, ב-48 השעות האחרונות, הסכימה הפרקליטות להגיש את כתב האישום והסדר הטיעון המקלים.

סנגוריו של אהרונוב, עורכי הדין נתי שמחוני ואסף קליין ממשרד הרצוג-פוקס-נאמן, מסרו בתגובה: "הרב אהרונוב פועל במשך עשרות שנים במסירות אין-קץ למען המפעלים המבורכים של 'צעירי חב"ד'. הרב עושה לילות כימים כדי לאפשר לעמותה לשרוד בתנאים הקשים שבהם היא מצויה. תוך כדי ניהול המערכת המסועפת שבראשה הוא עומד, נעשו מעשים שהוא מביע את צערו עליהם ונוטל את האחריות לכך. עם זאת, חשוב להדגיש כי הרב אהרונוב לא נטל מעולם כספים לכיסו ואף לא מואשם בכך. כל הכספים שהתקבלו מכספי התרומות, שימשו לצורכי פרויקט נעלה להצלת ילדי צ'רנוביל".

עורכי הדין קובי גולדמן ואורי גולדמן, המייצגים את אהרונוב ואת העמותה בתיק השומה האזרחי של הפרשה, מסרו: "בעקבות מגעים אינטנסיביים שקיימנו לאחרונה עם רשות המסים, אהרונוב הסיר את המחדל לכאורה ושילם 2.5 מיליון שקל, באופן שסלל את הדרך לסיום ההליך הפלילי בהסדר טיעון מקל יחסית".