מתי מותר למעסיקים לבצע בדיקת פוליגרף לעובדיהם?

מצד אחד, פוליגרף יכול להביא תועלת ככלי עזר לבירור האמת ביחס להתנהגות העובד, ויש לו השפעה הרתעתית; ומצד שני, זהו כלי שמהימנותו ויעילותו עדיין שנויות במחלוקת

מכשיר פוליגרף / צילום: רויטרס
מכשיר פוליגרף / צילום: רויטרס

אחד הצעדים הראשונים שמפכ"ל המשטרה הנכנס, רוני אלשיך, הצהיר כי בכוונתו לעשות בתפקידו החדש, הוא בדיקות פוליגרף תקופתיות לקציני המשטרה. לפניו דרשה שרת התרבות והספורט, מירי רגב, מכמה מעובדי לשכתה לעבור בדיקות פוליגרף במטרה לחשוף הדלפות של עובדים לתקשורת, וכך שוב עלתה לדיון ציבורי הסוגייה הרגישה של ביצוע בדיקות פוליגרף לעובדים על-ידי מעסיקיהם.

מצד אחד, פוליגרף יכול להביא תועלת ככלי עזר לבירור האמת ביחס להתנהגות העובד/ת, ויש לו השפעה הרתעתית; ומצד שני, זהו כלי שמהימנותו ויעילותו עדיין שנויות במחלוקת מהותית.

עו"ד גל גורודיסקי, מומחה לדיני עבודה ופנסיה, מדגיש כי מערכת המשפט קבעה שיש להטיל ספק ביחס לאמינות הפוליגרף. "ספקנות זאת נתמכת גם על-ידי משפטנים וגם על-ידי פסיכולוגים, וזאת בין השאר לאור העובדה שתוצאות הבדיקה מושפעות מאופן ביצוע הבדיקה וזהות הבודק, ובכל מקרה התוצאות אינן ודאיות אלא תוצאה סטטיסטית", הוא אומר.

מעבר לכך, בתי משפט הכירו בכך שחקירה במכשיר פוליגרף היא הליך חודרני מאוד ועלולה להיות חוויה משפילה ולא נעימה לנבדק, שפוגעת בפרטיותו ובכבודו. ובכל זאת, כפי שאומר עו"ד גדעון רובין, מומחה לדיני עבודה ממשרד רובין-שמואלביץ, בתחום יחסי עבודה, השימוש בבדיקת פוליגרף הופך נפוץ יותר ויותר.

"ההלכה המשפטית שאומצה בבתי הדין לעבודה קובעת כי בדיקת הפוליגרף תהיה קבילה כראיה אם הצדדים נתנו את הסכמתם החופשית הן לעצם עריכת הבדיקה והן להגשת תוצאותיה במסגרת ההליך. כלומר, לא די בכך שעובד יסכים לביצוע הבדיקה כדי שהמעסיק יוכל להגיש את תוצאותיה כראיה, אלא יש לקבל את הסכמתו גם לעצם ההגשה".

- האם עובד מחויב לעבור בדיקת פוליגרף כאשר המעסיק דורש זאת?

רובין: "אין חובה כזאת בחוק, ומעסיק אינו רשאי להפעיל לחץ באמצעות הצבת הבדיקה כתנאי להמשך העסקה של עובד. בית הדין הארצי פסק כי עובד רשאי לסרב לביצוע הבדיקה, מבלי שהמעסיק ייתן לכך משקל כלשהו בהחלטותיו. משמעות הדבר היא שבית הדין לעבודה עלול לחייב מעסיק שהחליט לפטר עובד שסירב לבדיקת פוליגרף בתשלום פיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

"יתרה מזאת, לפי הפסיקה, הסכמת עובד לביצוע הבדיקה, בתוך ויתור מצדו על זכויותיו (למשל, ויתור על פיצויי פיטורים אם יימצא דובר שקר), היא חסרת תוקף". 

- באילו מקרים בכל זאת ייעשו בדיקות פוליגרף במסגרת העבודה?

