נדחתה בקשת רונאל פישר להסרת חיסיון עו"ד-לקוח של אלון חסן

ביהמ"ש דחה את בקשת עו"ד רונאל פישר לקבוע כי אלון חסן ורעייתו ואילון מכלוף, לקוחותיו לשעבר, ויתרו בהתנהגותם על חיסיון עו"ד-לקוח וסודיות המידע והמסמכים שהוחלפו ביניהם בשנים 2013-2014

רונאל פישר אלון חסן / צילום: יוסי זמיר אלון רון
רונאל פישר אלון חסן / צילום: יוסי זמיר אלון רון

בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה היום (ה') את העתירה שהגיש עו"ד רונאל פישר לקבוע כי אלון חסן ורעייתו ואילון מכלוף, לקוחותיו לשעבר של פישר, ויתרו בהתנהגותם על חיסיון עורך דין-לקוח וסודיות המידע והמסמכים שהוחלפו בינם לבין פישר בשנים 2013-2014.

נזכיר כי חסן הביא למשטרה מידע שסייע בהפללתו של פישר בפרשות השוחד והסחר לכאורה במידע משטרתי שבהן מואשם פישר. חסן, מצדו, יעמוד לדין בגין מעשי שחיתות שביצע בעת שהיה יו"ר עובדי נמל אשדוד.

בבקשתו החריגה טען פישר כי הוא נזקק לחומרים שחל עליהם חיסיון, לצורך הגנתו במשפט.

השופט איתן אורנשטיין חייב את פישר לשאת בהוצאות המשפטיות של חסן בגין ההליך, תוך שקבע כי פישר לא שכנע אותו שחסן ומכלוף ויתרו על החיסיון.

"לעניין זה אציין כי פישר לא הציג את הראיונות שבהם נטען על-ידו שניתן הוויתור על החיסיון על-ידי המשיבים, והוא גם בחר שלא לחקור אותם על כך, הגם שניתנה לו הזדמנות לעשות כן. משכך, אין לפניי אסמכתאות שמבססות את טענת פישר באשר לוויתור בהתנהגות על-ידי בני הזוג חסן או מי מהם", אמר אורנשטיין.

לדברי השופט, במיוחד נכון הדבר שעה שבני הזוג חסן מכחישים כי החיסיון והסודיות הוסרו על-ידם, בין בהתנהגות ובין בכלל. "משכך, ושעה שהלקוחות עומדים על החיסיון המוקנה להם בדין, שכאמור הינו חיסיון מוחלט שלא ניתן להסירו בבית המשפט, ולא הוכח כי הם ויתרו עליו, לא כל שכן באופן שנדרש בהלכה הפסוקה כאמור לעיל - אזי דין התביעה להידחות". 

מעבר לדרוש פסק השופט כי "אף אם היה מציג פישר את טענותיו של חסן במסגרת הראיונות בתקשורת לעניין פרשת השוחד, סבורני כי יש ממש בטענות בני הזוג חסן שיש להפריד בין דברים הקשורים לשירות המקצועי שניתן להם על-ידי עורך הדין לבין עניינים אחרים, ומקל וחומר שעה שעסקינן בטענות למעשים פליליים שביצע עורך הדין שאינם יכולים להיכלל בגדר שירות מקצועי". 

זאת ועוד, אורנשטיין כתב כי "לא ראיתי כיצד יש במידע החסוי שנוגע לבני הזוג חסן כדי לסייע לפישר להתגונן בפני ההליכים הננקטים נגדו, ולטעמי לא מדובר במידע הכרחי להגנת פישר או במידע מידתי".

"סבורני כי עסקינן בחשיפת מידע שהובא לידיעת פישר במסגרת מתן שירות מקצועי לבני הזוג חסן שפרסומו עלול לפגוע בהם, ללא קשר לטענות המופנות כלפי המבקש, ומבלי שיש קשר הדוק בין המידע האמור לבין פרשת ההגנה של פישר.

"בהקשר זה אבהיר כי פישר לא עמד בנטל להוכיח מה הטענות הנטענות נגדו ובמה תועיל חשיפת המידע המבוקש לפרשת ההגנה שלו, ואף בכך טעם לדחיית התביעה. בנסיבות האמורות, אני מורה כי בני הזוג חסן לא ויתרו על החיסיון ועל הסודיות שמוקנים להם בדין, ומשכך התביעה נדחית".

פישר טען בבקשה כי חרף מסירת המידע למח"ש על-ידי חסן וחתימת הסכם עד מדינה עימו, לא התבקש חסן לוותר על חיסיון עורך דין-לקוח. עם זאת, במסגרת עימות פרונטלי שהתקיים בין פישר לבין חסן בפני חוקרי מח"ש, התנגד האחרון להסרת החיסיון.

לגישת פישר, סירובו של חסן להסרת החיסיון מונע ממנו להתגונן מפני שורת טענות שמועלות נגדו מחוץ להליך הפלילי שמתנהל בעניינו והקשורות לטענתו במישרין לייצוגו את בני הזוג חסן.

בעתירה נטען כי מדובר בהתגוננות פישר בפני חקירה משטרתית; שימוע במח"ש; הליכים משמעתיים בלשכת עורכי הדין וכן בפני הציבור הרחב. מכאן הסעד המבוקש. 

בני הזוג חסן התנגדו כאמור לבקשה להסרת החיסיון וטענו כי בהתאם להוראות הדין הוא חיסיון מוחלט, קרי, אין לבית המשפט סמכות להורות על הסרתו. כן נטען כי על-מנת שהמידע והמסמכים שהוחלפו בין הלקוח לבין עורך הדין יהיו חסויים, עליהם להיות קשורים קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על-ידי עורך הדין ללקוח, בעוד שבכל הנוגע לדברים שהוחלפו בין פישר לבין חסן בקשר לפרשת השוחד לא חלות הוראות הדין הנוגעות לחיסיון עורך דין-לקוח, ואין בין בקשת פישר לקבלת כספי שוחד לבין שירות מקצועי של עורך דין מאומה.

משכך, נטען כי חסן לא היה מנוע מלגלות מידע הנוגע לפרשת השוחד, ואין בחשיפת מידע זה כדי להסיר את החיסיון בקשר לשירות מקצועי שמסר פישר לחסן בעת שהיה פרקליטו. 

מטעמו של עו"ד רונאל פישר נמסר: "בית המשפט המחוזי חשף היום את פרצופו האמיתי של חסן, שסירב לוותר על החיסיון וסירב לאפשר לפישר לגלות את האמת על טיב היחסים ביניהם, וזאת בניגוד לאין-ספור הצהרות הפוכות שנתן לתקשורת. לאור זאת, ברור שלא ניתן להאשים את פישר באישום שכל-כולו נסוב על מערכת היחסים עם לקוח לשעבר, שהוא מנוע על-פי חוק מלגלות את העובדות האמיתיות לגביה". 

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988