3 משרדי ממשלה בעד דחיית פינוי שדה דב; המדינה: לפנות בהקדם

כך עולה מתגובת המדינה לעתירת ארקיע נגד הפסקת הטיסות האזרחיות בשדה דב ■ עמדת הממשלה, משרד ראש הממשלה והאוצר, כמו גם משרדים נוספים, גורסת כי אין לדחות את מועד הפינוי - וזו נותרה עמדת המדינה בעתירה

תגובה שהעבירה אתמול (א') פרקליטות המדינה לבג"ץ בעתירה שהוגשה על-ידי חברת ארקיע כנגד הפסקת הפעילות האזרחית בשדה דב מגלה כי בעוד עמדת המדינה הרשמית, אותה מובילים משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, גורסת כי אין לדחות את פינוי השדה האזרחי משדה דב, יש גם משרדי ממשלה שעמדתם כפי שמוצגת לבג"ץ שונה.

כך, התגובה לבית המשפט מגלה כי משרדי התחבורה, הבריאות והתיירות מצדדים בדחיית מועד הפסקת הפעילות האזרחית בשדה דב וקביעתו למועד מאוחר יותר הסמוך למועד הפינוי של שדה התעופה הצבאי הפועל במקום. חשוב להדגיש כבר כעת כי למרות העמדה המנוגדת של המשרדים האמורים, עמדת משרד ראש הממשלה ועמדת משרד האוצר לא השתנתה.

בעתירה לבג"ץ נטען כי החלטת הממשלה על הפסקת הפעילות האזרחית בשדה דב בחודש יוני 2016, שנתיים וחצי ויותר לפני מועד הפסקת הפעילות הצבאית, לוקה בחוסר מידתיות שכן הליכי התכנון של הקרקע מצויים בשלבים התחלתיים שיארכו על-פי ההערכות שנים ארוכות.

עוד נטען בעתירה, כמו גם בעתירה נוספת שהוגשה באותו הנושא על-ידי עיריית אילת, כי הפסקת הטיסות האזרחיות משדה דב ואליו תביא ל"מכת מוות" על העיר הדרומית שתושביה משתמשים בשדה דב כ"תחנה מרכזית" וכנקודת חיבור למרכז הארץ עבור חולים ואנשי עסקים, וכי לא נבחנו חלופות ראויות שעשויות למנוע את הפגיעה בתעופה הפנים ארצית.

"פגיעה במטופלים המוטסים"

בתגובה שהעבירה אתמול פרקליטות המדינה לבג"ץ, לקראת הדיון בעתירות שייערך ביום חמישי הקרוב ה-21.1.16 בבוקר, מוצגת עמדת משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית שקובעת כי יש לדחות את מועד הפינוי של השדה האזרחי וזאת בשל מספר סיבות. הסיבה הראשונה גורסת כי "העיכוב בהליך התכנוני, שיוביל להערכת משרד התחבורה לכך שהיתרי בנייה לא יוצאו לפני מועד הפינוי בפועל של השדה על-ידי חיל האוויר... בכל מקרה הגבלות הבנייה על סביבת השדה יוותרו בעינן גם לטובת הפעילות הצבאית, כלומר, הפסקת הפעילות האזרחית לא תקל על הגבלות הבנייה שמטיל השדה על סביבתו".

הסיבה השנייה מתייחסת להשפעה על הנוסעים לאילת ועל-פי התגובה לבית המשפט הסגירה תהווה פגיעה בשירות לנוסעים לאילת וממנה בשל הארכת זמן הנסיעה ועל-פי חוות דעת כלכלית שגובשה על-ידי רשות התעופה האזרחית הפסקת הפעילות האזרחית בשדה עשויה להוביל לירידה של כ-30% במספר הנוסעים לאילת וממנה. עוד נטען על-ידי משרד התחבורה ורשות התעופה האזרחית כי היעדר חלופה לשדה כמו גם סגירתו הצפויה של שדה התעופה בהרצליה היא סיבה נוספת לדחייה.

