מזרחי טפחות לא חושש - וממשיך להגדיל את האשראי למשכנתאות

רווחי הבנק ממשכנתאות עלו ב-7% ל-310 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, יותר משליש מסך רווחי הבנק בתקופה זו

אלדד פרשר / צילום: תמר מצפי
אלדד פרשר / צילום: תמר מצפי

בנק מזרחי טפחות  הציג רווח נקי של 316 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה, עלייה של 1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הבנק רשם תשואה להון של 11.5% - ירידה לעומת תשואה של 12.6% ברבעון המקביל, אולם הדבר נובע מעלייה של כמיליארד שקל בהון העצמי, ל-11.6 מיליארד שקל.

הכנסות הבנק מריבית גדלו ב-4.5% ל-893 מיליון שקל, בעוד שסך ההכנסות גדל ב-11% ל-1.44 מיליארד שקל. ההוצאות התפעוליות עלו ב-4% ל-821 מיליון שקל, אך מזרחי טפחות הצליח לשפר את יחס היעילות התפעולית ל-56.9% מ-60.8%. אם לא יהיו הפתעות מיוחדות, גם ברבעון השלישי יוכרז כבנק היעיל ביותר מחמשת הגדולים.

ההכנסות מעמלות עלו ברבעון החולף ב-1.1% ל-358 מיליון שקל. הבנק רשם הוצאות להפסדי אשראי בסך 61 מיליון שקל, עלייה משמעותית לעומת 5 מיליון שקל ברבעון המקביל, שהיה רבעון חריג בהפרשות בשל גביית חובות שבגינן הפריש כבר בעבר (ריקברי). לשם ההשוואה, ברבעון הקודם ביצע הבנק הפרשה של 40 מיליון שקל, וברבעון שלפניו - 35 מיליון שקל.

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה רשם מזרחי טפחות עלייה של 0.5% ברווח הנקי ל-894 מיליון שקל, גידול של 9% בהכנסות ל-4 מיליארד שקל, עלייה של 7% בהוצאות ל-2.4 מיליארד שקל וכן הפרשות להפסדי אשראי בסך 136 מיליון שקל, בהשוואה ל-23 מיליון שקל ב-9 החודשים הראשונים ב-2014.

תיק האשראי של הבנק עמד בסוף הרבעון השלישי על 158 מיליארד שקל, עלייה של כמעט 8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. סך האשראי הקמעוני עמד על 130.7 מיליארד שקל, גידול של 10% - מזה אשראי למשקי בית בסך 21.6 מיליארד שקל (גידול של 8%), משכנתאות בהיקף 99.3 מיליארד שקל (גידול של 10%) ואשראי לעסקים קטנים בסך 9.8 מיליארד שקל (עלייה של 14.4%). מנגד, היקף פיקדונות הציבור עלה ל-158.1 מיליארד שקל, עלייה של 5%.

מזרחי טפחות הוא השחקן הגדול ביותר בשוק המשכנתאות. ברבעון השלישי רשם הבנק הכנסות בסך 210 מיליון שקל ממשכנתאות, עלייה של 11%. בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בתחום זה ב-605 מיליון שקל, עלייה של 12.5%.

נתח גדול יותר הולך למשכנתאות

רווחי הבנק ממשכנתאות הסתכמו ב-310 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, עלייה של 7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. רווח זה מהווה 34.7% מסך הרווח הנקי של הבנק, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד עמד חלקו של הרווח מהמשכנתאות על 32.5%. במילים אחרות, הרווחים מהמשכנתאות תופסים השנה נתח גדול יותר מסך הרווח של הבנק.

"על רקע המשך הפעילות המוגברת בשוק הנדל"ן בכלל והמשכנתאות בפרט, שומר מזרחי טפחות על מעמדו המוביל בענף, עם נתח שוק של כ-35% בתחום ההלוואות לדיור", מסר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר. "זאת, תוך הקפדה על מדיניות חיתום שמרנית ושמירה על שיעור מימון ויחס החזר נמוכים, ובחינה עקבית ומדוקדקת של מרכיב הסיכון בתיק, גם למקרה שיתממש תרחיש של עלייה בריבית בנק ישראל והרעה במצב הכלכלי".

אלון גלזר, סמנכ"ל השקעות בלידר שוקי הון, מציין כי "הצמיחה החדה באשראי היא הסיפור בדוח הזה. ברבעון האחרון יש שם צמיחה של 3.7%, ומתחילת השנה יש עלייה של 7%. מרבית הצמיחה היא ממשכנתאות, כאשר הבנק ממשיך במדיניות של צמיחה חדה במשכנתאות בהשוואה לסקטור, וזאת בניגוד לחלק מהבנקים שמעריכים שיש סיכון בהגדלה משמעותית במשכנתאות. מזרחי טפחות ממשיך להגדיל את המשכנתאות ונהנה מרווחיות גבוהה מהתחום". גלזר ממליץ על המניה ב"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 56 שקל, גבוה ב-22% ממחיר השוק.

תוצאות בנק מזרחי טפחות
 תוצאות בנק מזרחי טפחות

צרו איתנו קשר *5988