רשות ני"ע: כך גנבו לכאורה מנהלי השקעות בכירים 11 מ' ש'

משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר; שאול מאור, מבעלי בית ההשקעות מאור לוסקי; והדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל; חשודים כי גרפו רווחים של מיליוני שקלים על חשבון עמיתי קופות הגמל של פסגות

"משה גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי לשעבר בקופת הגמל גדיש בבית ההשקעות פסגות, ניצל את תפקידו בפסגות כדי לבצע ליצור עסקאות מתואמות מוכוונות שער מול חשבונות פרטיים בבית ההשקעות מאור לוסקי שנוהלו על-ידי שאול מאור, מבעליו של בית ההשקעות, ובסיועו של הסוחר הדר אושרת, ובאופן תרמיתי זה יצרו לעצמם השלושה רווחים אסורים של לפחות 11 מיליון שקל. זאת, על חשבונם של עמיתי קופות הגמל שנוהלו בפסגות עליהם היו אמונים" - כך טוענת רשות ניירות ערך, שהעבירה לאחרונה את תיק החקירה נגד השלושה לפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה).

רשות ניירות ערך מציינת כי החשד נגד השלושה הוא בגין ביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, עבירות חמורות מחוק העונשין ובהן עבירות שוחד, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים, מירמה והפרת אמונים בתאגיד וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

הפעילות העבריינית שהתבצעה לפי הנטען על-ידי השלושה בוצעה בין השנים 2008-2013. "פעילות זו נעשתה באמצעות ביצוע עסקאות מתואמות ופעולות מסחר מוכוונות שער בהיקפים משמעותיים, תוך ניצול מעמדם ותפקידם של החשודים בשוק ההון וכן תוך טשטוש והסתרה של חלוקת הרווחים האסורה, שכללה שימוש בחשבונות בני משפחה ומקורבים הן בארץ והן בחו"ל", טוענת הרשות.

גולדמן כיהן כאמור כמנהל ההשקעות הראשי בקופת הגמל גדיש בבית ההשקעות פסגות. בשלהי 2010 עבר לכהן כסמנכ"ל מנהל תחום כספי עמיתים באגף ההשקעות במנורה מבטחים. מאור הוא מבעליו של בית ההשקעות מאור לוסקי אחזקות בע"מ, העוסק בניהול תיקים וקרנות נאמנות. אושרת עבד משנת 2004 כמנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל.

בהודעתה מפרטת רשות ניירות ערך כי לפי החשד, בתקופה הרלוונטית לחקירה תיאם מאור עם גולדמן רכישת ניירות ערך שונים, כאשר הוא מודע לכך שאותם ניירות ערך יירכשו בהמשך על-ידי חשבונות פסגות. "בדרך זו ביצעו בין חשבונות פסגות לבין החשבונות הפרטיים במאור לוסקי מאות עסקאות מתואמות, בדפוס פעולה קבוע המתאפיין לרוב ברכישת ניירות ערך במהלך המסחר ומכירתם תוך זמן קצר בשער גבוה יותר לחשבונות פסגות. דרך פעולה זו הניבה רווח מובטח לחשבונות הפרטיים במאור לוסקי".

על-פי ממצאי החקירה, דפוסי פעולה אלה הביאו להשפעה על השער ולגריפת רווחים תרמיתיים בחשבונות הפרטיים במאור לוסקי, וזאת כאמור על חשבון חשבונות הלקוחות בפסגות.

"לפי החשד, גולדמן הוא זה שביצע את הפעילות המתואמת מצידה של פסגות מול החשבונות הפרטיים שבשליטת מאור, פעילות שהביאה לרווח תרמיתי המסתכם בלמעלה מ-2.5 מיליון שקל, אותו חלקו גולדמן ומאור באופן מתוחכם ומוסווה באמצעות חשבונות בארץ ובחו"ל".

פרשת ההפצות

בנוסף, על-פי החשד, אשרת, מאור וגולדמן פעלו באופן תרמיתי בניירות ערך לפחות ב-4 הזדמנויות שונות במהלך שנת 2008, שעניינן מכירות אחזקות של דסק"ש לדויטשה בנק, מתוך כוונה שדויטשה בנק תמכור לאחר מכן את ניירות הערך בשוק ו/או לחשבונות פסגות.

על-פי החשד, קודם ביצוע ההפצות על-ידי דויטשה, עליהן הופקד אושרת, דאג האחרון לעדכן את מאור אודותיהן. בעקבות מידע זה פעל מאור באחת משתי הדרכים הבאות:

א. ביצוע מכירות בחסר (שורט) באחד מהחשבונות הפרטיים. סמוך לאחר מכן, ומתוקף תפקידו, מכר אושרת מחשבון דויטשה את ניירות הערך במחירים נמוכים ממחיר המכירות בחסר אותן ביצע מאור בחשבונו. פעילות זו איפשרה למאור לסגור את הפוזיציה ברווחים משמעותיים אותם חלק עם אושרת. על-פי החשד, אושרת הסתיר ממנהליו את עובדת היותו צד לעסקאות אלה, ובכך קיבל את הסכמתם לביצוע הפעילות, מבלי שהביאו בחשבון את העובדה כי הוא חולק יחד עם מאור את הרווחים התרמיתיים בפעילות זו.

ב. מכירת ניירות הערך בהיקפים של מאות מיליוני שקלים, כאשר רובם ככולם נמכרים בתיאום ובידיעה של גולדמן לחשבונות פסגות, תוך שפעילות זו מותירה רווח של מיליוני שקלים, אותם חילקו החשודים זה עם זה.

לדברי רשות ניירות ערך, על-פי החשדות שעמדו בבסיס החקירה, כפי שתוארו בבקשת השחרור בתנאים עם פתיחתה, מאירועים אלה גרפו שלושת החשודים רווח המסתכם בסך העולה על 8.7 מיליון שקל, אותו חלקו זה עם זה באופן מתוחכם ומוסווה, לרבות שימוש בחשבונות-קש, לרבות כאלה המתנהלים מחוץ לגבולות ישראל.

פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) תבחן כעת את החומר שהועבר אליה מרשות ניירות ערך ותחליט האם להזמין את החשודים לשימועים לפני העמדה לדין פלילי.