קרבות הבוץ על מינוי מנהל המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות

עו"ד קמיל עטילה טען כי ועדת המכרז לתפקיד פוזרה, וזאת רק בשל כוונתה למנותו בניגוד לעמדת פרקליט המדינה שי ניצן ■ ביה"ד דחה את עתירתו: "לא היו שום שיקולים זרים בהחלטה להחליף את הרכב הוועדה"

שי ניצן / צלם: איל יצהר
שי ניצן / צלם: איל יצהר

מנהל/ת המחלקה הפיסקאלית הוא אחד התפקידים החשובים בפרקליטות המדינה. המחלקה אחראית על תיקי המס האזרחיים והפליליים שמגיעים לבית המשפט העליון, ולהחלטותיה יש השלכות בסכומי-עתק.

למרות האמור, התפקיד אינו מאויש מאז פרשה ממנו לפני כשנה עו"ד יעל ורבה. ועדת מכרז בראשות השופט המחוזי בדימוס דן ארבל אמנם התכנסה, ריאיינה מועמדים והחלה בהליך בחירת מנהל למחלקה פיסקאלית. ואולם, בתחילת אוגוסט היא פוזרה בשל אילוצים שונים, והוחלט למנות ועדת מכרז חדשה תחתיה.

בינתיים, אחד המועמדים המובילים לתפקיד, עו"ד קמיל עטילה, פרקליט במחלקה הפיסקאלית, מנהל מאבק משפטי עיקש נגד פיזור הוועדה.

בעתירה שהגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, העלה עטילה טענות קשות ביותר בנוגע לעבודת הוועדה. בין היתר טען עטילה כי הוועדה פוזרה בשל הכוונה של רוב חברי ועדת הבחירה לבחור בו בניגוד לעמדת פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן.

עטילה טען כי שיקול-דעתו של פרקליט המדינה הוא המועדף על-ידי נציב שירות המדינה, וכי הנציבות ניסתה בהליך פסול ובלתי תקין להגן על עמדת פרקליט המדינה, עד כדי ניסיון לפזר את חברי הוועדה - למעט פרקליט המדינה עצמו, ולמנות חדשים תחתם.

ואולם, בפסק דין שקיבל אתמול (א') שופט בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, תומר סילורה, נדחו באופן נחרץ הטענות שהעלה עטילה נגד נציבות שירות המדינה ונגד הבוס שלו, עו"ד שי ניצן.

"בנסיבות שנוצרו, החלטת נציבות שירות המדינה להחליף את הרכב הוועדה להרכב חדש היא החלטה נכונה וסבירה... הנציבות פעלה מתוך שיקולים ענייניים, הוגנים, ובכל אופן לא היו לה שום שיקולים זרים בהחלטתה להחליף את הרכב הוועדה", פסק השופט ומתח ביקורת חריפה ביותר על עטילה. "טענות המבקש חמורות ביותר באופיין, ואני דוחה אותן", כתב.

לדבריו, "מצער לקרוא את טענותיו הקשות והחמורות של המבקש כנגד נציבות שירות המדינה, ולפיהן החלטתה התקבלה משיקולים זרים ובלתי כשרים, תוך הטלת דופי בנציבות ואף תוך סגנון תקיף מדי, שאינו הולם פרקליט המייצג את המדינה והמבקש לכהן בה בתפקיד בכיר".

בסופו של דבר, השופט ציין כי "כל הנוגעים בדבר מועסקים באותה מערכת, וראוי היה שעו"ד עטילה היה נותן קצת יותר אמון ו/או קרדיט במערכת בה הוא מועסק (בהצלחה) כבר מספר שנים.

"בכל מקרה, בניגוד לתחושותיו של עטילה, שום קונספירציה לא הוכחה כאן, ולא הוכח שנעשה כאן מחטף על-ידי מאן דהוא, ולא מצאתי שמישהו בחש מאחורי הקלעים בניסיון לטרפד את מינויו של עטילה". 

בתחילת מאי התכנסה ועדת המכרז בראשות השופט ארבל, אשר בה היו חברים גם פרקליט המדינה, עו"ד שי ניצן; היועצת המשפטית של מינהל הכנסות המדינה, עו"ד טלי דולן; ונציג ארגון הפרקליטים, עו"ד מאור אבן חן. בפני הוועדה הופיעו והתראיינו 7 מועמדים לתפקיד מנהל המחלקה הפיסקאלית.

ואולם, זמן קצר לאחר הריאיונות, התבשרו המועמדים כי הוועדה התפזרה ללא החלטה, בשל העובדה שארבל נאלץ לעזוב את הדיונים ולשהות לצד אמו החולה, שהלכה לעולמה ימים ספורים לאחר מכן.

זמן קצר לאחר שהוועדה התפזרה, הגיעו לנציבות השגות נגד חברותה בוועדה של עו"ד טלי דולן, בטענה כי בעלה, עו"ד יוסי דולן, הוא עורך דין בתחום המס, ולכן יש בעיה עם היותה חברה בוועדה.