"בית הדין הארצי לעבודה לא שלל באופן גורף דרישה של מעסיק מעובדו להיבדק בבדיקת פוליגרף, כאמור - ובלבד שהבדיקה תיעשה בהסכמת העובד, בתוך שמירה על פרטיותו ובאופן מידתי. אם אכן נתן העובד את הסכמתו החופשית, המעסיק רשאי למשל להביא בחשבון את תוצאות הבדיקה במסגרת כלל שיקוליו בהליך פיטורים.

"לאחרונה אף פסק בית הדין האזורי בבאר-שבע כי כאשר עובד מבקש להפריך טענות שהועלו נגדו ומציע לערוך את הבדיקה מיוזמתו, תום-הלב מצווה שהמעסיק ישלח את העובד לבדיקה".

עו"ד ירון הורוויץ, מומחה לדיני עבודה ושותף במשרד נשיץ-ברנדס-אמיר, מציין כי היועץ המשפטי לממשלה פרסם קובץ הנחיות המחייב את כל משרדי הממשלה בנוגע לבדיקות פוליגרף.

ההנחיות קובעות כמה דברים:

א. בדיקת הפוליגרף לא תהיה בעלת משקל ראייתי עצמאי בגיבוש תוצאות ומסקנות החקירה, אלא כלי עזר משלים.

ב. בכל מקום שתוצאות בדיקת הפוליגרף מצביעות על אי-אמירת אמת, מן הראוי, לשם הגברת אמינות התוצאות, לאפשר לנבדק לעבור בדיקה נוספת.

ג. אין לפרסם תוצאות בדיקת הפוליגרף, משום שהיא נתפסת בציבור כבדיקה של "מכונת אמת".

ד. יש להבטיח כי הסכמה לבדיקת פוליגרף תינתן על בסיס מודעות מלאה למהות הבדיקה, פרטיה ומהימנותה.

ה. בדיקת הפוליגרף תיעשה רק במסגרת חקירה על-פי דין ורק במסגרת בדיקת עבירות חמורות פליליות או משמעתיות ובהיעדר דרך חקירתית אחרת למיצוי החקירה.

- על פניו, נראה כי השרה מירי רגב לא פעלה על-פי ההנחיות הללו.

הורוויץ: "על פניו, מתיאור האירועים בלשכת השרה רגב, נראה כי הנחיות היועמ"ש לא קוימו כהלכה. אם כל עובדי הלשכה נדרשו להיבדק בפוליגרף, לא נראה שהתגבש חשד ממוקד בעובד מסוים, אלא חשד קולקטיבי בכלל עובדי הלשכה. החשד הרלוונטי הוא הדלפות מתוך שיחות שהתקיימו בלשכה, ואין המדובר בסודות מדינה, אלא בהדלפות של שיחות שתוכנן גורם מבוכה לשרה, אך לא יותר מכך. לכן נראה שאין מדובר בעבירות שחומרתן יכולה להצדיק דרישה לבדיקה בפוליגרף".

- ואם ייטען שהייתה הסכמה של כל העובדים להיבדק בפוליגרף?

"גם במצב כזה, לכל הפחות ניתן להטיל ספק בחופש ההסכמה של עובדים במצב דברים זה. בתי הדין לעבודה מטילים ספק גדול ביכולת של עובד להתנגד ל'בקשה' או 'הצעה' לבדיקת פוליגרף, כאשר חרב הפיטורים או ההרחקה מעמדת השפעה מונפת כלפי מי שאינו נענה להצעה".

כללי הפוליגרף: הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

הבדיקה היא כלי עזר משלים, ומסקנות החקירה לא יכולות להסתמך עליה בלבד.

במקרה שנמצא כי הדובר לא אמר אמת, ראוי לאפשר בדיקה נוספת.

אין לפרסם את תוצאות הבדיקה.

יש להבטיח שהנבדק מודע למהות הבדיקה, פרטיה ומהימנותה.

הבדיקה תיעשה רק במסגרת חקירה על-פי דין ובמסגרת בדיקת עבירות חמורות פליליות או משמעתיות ובהיעדר דרך אחרת למיצוי החקירה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988