הדירוג של קבוצת אלון הופחת ל-BBB; "עלול להמשיך לרדת"

בשבוע שעבר הצביעו המוסדיים המחזיקים באג"ח נגד הצעה לנקוט הליכים משפטיים, שימנעו מהחברה לבצע פעולות לתמיכה בחברה הבת אלון רבוע כחול, בעלת רשת המזון מגה

סניף מגה / צילום: איל יצהר
סניף מגה / צילום: איל יצהר

חברת S&P מעלות הפחיתה אתמול את דירוג החוב של קבוצת אלון, שבשליטת שרגא בירן והקיבוצים, בדרגה אחת, מ-BBB פלוס ל-BBB, בעקבות עלייה נוספת במינוף הקבוצה ושחיקה בפרופיל הנזילות שלה. S&P מעלות הותירה את דירוג החוב של אלון ברשימת מעקב עם השלכות שליליות בשל האפשרות לשחיקה נוספת בנזילות ולעליית המינוף, וציינה כי ללא נקיטת צעדים משמעותיים מצד החברה לשיפור הנזילות ולהפחתת המינוף, עשוי הדירוג לרדת ביותר מרמה אחת.

הפחתת הדירוג הנוכחית מגיעה לאחר שבחודש יולי השנה הופחת הדירוג ברמה אחת מ-A מינוס ל-BBB פלוס. בחברת הדירוג מציינים כי בחודשים האחרונים ירד שווי תיק ההשקעות של קבוצת אלון ב-20% בשל הקריסה בשוויה של החברה הבת אלון רבוע כחול (בעקבות הסדר החוב בחברה הנכדה מגה קמעונאות) ועקב ירידות של 20% במניות חברת הזיקוק דלק US, ושל 12% במניות אלון גז (שמחזיקה ב-4% ממאגר הגז תמר).

השחיקה בשווי הנכסים תרמה לדברי חברת הדירוג לעלייה ברמת המינוף של קבוצת אלון לרמה של 90%, וזאת כאשר היא טרם ביצעה מהלכים לשיפור הנזילות החלשה שלה. בנוסף, מציינים ב-S&P מעלות כי לקבוצת אלון צורכי נזילות של כ-340 מיליון שקל בשנה הקרובה, כאשר מולם עומדים מקורות ודאיים בסכום של 255 מיליון שקל בלבד. סכום צורכי הנזילות כולל בחובו 50 מיליון שקל ששולמו לאחרונה לחברה הבת אלון רבוע כחול תמורת רכישת 8% ממניות החברה הנכדה, חברת הדלק דור אלון.ב-

S&P מעלות מציינים לחיוב את ההסכמה שקיבלה אלון רבוע כחול מצד נושיה, להשגת הסדר חוב כולל עימם (בהיקף של 900 מיליון שקל), שבבסיסו דחיית תשלומי קרן החוב בחמש שנים. "לדעתנו, הסכם זה, אם ייחתם, יקנה לאלון רבוע כחול גמישות מסוימת לארגון מחדש של עסקיה ולמימוש נכסים בצורה מבוקרת. מנקודת המבט של החברה האם, קבוצת אלון, מדובר להערכתו בהתפתחות חיובית", כותבים בחברה הדירוג.

הריבית תעלה

בעקבות הורדות הדירוג האחרונות, תיאלץ קבוצת אלון להגדיל את תשלומי הריבית שהיא משלמת ל-5.6% בשנה (בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן), לעומת ריבית צמודת מדד של 5.35% אותה שילמה החברה בעת הנפקת האג"ח ב-2007. מדובר בריבית גבוהה עבור אג"ח שאמורה להיפרע עד 2023 ועקב כך העדיפו המשקיעים המוסדיים להמשיך ולהחזיק בסדרת האג"ח, שהיקפה מגיע ל-1.8 מיליארד שקל, ולוותר על הצעה לפירעון מוקדם שיקבלו מהחברה בתחילת השנה.

בשבוע שעבר הצביעו המוסדיים המחזיקים באג"ח ברוב מכריע של 84%, נגד הצעה שהועלתה להורות לנאמן האג"ח לנקוט בהליכים משפטיים שימנעו מהחברה מלבצע פעולות לתמיכה באלון רבוע כחול ודרכה גם ברשת השיווק מגה שבבעלותה המלאה. כחלק מהצעדים הללו, הסכימה כאמור קבוצת אלון להזרים לאלון רבוע כחול 50 מיליון שקל תמורת כ-8% ממניות רשת תחנות הדלק דור אלון.

המוסדיים, שמחזיקים באג"ח הפרטיות של קבוצת אלון, התנגדו תחילה לעסקה, אולם לבסוף אישרו אותה כאמור, לאחר שהובטח להם כי בעלי המניות יפסיקו למשוך דמי ניהול ויעמידו לטובת החברה פיקדון של 15 מיליון שקל, לפיצוי בגין כל נזק ישיר שייגרם לקבוצת אלון מהמהלך.

כמו כן הובטח להם ש-80% ממניות דור אלון שיירכשו על-ידי הקבוצה ישועבדו שיעבוד ראשון לטובתם, והיתרה בשיעבוד שני נחות, כאשר קבוצת אלון גם תתחייב שעד סוף השנה לא תעביר כספים נוספים לתאגידים שבשליטתה, ועד אמצע 2016 היא לא תתחייב ולא תאריך התחייבות קיימת להעברת כספים לתאגידים אלו.

בתוך כך הודיעה היום חברת מידרוג על המשך בחינת הדירוג עם השלכות שליליות של אג"ח רבוע נדל"ן, גם היא בשליטת אלון רבוע כחול. זאת, לאחר שרבוע נדל"ן הסכימה להפחית ב-9% את דמי השכירות שהיא גובה מהחברה האחות, רשת מגה, בשנתיים הקרובות. ההנחה תפחית את הכנסות רבוע כחול נדל"ן ב-10 מיליון שקל בשנה, ועלולה להוביל להפחתה של 13 מיליון שקל בשווי נכסיה המושכרים למגה.

במידרוג מציינים כי בחינת הדירוג מתבצעת לאור אתגרים עסקיים רבים העומדים בפני מגה קמעונאות ורמת אי הודאות הנגזרת מכך באשר ליכולתה לעמוד בכלל חוזי השכירות אל מול רבוע כחול נדל"ן. "להערכתנו, בטווח המיידי לרבוע כחול נדל"ן יהיו אתגרים לייצוב נכסיה (החלפת שוכרים או מכירה של 11 הסניפים שסוכם כי מגה תפנה). בחינת הדירוג משקפת את חשיפת החברה לסיכון ירידת דמי השכירות או ביטול חוזים וכנגזרת חשיפת החברה להמשך ירידת ערך בשווי הנכסים", מציינים במידרוג.

מבנה קבוצת אלון
 מבנה קבוצת אלון

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988