כאמור, גם משרד הבריאות תומך בדחיית מועד הפינוי של השדה האזרחי. על-פי עמדת המשרד: "סגירת שדה דב עלולה לגרום לפגיעה במטופלים המוטסים לקבלת שירותים רפואיים באזור המרכז דרך שדה תעופה זה. משרד הבריאות עמד על כך שהשירותים הרפואיים הניתנים באילת הם מצומצמים יחסית, בשל גודל האוכלוסייה ובשל ריחוקה הגיאוגרפי מכל מרכז רפואי אחר. לשדה דב חשיבות בהקשר זה, וניתוב התעופה לנתב"ג לא מהווה חלופה ראויה מאחר שהוא מסרבל מאוד את משך הנסיעה. בנוסף , סגירת שדה דב עלולה להוביל להפסקת שירותם של רופאים מומחים ואנשי מקצועות הרפואה העובדים בכל רחבי הארץ ומגיעים לאילת על בסיס קבוע".

במקביל, עמדת משרד התיירות מתמקדת בפגיעה הצפויה לתיירות בעיר הדרומית: "כתוצאה מסגירת שדה דב עלולה להיגרם פגיעה חמורה לתיירות לעיר אילת. על כן, הציע משרד התיירות לשקול את דחיית מועד הפינוי עד לאיתור חלופה לשדה תעופה פנים ארצי באזור המרכז".

"אין מקום לדחות את מועד הפסקת הפעילות"

כאמור, בעוד עמדתם של חלק ממשרדי הממשלה תומכת בדחיית הפינוי, עמדת המדינה נותרה שאין לדחות את פינוי השדה כפי שנכתב בסוף תשובת הפרקליטות לבית המשפט: "המדינה סבורה כי דין העתירה להידחות תוך חיוב העותרים בהוצאות... כפי שקבע מנכ"ל משרד ראש הממשלה, נקודת המוצא שהתקבלה על-ידי הממשלה - היא שיש לפנות את שדה דב בהקדם האפשרי, ולקדם תכניות למגורים באזור שיתפנה".

בין היתר נטען במסגרת עמדת המדינה כי דין העתירה להידחות בשל השיהוי שבהגשתה כאשר פינוי השדה נקבע כבר בשנת 2012. עוד נכתב בסיכום תשובת המדינה לבג"ץ כי "מעבר לכל האמור לעיל, דין העתירה להידחות אף מחמת היעדר עילה. כפי שתואר בהרחבה לעיל, מנכ"ל משרד ראש הממשלה שקל את כלל השיקולים והנתונים הרלוונטיים, ושמע את נציגי משרדי הממשלה וגורמים אחרים. ככלות הכול, מסקנת מנכ"ל משרד ראש הממשלה הייתה כי אין מקום לדחות את מועד הפסקת הפעילות האזרחית בשדה דב ללא הסכמה עם מנהלי הגוש הגדול, וזאת בשל הסיכון שיהיה בכך לדחיית השיווקים, על ההשלכות השליליות הכרוכות בכך על ישימות פרוייקט מעבר צה"ל לנגב. כפי שקבע מנכ"ל משרד ראש הממשלה, דחיית מועד הפסקת הפעילות האזרחית עלולה להיות כרוכה בסיכונים כספיים בסכומים גדולים ביותר, שאין מקום לנוטלם. על כן, כאמור, החליט מנכ"ל משרד ראש הממשלה שלא לדחות את מועד הפסקת הפעילות האזרחית בשדה דב ולהותירו בחודש יוני 2016".

נזכיר כי פינוי שדה דב, הן האזרחי והן הצבאי, שעתיד להסתיים עד 2019 עתיד לפנות מקום לבניית אלפי יחידות דיור חדשות על השטח שנמצא בשטח השיפוט של העיר תל-אביב. מדובר באחת מעתודות הקרקע המשמעותיות ביותר לבנייה באזור המרכז.