בהמשך, לאור הדברים הללו, הוחלט בנציבות שירות המדינה על כינוס ועדת מכרז בהרכב חדש. הוועדה החדשה לא כונסה עד היום, בשל הסכסוך המשפטי בין עו"ד עטילה לבין נציבות שירות המדינה.

"נגיש בקשת רשות ערעור"

כאמור, לאחר פיזור הוועדה המקורית הגיש עו"ד עטילה עתירה לבית הדין לעבודה, שבה טען כי לא היה מקום להחלטה לפזר אותה. "משהתכנסה הוועדה ופעלה כנדרש וכדין, אין כל הצדקה, והדבר אף אינו חוקי, לבטל את הרכבה של הוועדה ולמנות חברי ועדה חדשים במקומה", טען עטילה באמצעות באת-כוחו, עו"ד סיגל פעיל.

לגישת עטילה, הוועדה עמדה לסיים עבודתה באותו היום בו התכנסה, ולאור הנסיבות, "קיים חשש ממשי כי טמונים בהחלטה (לפזרה) שיקולים זרים".

בית הדין לעבודה דחה, כאמור, את טענותיו של עטילה. "לאור שרשרת האירועים שהתרחשה, החלטת נציב שירות המדינה לכנס ועדת בוחנים חדשה הייתה כורח המציאות, ובניגוד לטענות העותר, לא מדובר בקונספירציה או בפעולה ממניעים זרים", פסק.

השופט דחה, כאמור, את הטענות שהעלה עטילה בדבר התערבותו של שי ניצן. בנוסף, בית הדין ציין כי הוא מסכים לעמדת הלשכה המשפטית של נציבות שירות המדינה, לפיה היה מקום להחליף את עו"ד טלי דולן ואת הרכב הוועדה כולו.

"בהקשר זה אציין את הברור מאליו, לפיו אסור לבעל תפקיד ציבורי להימצא במצב של ניגוד עניינים... בענייננו, מבלי להטיל דופי בעו"ד דולן, אכן עולה כי לכל הפחות מבחינת מראית פני הדברים, נכון היה כי לא הייתה יושבת כחברת הוועדה לתפקיד, וזאת בשים לב לכך שקשרי העבודה שבין בעלה לבין המחלקה הפיסקאלית יכולים להשפיע על שיקול-דעתה כחברת ועדת בוחנים לבחירת מנהל לאותה מחלקה ממש".

כן כתב השופט כי אין זה ראוי שעו"ד דולן כחברת ועדה תבחר את מי שאמור לעבוד בעתיד מול בעלה, "ודי בפגיעה במראית פני הדברים כדי לפסול את עו"ד דולן מלהמשיך לשבת כחברת הוועדה".

לאור האמור, בית הדין לעבודה סיכם כי "במצב הדברים הקיים, החלטת נציבות שירות המדינה לכנס את הוועדה בהרכב חדש היא החלטה שעומדת במתחם הסבירות".

ולבסוף, השופט כתב כי גם אם נותר לו "צל-צלו של ספק" כי החלפת הרכב ועדת הבוחנים היא החלטה נכונה שעומדת במתחם הסבירות, ואין לבטלה - "הרי שבמהלך התקופה שמיום החלטת הנציב על החלפת הרכב הוועדה התווספו פגמים נוספים, שבית הדין לא יכול להתעלם מהם, שיש בהם כדי להצדיק את החלטת הנציבות לפסול את ועדת הבוחנים הראשונה מלהמשיך ולדון במכרז.

הפגמים עליהם מדבר השופט הם פרסומים בעיתון "הארץ" בנוגע להליך המכרז, שלפיהם חברי הוועדה החיצוניים, ארבל ודולן, סברו כי המועמד הראוי הוא עו"ד עטילה, ואילו פרקליט המדינה ניצן ועו"ד מאור אבן חן תמכו במועמדותו של ניר סרי מפרקליטות מחוז ירושלים.

"הכיצד ניתן להחזיר את אותו הרכב ועדה, כאשר לכאורה בעיתונות הכתובה כבר הוכרז שמו של הזוכה ו/או ידוע באיזה מועמד כל חבר ועדה בחר?", שאל/קבע השופט. "למרבה הצער, בנסיבות העניין, הוועדה המקורית איבדה את אמון הציבור, שעה שסודיות דיוני הוועדה נפגעה, והציבור נחשף לעמדות חבריה", סיכם.

עו"ד סיגל פעיל ממשרד אשר חלד, באת-כוחו של עטילה, מסרה בתגובה: "בכוונתנו להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה המצערת שניתנה, לאחר שהשופט כבר הביע עמדתו מראש, בטרם שמע עדויות והוגשו הסיכומים. ההחלטה סותרת בתכלית הלכות משפטיות של בית המשפט העליון, הקובעות כי המדינה לא יכולה לפסול חברי ועדת מכרז ללא הליך תקין ומוקפד".

עו"ד ניר סרי, המתמודד הבולט מול עטילה לתפקיד, יוצג בהליך בידי עו"ד רועי בלכר ממשרד גולדפרב-זליגמן. 

צרו איתנו קשר *5988